Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

особистий прибуток

частина особистого доходу, що залишається у працівника після відрахування податків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " особистий прибуток "
 1. Тема 39. Наявний особистий ДОХІД
  особистий - отриманий. Вони різняться між собою внаслідок двох причин. З одного боку, частина заробленого працею доходу відокремлюється у формі: а) внесків на соціальне страхування, здійснюване підприємцем і самим працівником, і б) податків на прибуток як в частині дивідендів, так і нераспределяемой. У результаті ці доходи не доходять до домогосподарств, осідаючи в державних структурах.
 2. 32. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД. ІНДЕКСИ ЦІН. Наявний особистий ДОХІД
  особистий дохід (ЛД), який розраховується за формулою ЛД=НД - НПК-ЧПК-нд + T, де НД - національний дохід; НПК - податок на прибуток корпорацій; ЧПК - чиста (нерозподілений) прибуток корпорацій; НД - внески на соціальне страхування; T, - трансферти (пенсії, стипендії, допомоги). Як і прибуток підприємців, особисті доходи громадян оподатковуються, найважливішим з яких є
 3. 2. Уряд і сукупний попит
  особистий наявний дохід - суму, реально знаходиться в розпорядженні домашніххозяйств і доступну для відшкодування їх витрат: Особистий наявний дохід -=національний дохід - податки + + соціальні виплати==національний дохід - чисті податки
 4. Система національних рахунків
  особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця 1980-х рр.. основним показником, що характеризує сукупний обсяг виробництва, був показник ВНП. У сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією економічних і господарських зв'язків і труднощами підрахунку ВНП через те, що національні фактори виробництва кожної країни використовуються в багатьох інших країнах світу, основним
 5. Десять головних ідей економічної науки
  особистий інтерес на загальне благо Нехтування побічними
 6. Ключові терміни
  наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 7. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  особистий дохід обчислюється зменшенням особистого доходу на суму прибуткового податку з громадян та деяких неподаткових платежів державі: DI=PI - T, де T - податки. Наявний особистий дохід використовується господарством на споживання і заощадження. Споживання (С) - найважливіша і найбільша складова частина ВНП. Заощадження (S) визначаються як доход за вирахуванням споживання. Валовий національний
 8. Основні терміни і поняття
  особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 9. ГОТІВКОВИЙ ДОХІД
  особистий дохід іменують також розташовуваним
 10. ОСОБИСТИЙ НОМІНАЛЬНИЙ ДОХІД
  дохід, обчислений безпосередньо в грошовій
 11. 3. Національний дохід і лічнийрасполагаемий дохід
  особистий наявний дохід толькотой частини прибутку, яка дійсно перед-ставлять собою дохід власників. Наступний крок пов'язаний з коригуванням на ви-плату відсотків. Виплати відсотків правитель-ством включаються не в національний дохід, а в со-ставши грошових трансфертів. Трансферні платежі-це такі платежі, які виробляються безполученія якої послуги взамін, або,
 12. Терміни і поняття
  особистий дохід Наявний доход населення Національне багатство Чистий економічний
 13. Розподіл особистого располагаемогодохода
  розташовується-мого доходу витрачається безпосередньо. Про Споживчі витрати домашніх господарств представляють собою сумарні затра-ти домашніх господарств на товари та послуги, заісключеніем покупки будинків. Більше 90% особистого наявного доходу, як вид-но з табл 24-5, витрачається на споживання. Ще ТАБЛИЦЯ 24-5. Розподіл особистого располагаемогодохода в США, 1986 р. У млрд. дол В
 14. ОСОБИСТИЙ ДОХІД
  дохід працівника, складаний з заробітної плати та додаткових платежів, включаючи дивіденди, відсотки , ренту, премії, трансферти. Обчислюється до вирахування податків. Розрізняють номінальний дохід, обчислений безпосередньо в грошовій формі, і реальний дохід, обчислений з урахуванням купівельної спроможності грошей, яка визначається рівнем
 15. 11.3. Макроекономічні показники
  особистий дохід. Чистий національний продукт (ЧНП) - це економічний показник, що застосовується для характеристики чистого обсягу виробництва, більш точно відображає результат функціонування національної економіки. ЧНП дорівнює ВНП за вирахуванням амортизаційних відрахувань, I. Е. тієї частини створеного продукту, необхідної для заміщення засобів виробництва, які були зношені в процесі випуску
 16. Що собою представляє механізм фінансового регулювання?
  Особистий наявний дохід і ринковий попит для розвитку ділової активності (4). Ця ділова активність держави і всіх підприємців сприяє економічному зростанню - збільшення національного доходу (5). Таке зростання НД, в свою чергу, дає можливість підвищити обсяг податків (1). Другий важіль фінансового регулювання також приводить в дію ланцюг причинно-наслідкових зв'язків між
 17. Особистий і речовий фактори виробництва
  особистий; 2) речовинний. У процесі виробництва відбувається взаємодія між ними, в результаті людина виготовляє необхідні йому продукти. Особистий фактор представляють люди з їх здатністю до праці, виробництва необхідних для задоволення різноманітних потреб продуктів. Є найважливішим фактором виробництва, визначальним динамізм, напрямки розвитку економічної системи.
© 2014-2022  epi.cc.ua