Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Які причини концентрації ринків?

ЕКОНОМІЯ ВІД МАСШТАБУ. У деяких отрас-лях великі фірми в змозі виробляти болеедешево, ніж дрібні. Якщо в галузі має местоекономія від масштабу при всіх обсягах випуску, то галузь є природною монополією, какми відзначали в гл. 11. У більш реалістичному случаевелічіна довгострокових середніх витрат можетпоніжаться в міру нарощування випуску до деякого його рівня, званого мінімальним еф-лективним масштабом (MES), і бути більш іліменее постійною при збільшенні випуску за пре-дели цього уровня3. Якщо MES досить великий від-вано загального обсягу попиту, то, можливо, вотраслі є місце тільки для декількох фірм, до-статочно великих для того, щоб виробляти еф-фективно. Такі галузі можуть бути охарактеризувати-вани як природні олігополії.
Такого роду економія від масштабу створює так-же бар'єри входу, що перешкоджають притоку потен-альних конкурентів і, отже, зберігаю-
2 Великі галузі комунального обслуговування (постачання водою , елек-тричества, місцевий телефонний зв'язок, газопостачання) - це, як прави-ло, монополії, але при цьому вони є або регульованими, або державними монополіями.
'Ми говорили про такого роду кривих довгострокових середніх витрат како L-образних в гол. 8.
Щие прибуткові олигополистические риночниеструктури.
Бар'єри входу утримують потенциаль-них конкурентів від проникнення в галузі, в яких продавці, що займають прочноеположеніе, отримують надприбутки.

Для того щоб бути в змозі пропонувати своюпродукцію за ринковою ціною, фірма, що входить наринок природної монополії, повинна мати мож-ливість організувати великомасштабне вироб-ництво. Однак для фірми, яка тільки починаючи-ет справа, це дуже складно. Далі, вхід на ринок но-вої фірми, що має великомасштабне виробниц-ство, шляхом величезного збільшення пропозиції мо-же опустити ціни до рівня навіть меншого, чемуровень довгострокових середніх витрат ефек-ної фірми. Таким чином, навіть якщо олігополія-сти, що утвердилися на ринку, і отримують сверхпрі-були, аутсайдера може і не залучати можли-ність входу на цей ринок.
Відносна важливість економії від масштабасущественно різна в різних галузях. У табл12-3 наведені оцінки MES підприємства для не яких галузей (під підприємством маючи на увазі-ється завод, фабрика або будь-яке інше місце, гдеосуществляется виробництво), що представляють со-бій частки в загальноамериканському ринку. MES-приємства у відсотках до сукупного попиту в масш-
ТАБЛИЦЯ 12-3. Мінімальний ефективний масштабпредпріятій
Мінімальний ефективний
розмір підприємства в% коб'ему попиту на продукціюОтрасль галузі в США в 1967 р.
Малі дизельні мотори 25,5
Турбогенератори 23,0
Електричні мотори 15,0
Холодильні установки 14,1
Синтетичні волокна 11,1
Виробництво легкових автомобілів 11,0
Цивільні літаки 10,0
Сигарети 6,6
Шини для легкових автомобілів 3,8
Миючі засоби 2,4
Велосипеди 2,1
Портландцемент 1,7
Борошномельні агрегати 0,7
Металообробні верстати 0,3
Джерело FM Scherer, Industrial Market Structure and EconomicPerformance, 2d ei, Rand McNaIIy, Chicago, 1980, pp.
96-97.
Табах США є найбільшим для галузі, про-ізводящіх дизельні мотори, де чотири працюю-щих в умовах повної ефективності заводу могліби з лишком задовольнити сукупний риночнийспрос В автомобільній промисловості могли биразместіться дев'ять заводів ефективного масшта-ба виробництва (на дев'ять заводів, кожен з ко-торих виробляє 11% сукупного попиту, при-йшлося б 99% загальної величини попиту), тоді какотрасль, що виробляє велосипеди, могла б вме-стить 47 підприємств, а станкоинструментальнаяпромышленность - понад 300 підприємств.
Незважаючи на деяку обмеженість данних4, табл. 12-3 добре відбиває суть проблеми: сущест-вують галузі, в яких продукція може вироб-диться найбільш дешево в тому випадку, коли в дан-ної галузі є тільки кілька підприєм-тий. Ці галузі є природними Олігопен-ліямі; у всіх сучасних економіках вони ори-ентіровани на підвищення рівня концентраціі.Как ілюструє вікно 12-1, нововведення, прива-дящие до зміни галузевої кривої долгосроч-них середніх витрат, як правило, обусловливаютсоответствующие зміни в рівні концентра-ції продавців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які причини концентрації ринків? "
 1. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  яка б не була фінансова вартість освіти сьогодні, в майбутньому воно стане менш цінним майном. Освіта - це дуже своєрідна інвестиція, що складається з неоднорідних шматків, причому декілька більше або трохи менше освіти - часто майже не відбивається на його окупності. Якщо інвестор не закінчив повну університетську програму, то зайвий рік навчання в коледжі дуже мало
 2. Запитання для самоперевірки
  причини виникнення монополії? 2. Чим визначаються ціна і обсяг виробництва в умовах монополії? 3. Які фактори впливають на монопольну владу? Як впливає концентрація виробництва на монопольну владу? У якому з двох варіантів монопольна влада вище: а) на ринку присутня п'ять фірм, кожна з яких має рівну частку в сукупному обсязі продажів; б) частки продажів
 3. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  причини неспроможності механізмів ринкового регулювання? До найбільш важливих і найбільш загальних відносяться: - поява нових елементів у системі продуктивних сил, зокрема, науки і необхідність державного регулювання фундаментальних наукових досліджень. В даний час у системі продуктивних сил з'явився ще один структурний елемент - інформація, який також вимагає
 4. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  яка ж історична доля класичного капіталізму? Вона вельми суперечлива. На початковій стадії капіталізм всіляко сприяв великому історичному переходу людства до індустріального виробництва. Але цим він відкрив дорогу величезним якісним і кількісним змінам в техніці та організації виробництва на підприємствах, які вступили в протиріччя з одноосібної формою
 5. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  причин виникнення розрізняють наступні види монополій. Природна монополія. Нею володіють власники і господарські організації, що мають у своєму розпорядженні рідкісні і вільно відтворювані елементи виробництва (наприклад, рідкісні метали, особливі земельні ділянки під виноградники). Сюди також відносяться цілі галузі інфраструктури, що мають особливо важливе і стратегічне значення для
 6. Коментарі
  яке б не було походження цієї фрази, сама доктрина виникла природним чином на рубежі XVIIXVIII вв . як протест проти регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція
 7. 1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
  які причини звільнення і перерви в роботі, і чи вчасно виконуються поточні зобов'язання, пов'язані з житлом: оплата комунальних послуг, телефону, електроенергії (перевіряється банком); - чи є активи у вигляді рухомого або нерухомого майна (автомобілі, гараж, дача, інша квартира), які можуть бути використані в якості додаткового забезпечення. Основна
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  які необхідні умови успішної співпраці з консультантами. На думку фахівців INTERFINANCE, головне завдання консультантів - надавати допомогу клієнтам у вирішенні їх управлінських проблем. Вирішити це завдання вони можуть кількома шляхами: - Знайти проблему і запропонувати шляхи вирішення. У ситуації, коли клієнт усвідомлює, що у нього є проблема, але не може визначити, в чому
 9. Глава 21
  які б вони не були, не приносили успіху, та учасники пулу дуже скоро виявили, що вони не в силах позбутися акцій. Повинно бути, він використовував всі відомі йому прийоми, тому що зазвичай керуючий пулом не просить про заміну, поки не відчує, що завдання йому не по плечу, а це останнє, в чому готовий зізнатися середня людина. Як би там не було, він з'явився до мене і після короткого
 10. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  який знаменник. Світовий ВВП становить близько 30 000 мільярдів доларів. Навіть максимальний приріст в 274 млрд, розкладений на дев'ять років, означає зростання світового ВВП дещо менше, ніж на один відсоток. Цей виграш настільки малий, що поміщається в межах помилки округлення - ніхто ніколи не дізнається, чи дійсно він був. Приємно або навіть важливо, що уряди світу змогли
© 2014-2022  epi.cc.ua