Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Мінімальна заробітна плата

Застосуємо методику аналізу попиту та предложеніяна ринку праці до аналізу наслідків важливого на-правління державної політики у цій області.Федеральное уряд визначає мінімальна-вий рівень заробітної плати, який можуть одержувати працівники. Це регулювання поширює-ся на 85% найманих працівників приватного сектора І25% працівників державного сектора Размеримінімальной заробітної плати в 1975 і 1984 гг.пріведени в табл. 16-1. Задамося питанням: почемунекоторие працівники отримують зарплату вище законодавчими встановленого мінімуму? 7 Чому биработодателям не знизить оплату праці?
Відповідь полягає в тому, що між разлічниміработодателямі існує конкуренція. Праця про-изводителей, тому граничний продукт трудабольшінства працівників перекриває рівень мі-мінімальної заробітної плати. Підприємства путемнайма робочої сили отримують прибуток навіть в томувипадку, якщо рівень зарплати перевищує установ-ленний мінімум. Якщо одному працедавцю вдасться-ся найняти робітників, які працюватимуть за мен-
7 Мінімальна погодинна заробітна плата становила 3,35 дол в періодс початку 1981 по 1987 р., іншими словами, знизилася відносно ри -нічний зарплати.
Шую плату, інші підприємці зможуть повели-чить свої прибутки, переманивши цих робітників до себеі виплачуючи їм трохи більшу зарплату. Поетів-тому поки існує конкуренція серед підпри-приємець, оплата праці буде прагнути до величи-ні граничного продукту праці працівника.

Однак це не означає, що мінімальна заро-бітної плата не робить ніякого впливу на за-нятості або рівень оплати праці. Однією з найважливіших характеристик ринку праці є егонеоднородность. Не всі працівники володіють одина-кової продуктивністю. У деяких працівни-ків мінімальна заробітна плата вище граничного продукту їхньої праці, зокрема це относітсяк молодим і некваліфікованим працівникам.
На рис 16-5 зображений ринок праці некваліфі-товки робітників. Крива попиту D1 направленавніз, крива пропозиції S1 - вгору. Мінімальний-ний рівень зарплати W1nJn, що вище рівня опла-ти, при якому пропозиція дорівнює попиту натрудившись, W0. При мінімальному рівні оплати фірмихотят найняти працівників лише в кількості Iy, в тойчас як працівники хотіли б отримати большійоб'ем роботи L1. Різниця між двома цими поки-казниками - відстань FG між точками Iy і Lна рис 16-5 - і визначає рівень безробіття.
Почасти наявність встановленого мінімуму зар-

Кількість праці
РІС. 16-5. Мінімальна заробітна плата. Без мінімальноустановленного рівня заробітної плати ринок праці некваліфі-царювати робочої сили врівноважується в точці E при одно-весна рівні зарплати W0. При введенні мінімальної заробітної плати Wmjn підприємства намагаються функціонувати науровне точки F на кривій попиту, в той час як працівники ба-чи б досягти рівня точки G на кривій пропозиції.
У резуль-Таті кількість пропонованого праці перевищує попит на величину ну FG, результатом чого є безробіття у розмірі L1 - Lj
плати сприяє виникненню високого рів-ня безробіття серед некваліфікованої рабо-чий сили, особливо молоді у віці до 20 лет.Напрімер, в 1986 р. 19% працездатних мужчінв віці від 16 до 19 років були безработнимі.Уровень безробіття серед чорношкірого населеніятой ж вікової групи становив 43,7% 8. Почемуже таки законодавці голосують за сохраненіефіксірованной мінімальної заробітної плати, апрофсоюзи підтримують їх у цьому? Можливо, це пояснюється тим, що мінімальна заработнаяплата робить негативний вплив тільки натех, хто в результаті введення цього заходи не смогполучіть роботу, в той час як люди, які зуміли еенайті, отримують вищу зарплату. На ріс16-5 зарплата тих, хто зберіг роботу, зросла сW0 до Wmin внаслідок зростання мінімуму зарплати.Возможно, і законодавці, і профспілки большебеспокоятся про тих, хто зберігає свої робочі ме-ста, ніж про тих, хто їх вже втратив. Інакше кажучи, багато працюючих (і не тільки некваліфіціро-ванні), очевидно, отримують вищу зар-ту, оскільки після введення мінімальної оплатипраці зменшується конкуренція з боку їх без-робітних коллег9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Мінімальна заробітна плата "
 1. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  мінімальної зарплати (тарифної ставки для аспірантів і т.п.); затвердженого відсотка матеріальної допомоги (5,5% від стипендіального фонду), коефіцієнта індексації. Очевидно, що найбільший вплив на можливе відхилення від плану надаватимуть чисельність студентів і величина мінімальної заробітної плати. Побудуємо просту факторну модель, використовуючи дані тільки по навчальним стипендіях. С=Ч
 2. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  заробітною платою в сучасній економічній науці розуміється ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Залежно від методів оцінки трудових витрат у господарській практиці використовують погодинну (місячну, тижневу, погодинну, річну), відрядну (за кількість вироблених товарів), акордну та інші види оплати праці. Розрізняють також розуміння заробітної плати в
 3. Стан ринку праці та зайнятості в Росії
  мінімальну і дозволяє відтворення лише працівників низької кваліфікації. Практично не стимулюється висококваліфіковану працю. Все це супроводжується значним зниженням продуктивності праці. Різко знизилися показники народжуваності, середньої тривалості життя. У Росії середня тривалість життя складає в даний час всього 59 років. У 90-ті роки панує
 4. Тема 26. РИНОК ПРАЦІ
  мінімальна заробітна плата, що забезпечує мінімум працівникові. 3. Пропозиція на ринку праці. Пропозиція праці на ринку також залежить від розміру заробітної плати, але ця залежність протилежна попиту: з ростом зарплати збільшується пропозиція (рис. 26.2). На стороні пропозиції праці проявляються два ефекту - заміщення і доходу. Спільна дія цих ефектів призводить до того, що
 5. 'лава 26.
  Мінімальної заробітної плати Почнемо з законів про мінімальну заробітну плату - теми, яка вже затра-ГІВА нами в гол. 6. Хоча встановлення мінімальної заробітної плати не відно-сується до основних факторів, що визначає наявність надлишку робочої сили, воно робить істотний вплив на групи населення з високим рівнем безра-ботіци. Крім того, аналіз ролі мінімальної заробітної плати
 6. § 54. Соціальний захист населення
  мінімальної заробітної плати для працюючих; забезпечення переважно за рахунок держави розвитку освіти, охорони здоров'я, захист навколишнього середовища, надання допомоги в отриманні громадянами кваліфікації, регламентація процесу трудової діяльності (тривалості робочого дня, надання оплачуваних відпусток, створення профспілок і т. д.). Основними принципами соціальної політики
 7. Модель розподілу доходів
  мінімальна заробітна плата працівників дорівнює частці виробленого продукту, відповідної відрізку (0-W), а середня (нормальна для даної економіки) прибуток відповідає відрізку (/ * с - W). 72 Рис. 3. Модель розподілу доходів Д. Рікардо Тепер звернемося до рис. 3. Точка А відповідає вкладеннях «капіталу-праці» в таку ділянку землі, який дає віддачу (урожай зерна),
 8. 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента
  мінімальної заробітноїплати як засобу збільшення та рівня оплати в цілому, і занятості.Вспомнім з аналізу діяльності монополій, що стеля цін, уста-новлення для монополіста, змушує його нарощувати обсяг виробниц-ства. Точно так же монопольний покупець робочої сили (монопсоністна ринку праці) може нарощувати наймання робочої сили при введеніімінімальних розцінок на працю. Іноді
 9. Мінімальна заробітна плата
  мінімальної заробітної плати для деяких катего-рій зайнятих. Така заробітна плата виплачується ється працівникам, які не зайняті управлінням, і рас-ється сьогодні приблизно на 3/4 робочої си-ли. З роками ступінь цього охоплення змінюється. У раз-особистих штатах діє також ряд законів про мі-мінімальної заробітної плати, що охоплюють тих, котенята включений в сферу дії федерального закону. В
 10. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  мінімальний розмір заробітної плати, нижче якого ніхто не має права платити. Мінімальна заробітна плата служить орієнтиром для встановлення рівнів доходів всіх категорій зайнятих. Крім того, в окремі періоди держава може проводити політику «заморожування» заробітної плати з метою стримування інфляції, а так само інші заходи з регулювання заробітної плати і ринку праці, позбавляючи
© 2014-2022  epi.cc.ua