Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ

використовувана в маркетингу концепція диференціації маркетингових заходів для кожного виду товару.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ "
 1. Концепція
  Концепція - комплекс основоположних ідей, принципів, правил, які розкривають сутність та взаємозв'язку даного явища або системи, і дозволяють визначити систему показників, факторів і умов , які сприяють вирішенню проблеми, формування стратегії фірми, встановлення правил поведінки
 2. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи
 3. Джерела вартості в синтетичної концепції
  концепції, свідчить, що вартість представ-ляє собою результат порівняння цінності товару і витрат факторів виробництва. Якщо підходити до справи формально, то, слідуючи методологічним принципом виявлення дже-ників вартості, сформульованому в попередньому абзаці, джерелами вартості в синтетичної концепції ми зобов'язані визнати здатність індивіда до суб'єктивній оцінці цінності блага (це?
 4. ЗАДУМ ТОВАРУ
  концепції нового товару, який буде запропонований для продажу на
 5. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. В заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 6. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій , які обумовлені специфікою російської
 7. ОБЛІК ВИТРАТ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В ВАРТОСТІ ТОВАРУ
  концепції механізму формування та розподілу доходів учасників процесу виробництва товару. Такими учасниками є власники факторів виробництва, задіяний- них при створенні конкретного товару. Як зазначено в розділі «Категорії», в обговорюваній концепції під факторами виробництва розуміються лімітовані блага, використовуючи-мі при створенні продукту. Якщо продукт виробляється з
 8. Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
  концепціями, хоча концепції швидше займають як би середнє положення між гіпотезою (недоведеною ідеєю) і теорією (доведеною і перевіреною ідеєю). Якщо економісти конструюють на основі теорій або концепцій різні схеми їх реалізації, то ці схеми називають моделями. При цьому не слід забувати, що як схеми біднішими життя, так і економічні моделі біднішими господарського життя, хоча і
 9. Концепція рівноважної ціни
  концепцію , явившуюся свого роду компромісом між різними напрямками економічної науки, і зокрема теоріями вартості. Його концепція і роботи отримали широке поширення в кінці XIX - початку ХХ в. (до Кейнса). Ключова ідея Маршалла полягає в перемиканні зусиль з теоретичних суперечок навколо вартості на вивчення проблем взаємодії попиту і пропозиції як сил, що визначають
 10. Концепція альтернативних витрат
  концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат . Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна вимовити з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жерт-іует можливістю призвести небудь інше, і саме
 11. Концепція альтернативних витрат
  концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна провести з їх допомогою . Виготовляючи одні блага, виробник жертвує можливістю призвести небудь інше, і саме
 12. Завдання
  концепції оптимальності по Па-рето і сформулюйте, наскільки воно було б поліз- вим при розгляді таких проблем: (а) збіль-шення податків на престарілих для допомоги моло-дим безробітним і (Ь) поліпшення контрактної си-стеми, в результаті чого Пентагон укладає такіеконтракти на виробництво зброї, що помилки привизначенні витрат виробництва зброї стано-вятся менш частими.
 13. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  План: 1.Необходімость реформування підприємств. 2. Напрямки реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація . Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних
 14. 17. неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  концепцій. Поєднання кейнсіанських і монетаристських підходів. Математизація економічних досліджень. Розширення проблематики. Боротьба і синтез напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі . Розробка національної моделі управління в японській економічної думки. Концепція нульового економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua