Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

1.1 Характеристики праці

Протягом життя в кожен момент людина знаходиться в одному з двох станів - діяльності або бездіяльності. Діяльність (а також заняття, дії як частина діяльності) - це одна з форм існування людей, активний процес, в якому реалізуються фізичні та розумові сили людини, спрямовані на задоволення яких-небудь потреб. Бездіяльність - пасивний процес, пов'язаний з періодами відновлення працездатності (сон, пасивний відпочинок), а також з періодами вимушеного (час хвороби тощо) або добровільного бездіяльності.
Праця - це вид діяльності людини. Але не всяка діяльність є працею. У чому ж відмінність між цими поняттями?
У діяльності можна виділити частини свідому і інстинктивну. Переважна частина діяльності людей свідома (усвідомлена), тобто здійснюється на основі внутрішньо аргументованих спонукань. Інстинктивна ж діяльність визначається передаються на генному рівні у спадок безумовними рефлексами. Інстинктивне поведінку людини і тварин має одну природу і не є працею.
Свідому частина діяльності можна поділити на працю і нетрудову частину. Основними критеріями, що відрізняють працю від нетрудової діяльності, будуть: 1) зв'язок з творенням благ, 2) зв'язок з цілеспрямованістю, 3) ставлення до легітимності, 4) затребуваність.
Розглянемо відмічені чотири положення:
- праця - це творення, тобто створення та нарощування матеріальних, духовних, побутових благ або відновлення втраченого. Такий праця робітника, фермера, інженера, художника, лікаря, прибиральниці і т.п. Відзначимо тут, що транспортування і зберігання товарів є необхідними частинами процесу доведення їх від виробника до споживача, а тому ці процеси відносяться до сфери матеріального виробництва. Діяльність же, не пов'язана з творенням, працею не є. Наприклад, гри як засіб розваги, подорожі і прогулянки як засіб відпочинку, прийом лікувальних процедур, прийом їжі. Діяльність, що здійснюється людиною під час відпочинку, розваг, лікування, харчування на відміну від праці пов'язана із споживанням благ для відновлення своєї працездатності, розвитку, відтворення життєдіяльності;
- працею може бути тільки цілеспрямована діяльність;
безцільна діяльність ставлення до праці не має, т.
к. це бездарне витрачання людської енергії, що не має позитивних наслідків;
- до праці ставиться тільки легітимна (не заборонена) діяльність; заборонена, що не легітимна, злочинна діяльність працею бути не може, так як вона деструктивна, спрямована, як правило, на незаконне привласнення результатів чужої праці і переслідується законом;
- праця - це затребувана діяльність. Якщо людина витратив час і зусилля на виробництво виробу, яке виявилося нікому не потрібним, то таку діяльність також не можна вважати працею, наприклад, витрати робочого часу на випуск невиправно бракованої продукції з вини працівника.
Лише наявність всіх цих якостей діяльності одночасно буде характеризувати трудову діяльність - праця.
Таким чином праця - це свідома, цілеспрямована і легітимна діяльність людини (людей) з виробництва (творення) матеріальних чи духовних благ (речей, товарів, послуг, творів науки, культури, мистецтва та ін.) , здатних задовольняти певні людські потреби і затребуваних людьми.
Процес праці передбачає наявність наступних складових частин:
1) предмета праці - речовини природи або предмета, вже зазнало вплив праці, або об'єкта надання послуг, на які спрямована трудова діяльність працівника з метою надання їм нових властивостей, корисних людині;
2) засобів праці - всього того, за допомогою чого працівник впливає на предмет праці та що створює йому необхідні умови для праці. До засобів праці належать: знаряддя праці (інструменти, верстати, машини, механізми, апарати та інше технологічне обладнання); будівлі та приміщення, в яких здійснюється процес праці; споруди, необхідні для забезпечення праці (дороги, мости, естакади, ємності і т. п.);
3) технології діяльності, або способу впливу на предмет праці. Цілеспрямованість діяльності передбачає наявність знань і (або) умінь для виконання тієї чи іншої роботи. Суворе послідовне виконання дій, сукупність методів впливу на предмет праці для зміни або надання йому нових властивостей, форми, взаємного розташування частин, місця розташування в просторі становить зміст технології діяльності;
4) організації праці - певного порядку побудови та здійснення трудового процесу, який складається з системи взаємодії працівника з предметами і знаряддями праці і виробничої взаємодії людей один з одним в трудовому процесі;
5) осмисленого впливу людини на предмет праці з використанням необхідних засобів, технології та організації праці для надання йому (предмету) властивостей, що задовольняють ті чи інші потреби.

У поданні про працю виділяють різні аспекти:
? економічні (ринок праці, трудова зайнятість населення, продуктивність праці, його ціна, організація та нормування, оплата і матеріальне стимулювання, планування, аналіз і облік праці);
? соціальні (змістовність, привабливість, престижність і мотивація праці, соціальне партнерство тощо);
? психофізіологічні (тяжкість, напруженість, гігієна праці тощо);
? техніко-технологічні (технічне і технологічне оснащення, енергоозброєність і техніка безпеки праці тощо);
? правові (законодавче регулювання трудових відносин, відносин на ринку праці тощо).
У багатьох випадках подібне розподіл дуже умовно, так як проблеми праці поєднують в собі одночасно різні аспекти, постають в єдності або знаходяться в дуже тісній залежності.
Так, наприклад, раціональне поділ праці на підприємстві може бути досягнуто тільки при обліку економічних, психофізіологічних і соціальних критеріїв; соціальне партнерство передбачає вирішення соціальних і економічних завдань на основі їх чіткого правового регулювання; оплата праці вирішує економічні та соціальні завдання, спираючись на трудове законодавство і т.д.
У поняттях про працю розрізняють:
- категорії,
- різновиди,
- форми прояви.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1 Характеристики праці "
 1. 2. Види поділу праці
  характеристику різних його
 2. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
 3. 1. Товари та послуги
  характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
 4. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  характеристики системи збору, генерування і відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих в регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 5. Теми рефератів
  характеристика розвитку капіталізму в Англії, Німеччині та Франції. Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Німеччині та
 6. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  характеристика з точки зору виникаючих відносин виробництва. З'ясування їх природи і структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. В
 7. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити
 8. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії:
 9. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 10. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю:
 11. Споживча вартість - стоімостеобразующій фактор
  характеристики. У свою чергу, прояв рівня кваліфікації конкретного праці знаходить своє вираження в категорії складної праці, який характеризує рівень розвитку абстрактного праці. Конкретна праця, що не має кваліфікації, знаходить адекватне прояв в простому абстрактній праці. Отже, конкретні види праці відрізняються один від одного рівнем їх кваліфікації, що знаходить своє
 12. Контрольні питання
  характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей перелік? 5. Що, на ваш погляд, слід переглянути в процесі складання проекту федерального
 13. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
 14. Продуктивність праці
  характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 15. Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009, млрд. руб.
  Характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб. Джерело: Федеральні закони про виконання федерального бюджету за відповідний
 16. Контрольні питання
  характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких рівнях вони встановлюються? 6. Які фактори
 17. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції:
 18. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми
 19. 4. Характеристика основних видів податків у КНР
  4. Характеристика основних видів податків у
© 2014-2021  epi.cc.ua