Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Криві Енгеля


Криві Енгеля, названі так на честь Ернста Енгеля (1821-1896), показують кількість того чи іншого товару, яке споживач готовий купити при різних рівнях доходу (інші фактори, що впливають на попит, приймаються як незмінні). Іншими словами, дані криві пов'язують кількість товару, що купується з доходом покупців.
Для нормальних товарів характерний позитивний нахил кривої Енгеля. Дійсно, із зростанням доходів населення набуває більше подібних товарів. Для товарів нижчої якості нахил кривої Енгеля є негативним: з підвищенням доводів покупці купують все менша кількість низькоякісних продуктів. Якщо споживання товару не залежить від рівня доходу, то крива Енгеля є вертикальною (рис.
9.11).
Рис. 9.11. Графік залежності кількості придбаної продукції (Q) від грошового доходу (I)
Як видно, при зростанні доходу з 1 тис. до 2 тис. руб. в місяць обсяг покупок зростає з 1 до 2 шт., з 2 тис. до 3 тис. руб. - З 2 до 4 шт. При подальшому збільшенні доходів темп зростання покупок товару сповільнюється: з 3 тис. до 4 тис. руб. - З 4 до 6 шт., З 4 тис. до 5 тис. руб. - З б до 7 шт., А потім і зовсім припиняється (при доході понад 7 тис. руб. На місяць купується 8 шт. Даного товару).
Криві Енгеля несуть важливу інформацію про те, як реагує попит на зміну в грошових доходах покупців. Закономірності в співвідношенні між доходами та обсягами покупок, певні Енгелем, мають важливе значення для фірм-виробників при оцінці ними можливих обсягів продажів і ринковою кон'юнктурою даного товару.
Зокрема, Енгелем були виведені наступні закономірності:
- попит на різні товари по-різному реагує на зміни в доходах покупців, товари, що сприймаються як предмети розкоші, є більш сприйнятливими до подібних змін;
- споживання продуктів харчування та інших товарів першої необхідності слабо залежить від доходів населення, із зростанням доходів зменшується частка споживчого бюджету, що витрачається на закупівлю даних видів товарів;
- із зростанням доходів спостерігається більш швидке збільшення витрат споживачів на послуги (освітні, медичні, туризм тощо) та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Криві Енгеля "
 1. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  1. Нормальні товари. Ціни на ринку коливаються, доходи споживачів також не є постійною величиною, тому під їх впливом рівновагу споживача змінюється. Якщо дохід споживача зростає, то його купівельна спроможність збільшується і, навпаки, при скороченні доходу - звужується (рис. 13.1). Змінилися фінансові можливості змушують споживача переміститися на нову криву
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке еластичність? Що відображає еластичність стосовно попиту і пропозиції? 2. Фірма вирішила підвищити ціну на свою продукцію. Що станеться з її виручкою, якщо попит еластичний (нееластичний)? 3. Розрахуйте показники цінової еластичності попиту на продукцію фірми, виходячи досліджують даних про обсяги продажів при різних цінах: {foto30} Скільки продукції буде продавати фірма?
 3. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 4. 6. Еластичність пропозиції за ціною
  Еластичність пропозиції за ціною (зазвичай званих просто еластичністю пропозиції) імееттакое ж важливе значення, як і еластічностьспроса, для визначення реакції ринків на вимірюв-вати в економіці Коли збільшується дохід по- споживача або відбувається якесь інше зраді-ня, що має своїм наслідком зрушення кривої спро-са, то адаптація ціни і кількості буде відбува-дить уздовж кривої
 5. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 6. 2. Визначення цінності і визначення вартості
  У кінцевому рахунку джерелом визначення цін є суб'єктивні оцінки споживачів. Ціни є результатом оцінки, що віддає перевагу а перед b. Вони являють собою суспільні явища, так як формуються в результаті взаємодії оцінок всіх учасників ринку. Кожен індивід, купуючи або не купуючи, продаючи або не продаючи, вносить свій внесок у встановлення ринкових цін. Але чим
 7. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 8. 2. Минулі невдалі спроби зрозуміти проблему
  Протягом більш ніж 100 років заміна вільного підприємництва соціалістичним плануванням була основним політичним питанням. Тисячі і тисячі книг були опубліковані за і проти комуністичних планів. Жоден предмет не піддавався такому пристрасному обговоренню в приватних гуртках, в пресі, на зборах, на засіданнях наукових товариств, під час виборчих компаній і в парламентах. За
 9. Глава 5
  Однією з важливих причин помилок у грі середнього біржового мисливця, або «стрічкового хробака», як вони часом себе називають, маючи на увазі телеграфну стрічку, яка становить головну пристрасть їхнього життя, є надмірна спеціалізація. Результатом виявляється негнучкість, яка обходиться занадто дорого. Зрештою, спекулятивна гра не зводиться виключно до математики або до набору правил, хоча
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення у майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
© 2014-2022  epi.cc.ua