Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

35. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ


Економічні цикли (хвилі) - це періодичні коливання економічної активності. Виділяють такі фази економічного циклу (рис. 5):


Рис. 5. Графічне зображення циклу

Криза (спад) ринкової економіки характеризується різким спадом виробництва, який починається з поступового звуження, скорочення ділової активності. Криза відрізняється від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на якийсь певний товар чи в окремій галузі господарства тим, що він виникає як загальне надвиробництво, супроводжуване стрімким падінням цін, банкрутством банків, закриттям організацій (фірм), зростанням відсотка і безробіття. Поступове скорочення ділової активності, уповільнення темпів зростання в економічній літературі називаються рецесією. Більш високі темпи скорочення економічної активності характеризують спад ринкової економіки. Нижча точка цього спаду є криза.
Економічна криза виявляє не тільки межа, але й імпульс у розвитку економіки, виконуючи стимулюючу («очисну») функцію.
Під час кризи виникають спонукальні мотиви до скорочення витрат виробництва, збільшення прибутку, оновленню капіталу на новій технічній основі. З кризою закінчується попередній період розвитку і починається наступний. Криза - найважливіший елемент механізму саморегулювання ринкової системи господарства.
За спадом слід період депресії (стагнації), який характеризується застійним станом ринкової економіки, слабким попитом на споживчі товари і послуги, значним навантаженням підприємств, масовим безробіттям, зниженням рівня життя населення. У цей період відбувається пристосування господарства до нових умов і потреб економіки.
Пожвавлення економіки починається з відновлення ділової активності у формі укладання нових господарських договорів, поступового і дуже слабкого збільшення попиту на робочу силу, отже, скорочення безробіття, зростання споживчого попиту. Потім починається ріст, який характеризує постійне, наростаюче збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, найвища точка цього підйому визначається як бум.
В цей час в економіці спостерігається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність. Реальний обсяг виробництва досягає в цій точці свого максимуму. Ціни, як правило, підвищуються, а зростання ділової активності, достигнувшие повної зайнятості ресурсів, припиняється і завмирає.
Виділяють такі види циклів: 2
- цикли Н.Д. Кондратьєва - цикли великий кон'юнктури тривалістю 48-55 років;
- цикли С. Кузнеця, що мають тривалість 15-25 років;
- цикли До Жугляра - середньострокові коливання тривалістю 7 - 12 років;
- цикли Дж. кітчу - короткострокові коливання тривалістю 3-4 роки.
Зовсім новим і специфічним за формами прояву виступає сучасна криза країн з перехідною економікою, які здійснюють реформи з перетворення централізованої системи господарства в ринкову.
У другій половині XX в. виявляється тенденція до відносного ослаблення циклічних коливань. Сучасні кризи відбуваються на тлі інфляції в результаті падіння цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ "
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Економічну закономірність визнають далеко не всі вчені-економісти. Проте вивчення реального життя підтверджує існування цього процесу, і циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в
 2. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  економічні школи, хоча цей розподіл достатньою мірою умовно. Але в навіть таке умовний розподіл не вписується фігура Й.Шумпетера, який в історії економічної думки стоїть осібно, поєднуючи у своїй теорії як елементи інституціоналізму, так і посилки неокласичного напряму економічної науки. Й. Шумпетер (1883-1950), економіст і соціолог, народився в Австрії, де придбав
 3. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  економічного життя немає вартості, є толь-ко ціна виробництва. Читачеві нав'язувався висновок, що вар-тість є чисто теоретична категорія, яка існує тільки у свідомості, а не в реальній дійсності. Зомбарт прямо вказував, що вартість є фікція, необхідна для дозволу цілого ряду проблем політичної економії. Він підкреслює, що хоча вартість це фікція, але
 4. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  економічного зростання R - постійний темп економічного зростання; R1 - замедляющийся темп зростання; R2 - прискорюється темп зростання; R3-коливальний темп зростання; ВНП - валовий національний дохід. Економічне зростання, тобто поступальний розвиток національної економіки, в цілому може відбуватися не тільки шляхом постійного або нерівномірного зростання, а й колебательно, причому останній шлях є
 5. Еволюція економічних циклів
  економічним лідером, вибухнув перший економічну кризу. Надалі економічні кризи повторювалися періодично через 8-12 років, поступово приймаючи світовий характер. Економічні цикли епохи вільної конкуренції і сучасної регульованої ринкової економіки істотно різняться між собою як за тривалістю в цілому, так і по проявах порушення збалансованості,
 6. Висновки
  економічної діяльності. Показники динаміки економічного розвитку численні, основним з них є ВВП на душу населення. 2. У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, тобто зміна обсягу вироблених у країні товарів і послуг, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічний
 7. Тема 1. Введення в історію економіки
  економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва. Основи типології господарства. Росія і
 8. Список рекомендованої літератури
  економічна модель. / Пер. з англ. В. Лукашевич та ін; За заг. . Ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб., СП «Автокомп». - 1992. 52. Долан Е.Дж., Ліндсней Д. Мікроекономіка / Пер.с англ. ВЛукашевіча та ін; За заг. ред. Б. Лісовика і ВЛукашевіча. - СПб., 1994. 53. Доходи, рівень життя / / Економіст. - 1996. - № 5. 54. Замятіна М.Ф. Екологізація науково-технічної діяльності (регіональний
 9. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  економічного розвитку інду-стріальних країн. Оскільки ці коливання всякий раз програваннямдил дятся і носять регулярний, періодичний характер, існує поня-буття економічного циклу, що означає рух економіки від однієї кризи до іншої. Сучасне трактування цього явища характеризу-ється такими загальними моментами: 1. Економічний цикл являє собою єдиний процес,
 10. Рекомендована література
  економічної думки. М., 1968. Гол. II. Хансен А. Економічні цикли і національний дохід. М., 1959. Розділ 3. Гл. XX. Там же. С.
© 2014-2022  epi.cc.ua