Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

витрати, які на відміну від прямих не можуть бути безпосередньо віднесені на виготовлення продукції.
До таких належать, наприклад, адміністративно-управлінські витрати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НЕПРЯМІ ВИТРАТИ "
 1. Непрямі постійні витрати
  витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власним адміністративним будівлям, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 2. Прямі і непрямі витрати
  непрямі. За традиційною процедурою обліку спочатку збираються дані про прямі трудозатратах на випуск виробу або виконання замовлення, потім всі непрямі, або накладні, витрати встановлюються у певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва, де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат. На сучасних
 3. Поріг рентабельності товару
  непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 4. Імпорт непрямий
  непрямий - імпорт комплектуючих або напівфабрикатів, використаних у машинах і обладнанні, ввезених в
 5. Собівартість медичної послуги
  непрямі); - за ступенем залежності від обсягів надаваних послуг (умовно-постійні, умовно-змінні); - по економічними елементами (витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та ін.); - за цільовим призначенням (надання медичних послуг, обслуговування медичного обладнання, утримання приміщень, транспортне забезпечення); - за місцем твори витрат (в основних
 6. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  непрямі. До прямих витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці. До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за винятком позареалізаційних витрат, здійснюваних протягом
 7. Прямі і непрямі витрати
  непрямі (накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше
 8. Непрямі податки
  Непрямі податки - податки, що стягуються в вигляді надбавки до ціни
 9. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  непрямі податки вважаються податками стабілізуючого характеру у вирішенні проблем фінансового благополуччя бюджету держави. Поряд з прямими податками, непрямі податки є найважливішим джерелом податкових надходжень до бюджетів розвинених країн. Відповідно до світової практики до непрямих податків відносять три групи податків: 1) так звані податки на споживання: податок на додану
 10. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  непрямі. Ті витрати, які можна безпосередньо віднести на конкретний вид продукції, називаються прямими, а витрати, що відносяться опосередковано, за якоюсь ознакою (обсягом виробництва, зарплати тощо) - непрямими. Для більш точного визначення собівартості конкретних видів продукції бажано збільшити частку прямих витрат. 4. Залежно від корисності виробничих витрат вони бувають
 11. 31. Методи оцінки при витратному підході
  непрямі Прямі витрати - це вартість трудових і матеріальних ресурсів. Непрямі витрати виникають в ході будівництва, але їх не можна безпосередньо виявити в самій споруді. Існує чотири основні методи оцінки при витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних
 12. Прямі і непрямі податки
  непрямі. Прямі податки - це безоплатні платежі, які стягуються прямо і безпосередньо з суб'єкта оподаткування. До них відносяться прибутковий податок , податок на прибуток, ресурсні платежі, податки на майно, володіння і користування яким служить основою для оподаткування. Непрямі податки являють собою завуальовану форму платежів, яка знаходить свій прояв у ціні
 13. 1. Засіб обміну і гроші
  непрямим обміном, якщо між товарами і послугами, взаємний обмін яких є кінцевою метою акта міни, поміщаються одне або декілька засобів обміну. Предметом теорії непрямого обміну є вивчення мінових відносин засобу обміну, з одного боку, і товарів і послуг будь-якого порядку, з іншого. Твердження теорії непрямого обміну ставляться до будь випадкам непрямого обміну і до будь
 14. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  витрати на оплату працівників, оплату сировини, матеріалів, палива, нарахування зносу і т. д.; 2) внутрішні витрати виробництва (неявні) - використання у виробництві ресурсів, що належать власникам фірми (земля, приміщення, нематеріальні активи). Постійні витрати виробництва - витрати підприємства, які не залежать від обсягу виробленої продукції даним підприємством (витрати на утримання
 15. Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах
  непрямих податків в розвинених країнах і країнах. 2. Особливості побудови прямого оподаткування в розвинених країнах. 3. Особливості побудови непрямого оподаткування в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно на основі вивчення відомих моделей співвідношення
 16. 3.5. Аналіз беззбитковості виробництва
  непрямі. Прямі витрати відносяться на собівартість безпосередньо, а непрямі розподіляються за видами продукції залежно від прийнятої на підприємстві методики. Другий варіант, широко використовуваний в економічно розвинених країнах, передбачає іншу угруповання витрат - на змінні (виробничі) і постійні. Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва, друга залишаються
 17. Непряме регулювання ринку робочої сили
  непрямого регулювання даного ринку: податкова, грошово-кредитна і амортизаційна політика уряду. Крім того, чималий вплив на ринок праці надає і законодавство в галузі соціального забезпечення, трудових відносин, цивільних прав і т.п. У США, наприклад, велика частина такого роду законів була прийнята в 30-х рр.. Заходи непрямого регулювання ринку робочої сили
 18. Глава 17 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  непряме, опосередковане, коли держава впливає на відтворювальний процес шляхом використання фінансового механізму. Якщо прямий вплив на економіку реалізується шляхо # участі держави в змішаній ринковій економіці як одного з її суб'єктів (див. гл. 16), то непряме регулювання означає, що держава допомагає ринковій економіці вирішувати
© 2014-2022  epi.cc.ua