Головна
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

Введення

У підготовці економістів з вищою освітою важливе місце займає організація, нормування та оплата праці - економіка праці. Як навчальна дисципліна економіка праці формує, насамперед, знання і вміння економістів вищої кваліфікації за спеціальністю 7.050.201 «Менеджмент у виробничій сфері». Вона також необхідна для студентів усіх економічних спеціальностей, так як є складовою частиною системи економічних наук і розглядає найважливіший компонент будь-якої діяльності - праця.
Однак слід зазначити, що економіка праці це не наука про працю, а лише про його суспільної форми, про суспільний устрій праці.
Відомо, що процес праці складається з доцільної діяльності людини або самої праці, предметів праці і знарядь праці. Результатом процесу праці є виробництво споживчих вартостей. У такому розумінні процес праці виражає собою відношення людини до природи, коли люди, впливаючи на предмети природи за допомогою знарядь праці, створюють продукт, необхідні для їхнього життя. Головне значення в цьому процесі має сама праця.
Все природничі науки вивчають ставлення людини до природи. Особливе місце серед них займають технічні та технологічні науки, вивчаючи які, люди пізнають способи взаємодії людини з природою, знаходять більш досконалі форми організації виробництва, досягають більшого ефекту від своєї трудової діяльності. При цьому і самі люди постійно удосконалюються, ростуть їхні знання, досвід, виробничі навички. Прогрес людства полягає в безперервному оновленні та вдосконаленні знарядь праці і самих людей. Кожне покоління людей передає наступному поколінню в повному обсязі запас знань і виробничого досвіду. І все це відбувається по висхідній лінії. Розвиток предметів праці і знарядь праці являє собою лише необхідна умова для здійснення самого процесу праці, але вирішальним елементом цього процесу виступає живий людський труд, стало бути, сама людина. Але праця як така не може існувати без історично сформованої суспільної форми, яка на відміну від ставлення людини до природи висловлює собою відносини між людьми в процесі їх спільної трудової діяльності. Іншими словами, не може бути праці без певної історично зумовленої суспільної форми, так само як не може бути суспільної форми праці без самої праці. З найперших кроків людства праця придбав відповідну йому суспільну форму. К. Маркс писав: «... Раз люди, так чи інакше, працюють один на одного, їх праця отримує тим самим суспільну форму». Дійсно, люди завжди були і залишаються пов'язаними між собою. Так як в процесі виробництва члени суспільства пристосовують (створюють, перетворять) продукти природи до людських потреб; розподіл встановлює пропорцію, в якій кожен індивідуум бере участь у виробленому; обмін доставляє йому ті певні продукти, на які він хоче обміняти дісталася йому при розподілі частку; нарешті, в споживанні продукти стають предметами споживання, індивідуального привласнення.
Зазначена зв'язок і відносини між людьми набувають відповідну форму в залежності від економічного ладу суспільства. Такі відносини, як відомо, називаються виробничими відносинами, які складаються між людьми об'єктивно, тобто незалежно від їхньої волі і свідомості. Між продуктивними силами і виробничими відносинами повинна бути адекватність. Однак продуктивні сили ростуть і змінюються швидше, ніж виробничі відносини. На цій основі розвивається конфлікт між ними, який дозволяється шляхом соціальних революцій. У процесі соціальних революцій люди не руйнують створені ними продуктивні сили, а тільки приводять у відповідність виробничі відносини з характером розвитку продуктивних сил.
Природно, що соціальна революція не може скасувати самої праці, як такого, але вона може і повинна змінити відносини між людьми, тобто суспільну форму праці, суспільний устрій праці.
Громадська форма праці виражає собою не лише економічні, а й соціальні відносини між людьми в процесі їх спільної трудової діяльності. Відомо, що закони, що керують розвитком людського суспільства, взятого в цілому, вивчає спеціальна наука - соціологія. У предмет її вивчення входить пізнання різних сторін соціальних відносин людей, у тому числі і відносин, пов'язаних з працею. Іншими словами, соціологія має свій самостійний предмет дослідження і не може бути інтегрована з будь-якої іншої громадської наукою.
Однак висновки і принципові положення соціології як науки можуть і повинні використовуватися у всіх інших науках, взаємодіючих з нею. Враховуючи, що соціальні відносини людей в галузі праці формуються на базі економічних відносин, зв'язок економіки та соціології праці виявляється в процесі його суспільного устрою. Особливо цей зв'язок проявляється при вирішенні таких проблем, як функціональний розподіл праці і формування на цій основі професійно-кваліфікаційної структури кадрів, зміна характеру і змісту трудових функцій, професійна орієнтація та відбір кадрів, задоволеність людей працею і ін
Ринкова економіка, по шляху до якої рухається народне господарство України, висуває нові вимоги до вивчення економічних процесів, у тому числі і в галузі праці.
Минулі роки показали безперспективність так званої «планової», а по суті командно-вольовий системи господарювання. У теж час ринкова економіка, існуюча в різних країнах багато століть, підтвердила свою ефективність і здатність до розвитку та забезпечення прогресу суспільства.
Досліджуючи ринковий механізм, економічна наука стає в нашій країні на шлях реальних економічних законів, а не слідування придуманим.
Найважливіші категорії ринку - вільне підприємництво на основі різноманіття форм власності, взаємодія попиту та пропозиції, гранична корисність при обмеженості ресурсів та інші - вимагають розробки нових теоретичних положень, які реально відображали б зміна політичної та економічної ситуації на Україна на початку XXI століття.
Ці положення і знайшли відображення в пропонованому, переаботанном і дополнінном, посібнику, на відміну від раніше виданого навчального посібника з економіки праці. У роботі висвітлені ряд нових напрямків в області організації, нормування та оплати праці з урахуванням нових нормативних документів і законів України.
У цьому навчальному посібнику автори спробували дати трактування основних положень економіки праці, відповідну сучасним умовам роботи народного господарства України в ринкових відносинах.
Теоретичною основою економіки праці, як і всіх інших економічних наук, є політекономія, яка вивчає суспільно-виробничі, тобто економічні відносини людей. Вона досліджує і формулює економічні закони, що керують виробництвом і реалізацією матеріальних цінностей в умовах ринкової економіки.
Об'єктом економіки праці служить праця - доцільна діяльність людей по створенню різних матеріальних благ і послуг. Але праця, як зазначалося вище, є об'єктом і багатьох інших дисциплін про працю: фізіології, психології праці, соціології праці, трудового права та інших наук. Розрізняються ж ці науки предметами дослідження, тобто тим, яку сторону об'єкта вони вивчають.
Особливе місце в економіці праці займають питання господарської та соціальної політики, яка формується і законодавчо оформляється Верховною Радою України і Указами Президента України.
У навчальному посібнику авторами розглядаються проблеми ринку праці як складової частини ринкової економіки; продуктивності праці; організації та оплати праці; питання аналізу та планування праці.
Навчальний посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу «Економіка праці» колективом авторів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Київського національного економічного університету та Академією праці та соціальних відносин м. Москва.
Навчальний посібник підготовлено на основі наукових досліджень, навчально-методичної літератури та нормативних актів України. Структура навчального посібника розроблена проф. Н.І. Погорєловим.
Автори висловлюють подяку рецензентам за цінні і корисні зауваження, що дозволили переробити раніше видане навчальний посібник з економіки праці, поліпшити його структуру та зміст.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. введення
  введенні розглянуті предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 2. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  Запровадження податку. Наскільки він підвищить ціну, можна розрахувати, використовуючи формулу (12.1). Якщо еластичність попиту, приміром, становить -1,5, тоді {foto49} При цьому після введення податку ціна збільшиться на величину, в три рази перевищує розмір податку. Вплив податку на монопольну ціну залежить, таким чином, від еластичності попиту: чим менш еластичний попит, тим більшою мірою
 3. Введення
  Введення
 4. Введення
  Введення
 5. Введення.
  Введення.
 6. № 154. Лютнева буржуазна революція: причини, цілі.
  Введення 8-годинного робочого дня і робочого законодавства; 5. припинення русифікаційний політики, введення більш широкої автономії для національних меншин; 6. припинення
 7. РОЗДІЛ 1. Введення.
  РОЗДІЛ 1.
 8. Частина 1 Введення
  Частина 1
 9. Платники податків
  введений ЕНВД, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком. Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності у строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення цієї діяльності і виробляти сплату єдиного податку, введеного в цих муніципальних районах, міських
 10. Розділ I Введення в економіку
  Розділ I Введення в