Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Моделі і дані


Для вироблення загальних принципів і отримання відпові-тов на питання «що, якщо» повинні використовуватися, як ми бачили, спрощені моделі. Однак якщовони не узгоджуються з фактами реального життя, тоні дозволять ні вивести обгрунтовані принципи, ніполучіть відповіді, корисні для практики. Економі-сти, як і інші вчені, використовують дані і дляпостроенія, і для оцінювання моделей (рис 2-2).
Людина, що цікавиться проблемою, як прави-ло, починає свої роздуми з збору даних обекономіческіх змінних, які, по всій віді-мости, повинні бути притягнуті. Ці дані могутнавесті на думку або про залежність, яка по-винна бути досліджена надалі, або про основ-них ознаках і особливостях економічних пе-ремінних, що допомагають в поясненні суті завдання, які слід включити в модель.
Припустимо, наприклад, що ви хочете дізнатися, чи окупляться витрати, пов'язані з отриманням вищої освіти, подальшим ростом вашого го-дового доходу. Перший крок аналізу цієї проблемиможет полягати в зборі даних про типових до-ходах осіб з різним рівнем освіти, отриманим до початку роботи. Для цієї мети ви, веро-приємно, могли б скористатися даними про медиан-ном, а не про середню, рівні доходів.
Ми розраховуємо медіану будь-якого ряду чисел (наприклад, доходів випускників коледжів), рас-вважаючи їх спочатку в порядку зростання, а затемвибірая число, що стоїть в середині ряду. Таким об-разом, 4 є медіаною наступного ряду чісел3, 3, 4, 5, 100. Середнє арифметичне цих чисел, т.
Е. їх сума, поділена на кількість сумміруемихелементов, дорівнює 23 (115/5). Як випливає з етогопрімера, медіана використовується замість среднегоаріфметіческого, коли мета полягає в тому, чтобипоказать типову ситуацію, і коли крайні, ек-стремальние значення можуть лише спотворити карти-ну. Медіана, як правило, використовується для аналізаданних про доходи, оскільки на значення среднегодохода часто робить сильний вплив небольшоечісло спостережень з високими значеннями. Термін «середня» іноді використовується для позначення і середні арифметичної, і медіани; важливо знати, яка з них в кожному конкретному випадку імеетсяв увазі.
Таблиця 2-2 показує, що ті, хто має більшевисоку рівень освіти, отримують зазвичай бо-леї високі доходи. Найбільш очевидна модельвліянія вищої освіти, що приходить в головуна основі наявних даних, полягає в тому, що отримані в коледжі навички є поліз-ними і винагороджуються роботодавцями в відеболее високої оплати.
Проте якщо ще трохи подумати, топріходят в голову і альтернативні моделі, в кото-яких вища освіта не приносить ніякої
ТАБЛИЦЯ 2-2. Дохід і рівень освіти населенняв Сполучених Штатах в 1984 р. *
Рівень отриманої освіти Медіанний дохід
10,111,914,822,425,837,1
Менше 8 років початковій школи8 років початкової школи1-3 роки середньої школи4 роки середньої школи1-3 року навчання в колледже4 роки навчання в коледжі
* Рівень отриманої освіти глав сімей та медіанний сімейний
дохід дано у тисячах доларів.
Джерело: Statistical Abstract of the United States, 1986, p.446.
25
користі, але які також узгоджуються з имеющи-міся даними. Одна з такого роду моделей заклю-чає в наступному: багаті батьки частіше, чембедние, посилають своїх нащадків у коледж, і до-ходи індивідів в основному визначаються доходамііх батьків. Інша альтернативна модель відбутися у-ит в тому, що до коледжу приймаються наіболееспособние люди, які, чим би вони не займаючи-лись в подальшому житті, влаштуються добре.
При першому погляді на дані, як і в етомпрімере, приходить в голову відразу кілька правдо-подібних моделей. Наступний крок полягає впроверке цих альтернатив для того, щоб зрозуміти, чи узгоджуються які-небудь з них з усіма відно-сящіміся до справи реальними фактами. Цей шагобично полягає в логічному осмисленні того, які відомості про реальний світ дають прогнози, отримані на основі цих альтернативних моді-лей, і зборі додаткової інформації для того, щоб переконатися в тому, чи вірні ці прогнози. Внашем прикладі згідно з першою альтернатівноймоделі якась дівчина, що має більш забезпечений-них батьків, буде також сама досить забезпе-печена незалежно від відвідування нею коледжу Со-гласно другий альтернативної моделі близнюки, що мають однакові здібності від народження, отримають приблизно однаковий дохід навіть при тому, що один з них навчається в коледжі, а інший - ні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моделі і дані "
 1. Моделі і дані
  моделі. Однак якщовони не узгоджуються з фактами реального життя, тоні дозволять ні вивести обгрунтовані принципи, ніполучіть відповіді, корисні для практики. Економі-сти, як і інші вчені, використовують дані і дляпостроенія, і для оцінювання моделей (рис 2-2). Людина, що цікавиться проблемою, як прави-ло, починає свої роздуми з збору даних обекономіческіх змінних, які, по всій
 2. 3. Апріорі і реальність
  моделлю природничих наук, безнадійно помиляються. Реальний об'єкт, що є предметом праксиологии, людська діяльність, походить з того ж джерела, що і людське мислення. Діяльність і мислення є со-рідними і гомогенними; їх можна навіть назвати двома аспектами одного предмета. Мислення шляхом чисто логічного міркування здатне прояснити істотні характерні
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  моделями, що узгоджуються з матеріальним базисом своєї епохи. Люди обманюються, вважаючи, що вільні вибирати між різними ідеями та між тим, що вони називають істиною і оманою. Самі вони не мислять; в їх думках виявляє себе історичне провидіння. Це чисто містична доктрина. Єдиним аргументом на її підтримку є звернення до діалектики Гегеля. Капіталістична приватна
 4. 1. Процес утворення ціни
  моделлю для розуміння процесу формування цін. Кінцеві ціни, відповідні цієї ідеальної конструкції, ні в якому разі не ідентичні ринковими цінами. У своїй діяльності підприємці та інші економічні агенти керуються не рівноважними цінами та умовами рівномірно функціонуючої економіки. Підприємці орієнтуються на очікувані майбутні ціни, а не на кінцеві або рівноважні
 5. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  моделлю наукового дослідження. Немає потреби ще раз пояснювати, чому ця аналогія є поверхневою і вводить в оману і чим цілеспрямована людська діяльність радикально відрізняється від предмета механіки руху. Досить звернути увагу на один момент а саме, на практичну значимість в обох областях диференціальних рівнянь. Роздуми, що приводять у результаті до
 6. 6. Монопольні ціни
  моделі. Академічне розмежування різних виробів марно. Має значення тільки те, як покупці реагують на підвищення цін. Теорії монопольних цін немає чого називати кожного виробника краваток монополістом на підставі того, що вони випускають різні вироби. Каталлактики вивчає не монополію як таку, а монопольні ціни. Продавець краваток, що відрізняються від краваток, продаваних
 7. Коментарі
  модель загальної рівноваги. Вебб Сідней (Webb, Sidney) (1859-1947) і Беатриса (Beatrice) (1858-1843) - англійські економісти, історики робітничого руху, ідеологи тред-юніонізму і фабіанського соціалізму, подружжя. Вебер Макс (Weber, Max) (1864-1920) - німецький соціолог, історик, економіст і юрист. Візер Фрідріх фон (Wieser, Friedrich) (1851-1926) - економіст австрійської школи, увійшов в історію
 8. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  моделі державного устрою. Вони покликані забезпечувати задоволення цілого ряду суспільно значущих потреб, таких як освіта, охорона здоров'я, наукові дослідження, соціальний захист, культура, державне управління та ін Хоча діяльність бюджетних організацій носить об'єктивний характер і розвивається за певними законами, вона потребує управлінні з боку
 9. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  модель може бути формалізована у вигляді детермінованої функції адитивного типу наступним чином: КР=Он.г. + П - Ок.г (2.1) Фактичні витрати (ФР) - це дійсні витрати установи, оформлені відповідними документами, включаючи витрати з неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованими заробітної плати і стипендій. Дані витрати відображають фактичне виконання витратних
 10. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  модель, використовуючи дані тільки по навчальним стипендіях. С=Ч? К? МЗП, (2.4) де С - сума стипендій; Ч - число студентів, які отримують конкретний вид стипендії; К - коефіцієнт відношення до мінімальної заробітної плати; МЗП - величина мінімальної заробітної плати. Загальна сума навчальних стипендій складається з суми іменних стипендій, соціальних, стипендій для студентів з
© 2014-2022  epi.cc.ua