Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

3.4 Зміна цін і доходу


При даних цінах і доході оптимум споживача визначається умовою (3.12) (рис. 3.9).
Як поводитиметься споживач при зміні цін і доходу?На рис. 3.11 (верхня частина) показана зміна оптимуму споживача при зміні ціни товару X, незмінній структурі переваг і колишньому доході.
При зниженні РХ до Р'X бюджетна лінія KL повертається навколо точки До проти годинникової стрілки і займає положення KL1.
Покупець може тепер придбати більше товару X, якщо він витратить на нього весь свій дохід. Водночас йому стають доступними все більш віддалені від початку координат криві байдужості.
Оптимум споживача зміщується з точки E1 в точку E2.
Поєднуючи всі подібні точки, отримаємо лінію ЇЇ, звану кривої ціна-споживання.
Вона представляє безліч всіх оптимальних комбінацій товарів X і Y при зміні ціни товару X.
На основі кривої ціна-споживання можна побудувати лінію індивідуального попиту (нижня частина рис. 3.11). Якщо споживач купує Х1 товару X при ціні РX і X2 при ціні Р'X, то на підставі цієї (і подібної) інформації можна побудувати лінію DD, що характеризує обсяг попиту на товар X як функцію його ціни.


Розглянемо тепер зміна оптимуму споживача при зміні його доходу (ціни і переваги залишаються незмінними). З ростом доходу бюджетна лінія KL зміщується в положення K1L1 і споживач переходить на більш високу криву байдужості U2U2 (рис. 3.12). Очевидно, що набір E2 містить більшу кількість товарів X і Y, ніж набір E1. Поєднуючи всі подібні точки, отримаємо криву GG, звану кривої доход-споживання. Вона представляє безліч всіх оптимальних наборів або комбінацій товарів при зміні доходу споживача і незмінному співвідношенні цін.

Як видно з рис. 3.12, крива доход-споживання має позитивний нахил, із зростанням доходу споживання обох товарів X і Y збільшується. Такі товари називаються нормальними. На рис. 3.13 показана інша ситуація. Тут крива доход-споживання має негативний нахил. З ростом доходу споживання одного товару збільшується (Y на рис. 3.13, а, X на рис. 3.13,6), тоді як іншого скорочується (X на рис. 3.13, а, Y на рис. 3.13,6).
Товар, споживання якого із зростанням доходу знижується, називається неякісним; товар, споживання якого із зростанням доходу зростає, - якісним. Зауважимо, що товар Y є якісним і в ситуації, представленої на рис. 3.12, і в ситуації, представленої на рис. 3.13, б.
Для їх розрізнення використовується поняття високоякісний товар. Оскільки із зростанням доходу споживання неякісного товару знижується, можна визначити високоякісний товар як такий, приріст витрат на який поглинає більше 100% приросту доходу.


Крива доход-споживання дозволяє побудувати індивідуальну криву Енгеля [1] характеризує зв'язок між обсягом споживання товару і доходом споживача при незмінних цінах і перевагах. Для нормальних товарів крива Енгеля має

позитивний нахил. Крива Енгеля може бути побудована шляхом встановлення зв'язку між оптимальними обсягами споживання товару X і відповідними рівнями доходу KL і KL1 на рис. 3.11. Наприклад, якщо E1 (Х1, Y1) і E2 (Х2, Y2) представляють оптимум споживача при доході KL і KL1, то точки E1 (I1, Х1) і E2 (I2, Х2) на рис. 3.14 і є точки кривої Енгеля товару X. Таким чином, лінія FF - крива Енгеля товару X.
Лінія FiFi - крива Енгеля товару X, відповідає лінії дохід-споживання, що на рис. 3.13, а.
На практиці ми частіше цікавимося витратами на агреговані групи товарів - продовольчі, непродовольчі, послуги і т.
д. У цьому випадку крива Енгеля модифікується в криву витрат Енгеля, характеризує залежність витрат на ту чи іншу групу товарів від рівня доходу покупця.
Крива витрат Енгеля показує відмінність між нормальними, неякісними і високоякісними товарами. На рис. 3.15, де по ординатам відкладені витрати на товар X (замість кількостей цього товару на рис. 3.14), представлені три криві витрат Енгеля, відповідні лініях доход-споживання на рис. 3.12 і 3.13. На кожній з трьох частин рис. 3.15 проведені промені з початку координат під кутом 45 |. Якби криві витрат Енгеля збігалися з цими променями, це означало б, що весь дохід споживач витрачає лише на один товар X (або відповідно на одну агрегированную групу товарів). Тому такі промені утворюють верхні межі реальних кривих витрат Енгеля.
На рис. 3.15, а витрати на товар X ростуть повільніше, ніж зростає дохід. На рис. 3.15, в витрати на X ростуть швидше, ніж зростає дохід. Отже, товар X в даному випадку є високоякісним (рис. 3.13,6). Нарешті, на рис. 3.15, б витрати на товар X із збільшенням доходу знижуються. Отже, в цьому випадку товар X є неякісним (рис. 3.13, о). У XIX в. Е.Енгель на основі даних про витрати сімей з різним рівнем доходу встановив, що з ростом доходу частка його, що спрямовується на продовольство, знижується, частка, що спрямовується на житло і пов'язані з ним витрати, а також на одяг, залишається приблизно незмінною, а частка інших витрат зростає.
ПРИМІТКИ
[1] Ернст Енгель (1821-1896) - німецький статистик, один із засновників Міжнародного статистичного інституту (1885), відомий роботами по структурі бюджетів робочих родин .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4 Зміна цін і доходу "
 1. 3.2.5. Капіталізація рівномірно змінюються доходів
  зміни потоків доходу; R * - ставка капіталізації, скоригована з урахуванням зміни потоків доходу; Кк - коригуючий коефіцієнт. Якщо дохід збільшується, ставка капіталізації зменшується, якщо дохід зменшується - ставка капіталізації
 2. Додаток 4 Зміна обсягу доходів федерального бюджету за період з 2004 по 2009 рр.., Млрд.. руб.
  Доходів федерального бюджету за період з 2004 по 2009 рр.., Млрд.. руб * Доходи без урахування надходжень в бюджетну систему Російської Федерації коштів від ВАТ «НК" ЮКОС "». Джерело: Дані Мінфіну
 3. Еластичність попиту
  зміни попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт
 4. Еластичність попиту по доходу
  зміни попиту на товар до зміни доходів споживачів. Вимірявши еластичність по доходу, можна визначити, чи відноситься даний товар до категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна маса споживчих товарів відноситься до категорії нормальних. Зі зростанням доходів ми більше купуємо одягу та взуття, високоякісних продуктів
 5. Держбюджет і динаміка ВВП
  змін ВВП Рис. 27.1. Зміна державних доходів залежно від динаміки ВВП У свою чергу, зазначена сприйнятливість багато в чому залежить від сили так званих вбудованих стабілізаторів. Це прогресивна система оподаткування, державні трансферти малозабезпеченим і тому подібні засоби впливу на доходи. Вони не тільки зменшують міру зниження та підвищення сукупного
 6. Запитання для самоперевірки
  зміна доходу при збільшенні інвестицій, б) зміна доходу при зниженні інвестицій; в) зміну доходу при незмінній величиною інвестицій; г) зміна доходу при зміні
 7. Запитання для самоперевірки
  зміна доходу при збільшенні інвестицій, б) зміна доходу при зниженні інвестицій; в) зміну доходу при незмінній величиною інвестицій; г) зміна доходу при зміні
 8. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р -
 9. Тема 47. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
  зміна його доходу - у бік збільшення споживання або заощадження? Для цієї мети застосовуються, відповідно, показники граничної схильності до споживання і заощадження (рис. 47.1). {Foto107} Рис. 47.1. Гранична схильність а) до споживання, б) до заощадження. Гранична схильність до споживання - зміна в споживанні внаслідок зміни доходу: {foto108} де:? C - приріст
 10. Питання 15Еластічность попиту по доходу. Коефіцієнт еластичності попиту по доходу.
  Зміни доходу; відображає відносну зміну попиту на будь-яке благо внаслідок зміни доходу споживача. Еластичність попиту по доходу виступає в наступних основних формах: - позитивна, що припускає, що збільшення доходу (за інших рівних умов) супроводжується зростанням обсягів попиту. Позитивна форма еластичності попиту по доходу відноситься до нормальних товарах, в
 11. Класифікація доходів
  зміни цін. Наявні доходи - це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто засоби, що використовуються населенням на споживання і заощадження. Для вимірювання динаміки наявних доходів застосовується показник «реальні наявні доходи», що розраховується з урахуванням індексу цін. Реальні доходи характеризують номінальні доходи з урахуванням зміни роздрібних цін
 12. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  зміна в обсягах попиту та пропозиції при зміні однієї з його детермінант (гл. 5). Еластичність пропозиції за ціною (price elasticity of supply) - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Рас-зчитується як відношення обсягу пропозиції, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках (гл. 5). Еластичність попиту по доходу (income
 13. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  зміна впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або або,
 14. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  зміни грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
 15. Мультиплікатор та акселератор
  зміни доходу від зміни інвестицій: А ^-Д /=ДУ, де Кк-мультиплікатор (множник) Кейнса; А / - збільшення інвестиційного витрати, незалежно від форми інвестування приватної чи державної; А У-загальна зміна сукупного доходу. Отже, Кк=-=- ^ -, так як ДУ=АС + А /. А / ДУ-ДС Звідси, розділивши на Д Y, отримаємо 1-Д% у I-MFC MPS 'Таким чином, мультиплікатор
 16. Здатність сім'ї купувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  зміни доходу, він розподіляється більш рівномірно, ніж поточний дохід. Економічна мобільність ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що визначає рівень бідності? Опишіть проблеми, що виникають при розрахунку межі бідності. Коли ми чуємо міркування про «багатих» і «бідних», нам іноді здається, що розмова йде про якісь стійких утвореннях. Насправді це не завжди так. Економіка США
 17. Резюме
  зміни ціни даного товару Вона определяетсякак відношення процентної зміни обсягу спро-са до процентної зміни ціни. 2. Значення еластичності попиту за ціною вздовж лінійної (прямолінійною) кривої попиту змінюється. Онависока при високій ціні і низька при низькій ціні 3. Якщо еластичність попиту перевищує 1, то кажуть, що попит є еластичним. У цьому випадку общаясумма витрат на
 18. Вплив підвищення реальних доходовна рівень процентних ставок
  зміни реальних доходів. При увеліченііреальних доходів люди починають зберігати більше ви-сокіе реальні залишки, оскільки гранична ви-року від володіння грошима зростає. Крива спро-са L на рис 29-6, таким чином, зсувається вправо, в положення V. За існуючої процентнойставке збільшений попит на реальні залишки ство-ет надлишковий попит на гроші і, отже, рівноважна процентна
© 2014-2021  epi.cc.ua