Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

Література

1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. - К.: КНЕУ, 2003.-357 с.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ..,4-е изд.- М.: "Дело Лтд", 1994. - 720 с.
3. БураковськийІ. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996.-241с.
4. Вільні економічні зони: Навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, И.О. Кухарська, МА.Левицький. - К.: Дакор, 2002. - 480 с
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/подред. Л.Е. Стровского. -М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с.
6. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Ін-текон. прогнозує., 2000. - 334 с.
7. Герасимчук З.В., Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини:Навчальний посібник.
- Луцьк: Настир'я, 2001. - 328 с
8. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. - К.: НДФІ, 2003. - 376 с
9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства): Учебник. - М.: БЕК, 1999. - 480 с.
10. Луцишин 3.0. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. - К.: Видавничий центр "ДрУк", 2002. - 320 с
11. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко,Т.С.Шеметта ін.; за ред. О.І.Рогача. - К.: Либідь, 2003. - 784 с
12. Пахомов Ю.М., Лук 'яненкоД.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997.
-237 с.
13. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. - М.: Прогресс; Универс, 1994. - 496 с.
14. ПерарЖ. Управление международными финансовыми потоками. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 208 с.
75. Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному евро інтеграційному процесі: Монографія. - К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2003. - 436 с
16. Плотніков О.В. Ultimaratioекономічних реформ. - К.: Кондор,2003. - 240 с
17. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональнихкорпораціях: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 252 с.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Література"
 1. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 25-139. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой и В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 437-456. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. -
 2. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 170-174. Кучеров И.И. Налоговое администрирование и борьба с уклонением от уплаты налогов в Канаде // Налоговый вестник. - 2002. - Декабрь. - С. 136-140. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 458-460. Стрик Дж. Государственные
 3. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 188-190. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 442-449. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. - М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 97-100. Онищенко В. Робота з платниками податків у Японії //
 4. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 157-160. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 237-259. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 434-449. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. - М.:
 5. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 160-165. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 393-415. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 457-458. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. - М.:
 6. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 183-188. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 260-288. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 434-439. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. - М.:
 7. Рекомендована література
  Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 170-174. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 289-303 Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 458-460. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника.
 8. Рекомендована література
  Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр, 2000. - 305 с. Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера "Історія економічного аналізу" // Вісник податкової служби України. - 2001. - Лютий. - С. 53-59. Андрущенко В. Камералістика: витоки
 9. Рекомендована література
  Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр, 2000. - 305 с. Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера "Історія економічного аналізу" // Вісник податкової служби України. - 2001. - Лютий. - С. 53-59. Андрущенко В. Камералістика: витоки
 10. Тема 3. Методологія дослідження податків
  літератури, і офіційні документи, і, звичайно, наукові трактати та міркування спеціалістів. Наведемо лише деякі з особливо повчальних чи оригінальних підходів до осмислення оподаткування. Так, у Новому Завіті - священній книзі християн - є декілька фрагментів, над глибоким сенсом яких варто задуматися. Фарисеї спокушали Ісуса Христа лукавим питанням - належить сплачувати кесарю (римському
 11. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  література Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - С. 175-179. Податки та оподаткування / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2000. - С. 347-392. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - С. 452-456. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и
 12. Вступ
  літератури.
 13. ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  літератури, 2003. - 240 с. 23. Міжнародне оподаткування / За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 550 с. 24. Податки та оподаткування / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 25. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. - М.: Закон и право,
 14. 2.2. Концепції адміністративної та податкової держави
  літератури таким чином, щоб переорієнтовувати настрої громадян і увагу неофітів фінансової науки від суто фіскального призначення податків до високої суспільно-державної ролі оподаткування. Інформаційне висвітлення збирання податків подавати в інтерпретації служіння інтересам людей. Дані аргументи - яскравий доказ того, як уважно і всесторонньо підходять західні спеціалісти до всіх аспектів
 15. 6.1. Сталий розвиток в умовах глобалізації
  літературу, публіцистику і політику увійшов термін "глобалізація", який розшифровується як зростаюча економічна взаємозалежність країн усього світу внаслідок зростаючого обсягу і різноманіття транскордонного переміщення товарів, послуг і міжнародних потоків капіталів, а також у результаті прискореної дифузії технологій. У сучасних умовах розвитку перед людством гостро постали проблеми
© 2014-2022  epi.cc.ua