Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Якість життя та економічне зростання

. У країнах Заходу відбулося істотне покращення життєвих стандартів і матеріального становища. У багатьох з них одна житлова кімната припадає на 0,5-0,8 людини, один легковий автомобіль - на два-чотири людини, телефон, телевізор - на один-два людини. Одночасно зростання матеріального добробуту супроводжувався ослабленням соціальних підвалин, що проявлялося у зростанні вбивств, злочинності, наркоманії, самогубств, розлучень. Така тенденція викликає сумнів у тому, що економічне зростання сприяє соціальному прогресу та підвищенню якості життя.
Але при ослабленні економічного зростання відбувається збільшення негативних явищ. Прояви антикультури знаходять живильне середовище серед молоді та дорослих у зв'язку з втратою надій на здійснення позитивних життєвих планів. Психологія громадянського індивідуалізму, домінуюча в багатьох країнах, ослаблення сімейних уз, які гарантували економічне виживання, сприяють зростанню соціальних стресів. Зростають випадки глибоких депресій, особливо серед молоді. Швидкі технічні зрушення, викликаючи зміни в потребах та попит на робочу силу, у способі життя, вибивають певні групи населення із загального напряму розвитку. Їхні потреби відповідають можливостям світової економіки, але соціально-економічні системи країн не можуть їх задовольнити. До цього додаються втрата глибоких духовних цінностей і підміна їх прагненням до споживацтва.
Як показують дані, у що розвиваються, як і в промислово розвинених країнах, відзначаються подібні тенденції у співвідношенні зростання матеріального добробуту та соціальних хвороб.
Процес індустріалізації, віддалення робочого місця від будинку підірвали вплив сім'ї, зростання індивідуалізму знизив значення спорідненості, боргу. Соціальні проблеми гостро стоять у містах, де бідність і брак матеріальних можливостей сусідять з впадає в очі пропозицією і споживанням. Вони викликають у людей матеріальні прагнення, які вони не можуть здійснити при низьких доходах. Злочинність змістилася у нижчі групи міського населення. Нерідко це відбувається у зв'язку з тим, що метою життя багатьох людей є просто боротьба за виживання. У світі налічується близько 100 млн бездомних дітей.
Прагнення до багатства і соціальні хвороби яскраво виявляються у Східній Європі та в країнах колишнього Радянського Союзу, де відносні показники зростання злочинності, вбивств і самогубств, споживання алкоголю стали вище, ніж у західних країнах.
У більшості країн світу економічне зростання супроводжувалося поліпшенням життєвих умов, пов'язаних з матеріальним благополуччям. Одночасно, як показують опитування громадської думки, задоволення якістю життя відстане від економічних показників. Ці суперечливі тенденції розвитку матеріального прогресу і соціального дискомфорту характеризують якість життя багатьох країн.
Аналіз основних аспектів взаємозв'язку економічного зростання та соціального розвитку показує, що економічне зростання має розглядатися не як благо саме по собі, а як засіб, який може привести до поліпшення суспільного добробуту. Підвищення його рівня не обов'язково є тривалим історичним процесом.
У Китаї, наприклад, за 1980-1998 рр.. рівень дитячої смертності знизився з 65 до 36 на тисячу новонароджених, середня очікувана тривалість життя піднялася з 52,7 до 70 років, населення забезпечене здорової питною водою та необхідними санітарними послугами. Іншими позитивними прикладами в цьому відношенні є Коста-Ріка і Куба. Розвиток цих країн дає важливий урок - соціальний прогрес в них не з'явився чистим результатом економічного зростання, велике значення мала соціальна спрямованість політики даних держав.
Економічний і соціальний прогрес має відомої самостійністю і між ними існують певні протиріччя. Розвиток світової економіки дає чимало прикладів, коли економічне зростання не супроводжується адекватним прогресом в соціальній області. У 90-ті роки Пакистан мав досить високі темпи економічного зростання, але соціальні показники не збільшувалися відповідним чином. У Пакистану - найбільш низький рівень охоплення початковою освітою в світі. Даний приклад показує, що економічне зростання має здійснюватися без зниження якості соціальних послуг та підриву соціальних цінностей. Його мета - підвищувати суспільний добробут не тільки матеріально, а й сприяти всебічному розвитку індивіда, підтримці соціальної справедливості в суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Якість життя та економічне зростання "
 1. Глосарій
  якості основи ціни і кінцевого джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі виробництва. Західні економісти відносять до класичного напряму широке коло теоретиків, завершуючи історію класиків працями А. Маршалла Комерційна діяльність - діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб (фізичних і юридичних) з метою отримання комерційної вигоди
 2. 4 . Облік витрат виробництва
  якості таких залежать від розуміння підприємцем майбутнього стану ринку. Термін постійні витрати також кілька оманливий. Будь-яка дія направлено на найкраще забезпечення майбутніх потреб. Для досягнення цієї мети необхідно щонайкраще використовувати наявні фактори виробництва. Однак історичний процес, що викликав поточний стан наявних факторів, не відноситься до справи.
 3. 6. Монопольні ціни
  якості особливого умови, що вимагається для появи монопольних цін, включити в список здатність монополіста виявити ці ціни. 9. Особливий випадок являє собою неповна монополія. Здебільшого сукупної пропозиції володіє монополіст; інше знаходиться у власності одного або декількох людей, не готових брати участь в планах монополіста з обмеження продажу та встановленню
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими економічними благами, додатковий попит призводить до зростання мінової цінності, тобто кількістю інших благ, пропонованих в обмін на його придбання.
 5. 19. Золотий стандарт
  якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в будь-якої історичної дисципліни, також можна вдатися до
 6. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  якості, очікуване від збереження більш тривалого періоду виробництва, більше не вважалося б достатньою компенсацією за обмеження споживання в період часу очікування. Достатність запасу засобів існування не залежить ні від яких фізіологічних чи інших фактів, що піддаються об'єктивному встановленню за допомогою методів технології та фізіології. Метафоричний термін перекрити,
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Як показник ділових коливань обсяги виробництва цих галузей, а також будівництва. Вони помилялися тільки відносно перенакоплення. Зрозуміло, бум також впливає на галузі, що виробляють споживчі товари. Вони також більше інвестують і розширюють свої виробничі можливості. Однак не завжди нові заводи і прибудови до вже існуючих заводам призначені
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  якості і збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва, то ми повинні назвати бум деградацією, а депресію прогресом. У період буму дефіцитні фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в результаті надмірного споживання. Уявне
 9. 6. Заробітна плата та засоби існування
  якості історичної категорії і, трактуючи її, вдавалася до концепції доходу, відповідного ієрархічним положенням індивіда в суспільному табелі про ранги. Ця школа заперечувала існування економічної науки і підміняла її історією. Найдивовижніше те, що Маркс і марксисти не усвідомлювали, що підтримка ними цієї помилкової доктрини повністю руйнує так звану марксистську економічну
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  якість праці [Інші коливання кількості та якості роботи в одиницю часу, наприклад, зниження ефективності в період, безпосередньо наступний за відновленням роботи, перерваної відновленням, навряд чи надають яке- або вплив на пропозицію праці на ринку.]. 6. Труду люди воліють відсутність праці, тобто дозвілля, або, як кажуть економісти: вони привласнюють праці негативну
© 2014-2022  epi.cc.ua