Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

36. МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЯ


Макроекономічна рівновага - це такий стан національної економіки, коли процеси суспільного відтворення збалансовані.
Рівновага встановлюється між наступними економічними категоріями:
- факторами виробництва та результатами їх використання;
- сукупним виробництвом і сукупним споживанням;
- сукупною пропозицією та сукупним попитом;
- матеріально-речовими та фінансовими потоками.
Макроекономічна рівновага вважається центральною проблемою суспільного відтворення.
Розрізняють чотири види рівноваги.
1. Ідеальне, що досягається в економічній поведінці суб'єктів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства.
Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення:
- всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання;
- всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
- весь продукт минулого року повинен бути реалізований.
Ідеальна рівновага виходить з передумов ідеальної конкуренції та відсутності побічних ефектів, що в принципі не реально, так як в реальній економіці не існує таких явищ, як досконала конкуренція і чистий ринок. Кризи і інфляція виводять економіку зі стану рівноваги.
2. Реальне, устанавливающееся в економічній системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на ринок.
3. Часткове-це рівновагу на окремо взятому ринку товарів, послуг, факторів виробництва.
4. Повне (загальне) - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи цілком, або макроекономічну рівновагу.
Повний економічну рівновагу - структурний ідеал господарської системи, до якого суспільство прагне, але ніколи його повністю не досягає у зв'язку з постійною зміною самого ідеалу пропорційності.

В економічній науці існує безліч мoделей макроекономічної рівноваги, що відображають різні економічні погляди на цю проблему:
- Ф. Кене - модель простого відтворення на прикладі економіки Франції XVIII в. ;
- К. Маркс - схеми простого і розширеного капіталістичного суспільного відтворення;
- В. Ленін - схеми капіталістичного суспільного розширеного відтворення із зміною органічної будови капіталу;
- Л. Вальрас - модель загальної економічної рівноваги в умовах дії закону вільної конкуренції;
- В. Леонтьєв - модель «Витрати - випуск»;
- Дж. М. Кейнс - модель короткострокового економічної рівноваги.
Сукупний попит - це реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, організації і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін.
За інших рівних умов чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального обсягу національного виробництва захочуть придбати споживачі усередині країни, організації, уряд, а також зарубіжні покупці. І навпаки, чим вище рівень цін, тим менший обсяг національного продукту вони захочуть купити. Таким чином, залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва, на який пред'явлено попит, є зворотною, або негативною.
Цінові фактори сукупного попиту:
- ефект процентної ставки. Коли рівень цін підвищується, підвищуються і процентні ставки, а ті в свою чергу призводять до скорочення споживчих витрат та інвестицій. Більш високий рівень цін, збільшуючи попит на гроші і підвищуючи процентну ставку, викликає скорочення попиту на реальний обсяг національного продукту;
- ефект матеріальних цінностей, або реальних касових залишків. При зниженні рівня цін реальна вартість, або купівельна спроможність, матеріальних цінностей зросте, а витрати збільшаться, і навпаки;
- ефект імпортних закупівель.
Порівняльне зменшення рівня цін у нашій країні сприяє скороченню нашого імпорту і збільшенню експорту і тим самим збільшення чистого обсягу експорту в сукупному попиті, і навпаки. Сукупна пропозиція - це рівень наявного реального обсягу виробництва при кожному можливому рівні цін.
Більш високі рівні цін створюють стимули для виробництва додаткової кількості товарів та їх пропозиції для продажу. Більш низькі рівні цін викликають скорочення виробництва товарів. Тому залежність між рівнем цін і обсягом національного продукту, який організації пропонують на ринку, є прямою, або позитивною.
Більш цікаво вплив на сукупну пропозицію нецінових факторів:
- зміни цін на ресурси. Підвищення цін на ресурси призводить до збільшення витрат на одиницю продукції і тим самим - до скорочення сукупної пропозиції;
- зміни в продуктивності. Продуктивність - це відношення реального обсягу національного виробництва до кількості використаних ресурсів. Збільшення продуктивності означає, що при наявному обсязі ресурсів або витрат можна отримати більший реальний обсяг національного виробництва;
- зміни правових норм. Збільшення податків з організацій, так само як і збільшення заробітної плати, може збільшити витрати на одиницю продукції і скоротити сукупну пропозицію. Субсидії бізнесу, тобто прямі урядові платежі організації або зниження податкових ставок, також зменшують витрати виробництва і збільшують сукупну пропозицію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. макроекономічної рівноваги. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ "
 1. Агрегирование
  макроекономічний аналіз вимагає агрегування, тобто об'єднання окремих елементів в одне ціле, в агрегат, сукупність . Агрегирование дозволяє виділити такі сукупності, як макроекономічні агенти, макроекономічні ринки, макроекономічні взаємозв'язки, макроекономічні показники. Агрегирование, засноване на виявленні найбільш типових рис поведінки макроекономічних
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, витрат і доходів (або моделі кругових потоків). Для початку розглянемо двухсекторную модель економіки, що складається з двох макроекономічних агентів - домогосподарств і фірм - і двох ринків - ринку товарів
 3. Класична модель
  макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову диспропорцію, тимчасовий збій в дії механізму автоматичного ринкового саморегулювання, а по-друге, не можна було говорити про обмеженість ресурсів як центральної економічній проблемі
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  макроекономічної моделі, підходу до аналізу економічних процесів отримало назву «кейнсіанської революції». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну
 5. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  макроекономічного регулювання. Її цільові пріоритети, - зайнятість і стабільність економічного зростання, а інструменти - державний бюджет і грошово-кредитна політика. Кейнс і його послідовники виходять з принципової посилки про те, що чисто ринковий механізм не в змозі забезпечити стабільне економічне зростання і повну зайнятість, і саме тому потрібне втручання держави.
 6. 3. Загальна рівновага і добробут
  макроекономічної - зрівняння сукупного попиту та пропозиції. Іншими словами, відповідно до закону Вальраса, якщо на якихось ринках існує надлишковий попит, то на інших повинно існувати надлишкову пропозицію в таких же розмірах. У результаті загальна сума надлишкового попиту та пропозиції завжди дорівнює нулю. У формалізованому вигляді закон Вальраса виражається тотожністю де PfSj - пропозиція
 7. 3. Інфляція: типи, причини, наслідки
  макроекономічної нестабільності, певного дисбалансу між сукупним попитом і сукупною пропозицією і притаманна економіці, що використовує паперово-грошове
 8. Типи і види сучасної інфляції
  макроекономічної міжгалузевої незбалансованістю. Несостикованность галузей призводить до того, що частина з них не може швидко наситити ринок товарами. Це призводить до хронічно незадоволений попит на певну продукцію, що роздуває ціни. Структурна інфляція вважається труднопреодолімой, так як для боротьби з нею потрібні значні інвестиційні вливання, віддача від яких
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  макроекономічного регулювання для розвиваються і перехідних країн практично приєднався МВФ, офіційна позиція якої тепер полягає в необхідності потужного державного втручання в перехідних економіках. Структуралізм. Ключовий елемент цієї концепції - твердження про наявність «інерційної інфляції», не пов'язаної з розширенням грошової маси. Така інерція викликається
 10. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  рівновага є центральною проблемою національної економіки та ключовою категорією економічної теорії та економічної політики. Воно характеризує збалансованість і пропорційність економічних процесів: виробництва і споживання, пропозиції та попиту, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. Рівновага відбиває той вибір, який
© 2014-2022  epi.cc.ua