Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Короткостроковий і довгостроковий періоди


Можливості зміни способів проізводстваварьіруются залежно від того, скільки време-ні потрібна фірмі, щоб відреагувати на вимірюв -нання в знаннях або ринковій кон'юнктурі. Етотфакт знаходить відображення у суттєвому разлічіімежду короткостроковим і довгостроковим періодами.
Про Довгостроковий період - це період часу, що досить тривалий для того, щоб фірма була здатна змінити всесвоі фактори виробництва. Краткосрочнийперіод - це такий період часу, в теченіекоторого деякі витрачаються фірмойресурси не можуть бути змінені.
Виробничі можливості вибору фірмиогранічени в короткостроковому періоді вследствіетого, що деякі види витрат є фіксованими і не можуть бути швидко змінені відповідним чином навіть у тому випадку, якщо з-змінюється їх вартість.
У короткостроковому періоді такі види витрат, какзданіе та обладнання фірми, є постійним-ними. Наприклад, фірмі «МоМЗ Муффін Шоппом» належать магазин, прилавок, касовий апарат печі. Ці види витрат не можуть бути змінені вкратчайшій період - протягом дня або неделі.Однако якщо попит на її булочки збільшується, власник може наростити їх виробництво навіть вкраткосрочном періоді, використовуючи більше часовтруда і сировини. Робочим можна заплатити за удлин-ня робочого дня, додаткові робочі могутбить найняті для цілодобової роботи, булочкіможно укладати в піч тісніше один до одного і, на-вірне, можна пересунути прилавок, щоб біль-шиї число людей могло допомагати з випічкою.
Новладелец не може продовжувати нарощувати обсяг виробництва булочок нескінченно, додаючи все но-вих і нових робочих при печах. На деякій ста-дии черговий додатковий працівник не доба-віт майже нічого до обсягу випуску; слідом за етімеще один додатковий працівник буде тільки ме-шаться під ногами і швидше зменшить, ніж увели-чит випуск.
З іншого боку, в довгостроковому періоді фір-ма може повністю адаптуватися до ізмененіямцен на використовувані ресурси і ринків продукціі.Імея достатньо часу, фірма може ізменітьсвоі способи виробництва і придбати виробниц-недержавні приміщення та обладнання, які наи-найкращим чином відповідають нових умов еедеятельності. «МоМЗ Муффін Шоппом» може отре-агіровать на збільшення попиту за допомогою арендидополнітельних виробничих площ, по-купки більш великих печей і додаткових касових апаратів. Однак такого роду ізмененіянельзя здійснити дуже швидко.
Тривалість періоду, необхідного дляадаптаціі всіх видів виробничих витрат, сильно розрізняється по галузях. Булочна можетпереехать в більш просторе приміщення і удвоітьмощность своїх печей не раніше ніж через два ме-сяца. Авіакомпанія може купити або взяти воренду вживані літаки, найняти більше пі-лотів, орендувати додаткове приміщення дляаеропорта і запропонувати більше рейсів через 3-4месяца. Виробник автомобілів може побудувати-ить і запустити у виробництво новий завод факти-но через 2 або 3 роки. Добувна компаніяможет знову ввести в лад закриту шахту за межі не-скільки місяців, але можуть знадобитися роки длятого, щоб знайти і розробити нове месторожде-ня.

Відмінності між короткостроковим і долгосрочнимперіодамі точно відповідає настільки ж важноеразлічіе між постійними і змінними фак-торами виробництва.
Про Фірма може відповідним образомізменять витрати змінного фактора по же-ланію навіть у короткостроковому періоді. Затра-ти постійного фактора є заданнимів короткостроковому періоді, але можуть бути з-менени належним чином тільки в довгостро-РОЧНО періоді.
У прикладі з булочками печі є постояннимфактором, тоді як борошно та іншу сировину являютсяпеременнимі факторами. Витрати праці труднееізменіть, ніж кількість використовуваної борошна (особ-ливо, якщо необхідно провести дополнітельниеізмененія), але набагато легше, ніж печі або вироб-вальних приміщення. Праця є постояннимфактором в короткостроковому періоді тривалістю-ністю на день або близько того, але змінним фак-тором за період у кілька тижнів або більше
Загалом собівартість виробництва будь-якого об'єк-ема продукції залежить від того, мала Чи фірма до-статочно часу для приведення в соответствіевсех видів своїх витрат, з тим щоб виробляти
більш ефективно. У частині даної главими розглянемо виробництво і витрати спочатку вкраткосрочном періоді, коли деякі види за-трат не можуть бути змінені, а потім у долгосроч-ном періоді, коли всі фактори є змін-ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткостроковий і довгостроковий періоди "
 1. Сукупна пропозиція
  короткостроковому періоді пряма: чим вище рівень цін, тобто чим за вищими цінами виробники можуть продати свою продукцію, тим величина сукупної пропозиції більше. Це означає, що можна побудувати криву сукупної пропозиції (криву AS), кожна точка якої показує величину сукупної пропозиції при кожному даному рівні цін. Таким чином, цінові фактори (загальний рівень цін)
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  короткостроковому періоді, то і кейнсіанська модель описує поведінку економіки в короткостроковому періоді («short-run»). Кейнс не вважав за потрібне заглядати далеко в майбутнє, вивчати поведінку економіки в довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що «в довгостроковому періоді ми всі небіжчики». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці
 3. Оскільки програми заборони наркотиків нерідко призводять до зворотного ефекту, деякі аналітики
  короткостроковому і довгостроковому періоді різному, тому що еластичність попиту може змінюватися. Попит на наркотики, ймовірно, нееластичний в коротко-термінові періоди часу, так як підвищення ціни не робить істотного впливу на використання наркотиків наркоманами. Але попит може бути більш еластичним протягом тривалого періоду часу, тому що вищі ціни скоротять
 4. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис.
  Короткостроковому і довгостроковому періодах Рис. 6.3 КОНТРОЛЬ ЗА ренту в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ. Графік (а) показуючи-ет короткостроковий вплив контролю за рентою: так як попит і пропози-ня квартир що-до нееластичні, стеля, встановлювали-емий законом, приводить до незначно-му дефіциту житла. Графік (6) показуючи-ет довгостроковий вплив контролю
 5. 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
  короткостроковому і довгостроковому періодах ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо , що сукупні витрати компанії Honda з виробництва 4 автомобілів дорівнюють 5225 тис., а сукупність-ні витрати вироб-ництва 5 автомоби-лей складають S 250 тис. Чому рівні середні сукупні витрати виробництва 5 автомобілів? Які граничні витрати виробництва п'ятого автомобіля? Зобразіть криві
 6. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат у короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього та великого підприємства, а також крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді. При русі по кривій
 7. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Короткостроковому періоді мо-гут зростати більше, ніж у довгостроковому. Основні поняття Валовий дохід Сукупні витрати Прибуток Виробнича функція Граничний продукт Постійна віддача від масштабу Убування граничного продукту Постійні витрати Змінні витрати Середні сукупні витрати Середні постійні витрати Середні змінні витрати Граничні
 8. Частина 5.
  Короткостроковому і довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також те, як вільний вхід і вихід фірм приводить ринок у стан рівноваги
 9. Якщо приріст реального обсягу ВВП вище 3%, зниження рівня безробіття становить
  короткострокового і довгострокового періодів розвитку економіки У попередніх розділах ми розглядали теорії, покликані пояснити факто-ри, що визначають найбільш важливі макроекономічні змінні. У гол. 24 ми проаналізували рівень і зростання продуктивності праці і реального обсягів по-ма ВВП; в гол. 25 - розглянули зміну реальної норми відсотка, Уравнове-Шива заощадження та інвестиції;
 10. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  короткострокової кривої сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на основі очікуваного рівня цін. Наприклад, якщо наймані працівники очікують
© 2014-2022  epi.cc.ua