Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

До яких трьома категоріями відносить все доросле населення США Бюро статистики праці?

До яких трьома категоріями відносить все доросле населення США Бюро статистики праці? Яким чином воно визначає кількість робочої сили, рівень безробіття і частку робочої сили в об-щей чисельності дорослого населення? 2. Який характер зазвичай носить безробіття - короткостроковий чи довгостроковий? Дайте свої пояснення. 3. На яку категорію населення - випускників коледжів чи підлітків роблять основний вплив закони про мінімальну заробітну плату? Наведіть свої пояснення. 4. Яким чином діяльність профспілок впливав-ет на природний рівень безробіття? 5. Які аргументи наводяться на користь поклади-ного впливу профспілок на розвиток економіки? 6. Назвіть чотири причини, за якими работо-Датель вигідно збільшувати зарплату робіт-никам. 7. Чим пояснити неминучість існування безробіття, обус:; овлення пошуками підходячи-ного робочого місця? Яким чином государ-ство може домогтися її зниження? 530 Частина 9.
Реальна економіка в довгостроковому періоді Завдання для самостійної роботи У листопаді 1996 р. Бюро статистики праці США оголосило, що із загального числа дорослих аме-ріканцев 127587000 були працевлаштовані, 7221000 не мали роботи і 66645000 належали до робочої сили. Чому було рав-но кількість робочої сили? Яка була частка робочої сили у загальній чисельності дорослими-лого населення? Яким був рівень безробіттю-тіци? Як було показано на рис. 26.3, в період з 1970 по 1990 р. відбувалося зниження частки дорослих чоловіків, що входять до складу робочої сили. Наступ-ного таблиця показує, як це зниження торкнулося основні вікові групи чоловічо-го населення. Всього У віці У віці У віці чоловіків, від 16 до 24 від 25 до 55 старше 55 у% років, у% років, у% років, у% 96 93 69 72 56 40 76 1970 1990 Для якої вікової групи чоловіків зни-ження виявилося найістотнішим? Які фактори, на вашу думку, могли чинити на нього найбільший вплив? 3.
Як було показано на рис. 26.3, в період з 1970 по 1990 р. частка дорослих жінок в загальному со-ставі робочої сили помітно зросла. Зраді-ня цього показника для різних вікових груп наведено в наступній таблиці. років, у% років, у% У віці У віці У віці У віці Всього від 25 до 54 від 25 до 34 від 35 до 44 від 45 до 54 жінок Років, в '51 77 50 74 45 74 54 71 43 58 Чому, на ваш погляд, сталося особливо помітне збільшення частки молодих жінок у загальному складі рабочеч сили? У листопаді "; 1994
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "До яких трьома категоріями відносить все доросле населення США Бюро статистики праці?"
 1. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  трьом групам в 1995 р. Після того як БСТ визначає чисельність кожної категорії опитаних, воно обчислює різні статистичні показники стану ринку праці. Так, наприклад, чисельність робочої сили визначається як сума числа зайнятих і числа безробітних: Робоча сила=Число зайнятих + Число
 2. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  трьома звести рівень заробітної плати робітників до нижчої межі вартості робочої сили. В умовах ж науково-технічної революції, що викликала активізацію людського фактора, вартість робочої сили і відповідно величина заробітків кваліфікованих працівників значно зростає. Щоб заробітна плата стимулювала складна праця, на підприємствах встановлюють прямий зв'язок між її
 3. Безробіття і її показники
  тремящіеся отримати роботу. У цю категорію автоматично потрапляють, по-перше, діти до 16 років, по-друге, люди, які відбувають термін ув'язнення у в'язницях, по-третє, люди, що знаходяться в психіатричних лікарнях , по-четверте, інваліди. Дані категорії людей називають «інституціональним населенням», оскільки вони знаходяться на утриманні державних інститутів. Крім того, до категорії не Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
 4. якими вони виступають на поверхні. Вона виходить з ходячих перед-ставлений буржуазних діячів, систематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису
  Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
 5. категорії: зайняті, безработ- Цінні та не відносять-ся до робочої сили. Джерело: Bureau of Labour Statistics. 2 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Природний рівень безробіття - рівень безработ-ці, відповідний сталого перебуваючи-нию економіки, навколо якого відбуваються коротко-термінові коливання. Циклічна безробіття - відхилення
  Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості
 6. трьома працювати. Серед тих. хто більше не відносить себе до робочої сили, є Глава 26. Природний рівень безробіття 579 чимало охочих трудитися, які втратили надеж-ду знайти роботу після довгих і безплідних її пошуків. У США більшість втратили роботу, як правило, швидко знаходять нову. Проте процес працевлаштування деяких безработ-них розтягується на
  § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
 7. трьома зменшити масштаби одержавлення виробництва, а прогресивні - збільшити. Так, в Італії більшість комуністів і значна частина соціалістів вимагають збільшення державного підприємництва, а консервативні партії - його зменшення. Істотний вплив на дані процеси надає класова боротьба. У 1994 р. внаслідок масових виступів трудящих уряд
  2. Фрідріх Ліст - економіст-геополітик
 8. трьом на батьківщину з проектом всегерманской залізничної мережі, заснував акціонерне суспільство; змушений був через інтриги виїхати до Франції; успішно брав участь у конкурсі Паризької академії наук на твір про міжнародну торгівлю; повернувся до Німеччини для публікації свого головного твору «Національна система політичної економії» (1841). В економічній історії країн, з якими його
  Зайнятість в розвинених країнах
 9. категорій. Цей зсув відбивався в швидкому збільшенні нерівності в доходах різних груп населення. Вплив підвищення попиту на висококваліфікованих працівників, на відмінності в оплаті праці доповнювалося іншими явищами. Підвищення освітнього рівня загальмувалося в більшості провідних розвинених країн, що супроводжувалося підвищенням оплати більш освічених працівників. Ряд країн скоротив
  3. Людська праця як засіб
 10. яким відповідним підвищенням добробуту. Саме поняття ліні було б невідомо. Ніхто б не думав: я міг би зробити те-то і те-то, але це того не варто; це не окупається; я краще віддам перевагу дозвілля. Кожен розглядав би всю свою працездатність як запас фактора виробництва, який він прагнув би використовувати повністю. Будь можливість найменшого збільшення добробуту вважалася б
  каким соответствующим повышением благосостояния. Само понятие лени было бы неизвестно. Никто бы не думал: я мог бы сделать то-то и то-то, но это того не стоит; это не окупается; я лучше предпочту досуг. Каждый рассматривал бы всю свою работоспособность как запас фактора производства, который он стремился бы использовать полностью. Любая возможность малейшего увеличения благосостояния считалась бы
© 2014-2022  epi.cc.ua