Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

29. КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Теорія зайнятості пройшла довгий шлях еволюційного розвитку і відрізняється різноманіттям концептуальних підходів, методів та інструментарію дослідження. Теоретичні погляди на дану проблему характеризуються безліччю напрямків і шкіл у структурі світової економічної думки.
Неокласична школа розглядає ринок праці як внутрішньо неоднорідну і динамічну систему зв'язків, що підпорядковується ринковим законам.
Регулятором її служить ринковий механізм. Ціна праці (рівень заробітної плати) впливає на попит і пропозицію робочої сили, регулює їх співвідношення і підтримує необхідну рівновагу між ними.
Допомогою підвищення або зниження заробітної плати регулюється попит на працю і його пропозиція. Якщо в результаті перевищення пропозиції праці над попитом виникає безробіття, то вона впливає на ціни у бік їх зниження, а отже, і зниження заробітної плати до тих пір, поки не встановиться рівновага на ринку праці. Класична модель грунтується на принципі саморегулювання ринку праці.

Кейнсіанське напрямок розглядає ринок праці як інертну систему, де ціна робочої сили достатньо жорстко фіксована.
Основні параметри зайнятості: рівень зайнятості та безробіття, попит на працю, рівень реальної заробітної плати - встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку споживчих і інвестиційних товарів і послуг.
На ринку праці лише формується рівень заробітної плати і залежна від нього величина пропозиції праці. Попит на робочу силу регулюється сукупним попитом, обсягами інвестицій і виробництва.
Впливаючи на сукупний попит у бік його збільшення, держава сприяє збільшенню попиту на працю, що веде до збільшення зайнятості і зниження безробіття.
У рамках кейнсіанської концепції на зайнятість впливає не тільки сукупний попит, а й те, як розподіляється збільшення загального попиту між різними галузями, тобто структура сукупного попиту.
Ефективний засіб забезпечення достатнього рівня зайнятості - це розширення інвестиційної діяльності держави, забезпечення їм оптимальних розмірів інвестицій з урахуванням конкретних умов економічного розвитку.

Кейнсіанська модель грунтується на державному втручанні в управління макроекономічними процесами, а механізм її реалізації базується на закономірностях і явищах психологічного характеру.
Представники монетарної школи обгрунтовують положення про те, що ринкова економіка являє собою самонастраивающуюся систему, ціновий механізм якої сам визна ляєт раціональний рівень зайнятості.
У такій системі втручання держави призводить до збою механізму саморегуляції ринку, а грошове вплив на сукупний попит з боку держави в кінцевому рахунку призведе до розкручування інфляційної спіралі.
Інституційно-соціологічна школа грунтується на положенні про те, що проблеми в області зайнятості можуть бути вирішені за допомогою різного роду інституціональних реформ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. КОНЦЕПЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ "
 1. 3. Концепції зайнятості населення
  концепції) до регулювання
 2. 5. Концепція гнучкого ринку
  концепція (Р. Буає, Г. Стендінг) одержала поширення наприкінці 70-х років, коли в найбільш розвинених країнах Заходу відбувалася структурна перебудова економіки. За її основу взято положення про необхідність дерегламентації ринку праці, переходу до більш гнучких, функціонально індивідуалізованих і нестандартних форм зайнятості (часткова зайнятість, неповний робочий день чи тиждень,
 3. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  зайнятості населення (фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових
 4. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  зайнятість. 2. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення спрямована на: розвиток трудових ресурсів; забезпечення рівних можливостей усім громадянам Російської Федерації ... у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини; підтримку трудової і
 5. 2. Кейнсианский підхід
  концепцію відрізняють від класичної дві основоположні ідеї: по-перше, існує не один, а кілька рівноважних рівнів реального доходу і зайнятості, по-друге, рівноважний рівень зайнятості визначається не конкуренція на ринку праці, якої немає, а рівнем доходу, який, у свою чергу, залежить від сукупного попиту на товари і послуги. Концепція розглядає ринок праці як явище
 6. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  населення і суспільний розвиток. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 7. Прискорення економічного зростання
  концепції наздоганяючого розвитку була недооцінка соціальних проблем, супутніх економічному зростанню. Передбачалося, що темпи розвитку економіки неминуче призведуть до розширення зайнятості, підвищення рівня життя всіх, у тому числі найбідніших верств населення. Теоретичним обгрунтуванням моделі прискореного економічного розвитку послужила неокейнсианская школа. Великий внесок у розробку
 8. 1. Неокласичний підхід
  концепції економіки пропозиції (Д. Гилдер, А . Лаффер та ін.) Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, здатний до автоматичного саморегулювання і залишається стійким і рівноважним в довгостроковому періоді в умовах повної зайнятості. Тому уряд повинен проводити політику невтручання в самоналагоджувальний механізм ринку праці . Оскільки
 9. 9.1. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації» від 19 квітня 1991 р. (ВВС, 1991, № 18, ст. 565) в редакції Федерального закону від 20 квітня 1996 р. (СЗ, 1996, № 17, ст. 1915) [витяг]
  зайнятості населення, в тому числі гарантії держави щодо реалізації конституційних прав громадян Російської Федерації на працю та соціальний захист від
 10. 2.5.4. Структура зайнятості населення
  зайнятості її населення. У зв'язку з цим постійно вивчають структуру зайнятості. На цей рахунок є багато фактичних даних. Тут виділимо, перш за все, основні групи населення. Населення --- + --- всі? працездатне (трудовий потенціал) --- + --- все? трудові ресурси (в робочому віці)
 11. 6.4. Забезпечення зайнятості населення
  зайнятості
 12. 31.1. Країни, що розвиваються як фактор зростання всесвітнього господарства
  концепція «наздоганяючого розвитку». Найбільший внесок у розробку цієї концепції внесли У. Ростоу, П. Розенштейн-Родан, Р. Нурксе та ін Практичні рекомендації на перше десятиліття передбачали розвиток звільнилися країн темпами на рівні 5% на рік. Однак ця концепція не враховувала специфіки країн, що розвиваються, тому була приречена на невдачу. Теоретичне обгрунтування стратегії на
 13. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  зайнято близько 5 млн. чол. (72%) , у невиробничій сфері - 1,4 млн. чол. (28%). У 1995 р. в промисловості регіону було зайнято 45% робітників і службовців, в сільському господарстві - 5%, на транспорті і зв'язку - 7,5%, в будівництві - 12%. Перехід криночной відносин призвів до безробіття. За офіційними даними, чисельність безробітних в 1995 р. досягла 175 тис. чол. (3,5% від загальної чисельності зайнятих
 14. 6. Економіка пропозиції
  концепції прихильників економіки пропозиції - перенесення зусиль з управління попитом на стимулювання сукупної пропозиції, активізацію виробництва та зайнятості. Назва «економіка пропозиції» походить від основної ідеї авторів концепції - стимулювати пропозицію капіталів і робочої сили. Вона містить обгрунтування системи практичних рекомендацій в області економічної політики, насамперед
 15. Питання 16. Економічно активне і неактивне населення. Статистика зайнятості та безробіття
  зайнятого економічною діяльністю, і категорію безробітного населення. До населення, зайнятого економічною діяльністю, відносяться особи старше 16 років, що у розглянутий період: 1) виконували роботу за наймом за винагороду, гроші або з ними розплачувалися в натуральній формі; 2) тимчасово відсутні на роботі у зв'язку з хворобою, відпусткою, навчанням та іншими причинами,
© 2014-2022  epi.cc.ua