Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал.

До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал. Значення термінів праця і земля очевидно; визначення капіталу дещо складніше. Економісти використовують термін «капітал» по відношенню до використовуючи-мим у виробництві обладнанню, будівлях і спорудах. Тобто капітал є накопичені, вироблені в минулому і використовуються в цьому, для вироб-ництва нових продуктів і послуг, товари. Капітал нашої фірми складається з сходів, що використовуються для збору яблук, вантажівок, які перевозять урожай, будівель, в яких зберігаються яблука, і власне яблунь. Капітал - обладнання, будівлі та споруди, що використовуються для виробництва товарів і послуг. 402 Частина 6. Теорія ринку праці Рівновага на ринках землі та капіталу Рис. 18.7 РИНКИ ЗЕМЛІ І КАПІТАЛУ Попит і пропози-ня визначають винагороду власників землі (графік (а)) і соб-ників капіталу (графік (б)).
Попит на кожен фактор, у свою чергу, залежить від вартості його граничного продукту. Чим визначається дохід, який приносять власникам факторів виробництва використовуються у виробництві земля і капітал? Перш ніж відповісти на питання, необхідно провести межу між двома цінами: ціною купівлі та ціною ренти. Ціна покупки землі або капіталу - грошова сума, яку платить якийсь суб'єкт, щоб отримати у власність на невизначений час конкретні фактори виробництва. Ціна ренти - грошова сума, яку платить якийсь суб'єкт за використання факторів виробництва протягом обумовленого періоди-да часу. Дане відміну істотно важливо, так як ці ціни визначаються дещо відмінними економічними силами. Визначивши поняття ціни ренти і ціни покупки, ми використовуємо їх в теорії попиту і пропозиції на ринку праці, для ринків землі і капіталу.
Заробітна плата, зрештою, - ціна ренти праці. Отже, більша частина того, що ми дізналися про визначення величини заробітної плати, справедливо і для ціни ренти землі і капіталу. На рис. 18.7 ціна ренти землі на графіку (а) і ціна ренти капіталу на графіку (б) визначаються попитом і пропозицією. Більше того, попит на землю і капітал визначаються так само, як попит на працю. Тобто коли фірма, яка вирощує яблука, приймає рішення про оренду землі і сходів, вона слід тією ж логікою, відповідно до якої вона приймає рішен-ня про наймання працівників. І в тому випадку, коли фірма імеетдело із землею, і в тому випадку, коли мова йде про капітал, фірма збільшує кількість викорис-зуемое фактора виробництва доти, поки вартість граничного продукту фактора не зрівняється з ціною фактора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал. "
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  факторів, які справили «велику депресію» у Сполучених Штатах. У Сполучених Штатах в 30-х рр.. фінансовий крах привів до економічного краху. У Японії в 90-х рр.. фінансовий крах привів до економічного застою. Традиційні рецепти не допомагають. Японські ставки відсотка впали майже до нуля (0,35% на банківські ощадні рахунки) без всяких ознак поліпшення економічної сітуаціі18.Во
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  фактор «праця»), ренту (за фактор «земля»), відсоток (за фактор «капітал») і прибуток (за фактор «підприємницькі здібності»). Отриманий дохід домогосподарства витрачають на купівлю товарів і послуг (споживчі витрати). Доходи і витрати рухаються по колу: дохід кожного економічного агента витрачається, створюючи іншому економічному агенту дохід, службовець основою для його витрат. Збільшення
 3. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  факторів виробництва (або гранична продуктивність) - це та, яка використовується для виробництва менший цінності, тобто має найменшу граничну корисність. Поставлення - це прийняття рішень підприємцем, що визначають частку участі окремого фактора у виробництві, що змінюють комбінацію використання усіх факторів у сукупності. В умовах повної конкуренції фірма прагне таким
 4. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  фактором постійного зростання продуктивності суспільної праці. Що ж стосується нашої країни, то після війни у нас нарощування обсягів виробництва в I підрозділі стало носити самодостатній характер, тобто виробництво заради виробництва. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), але також нематеріальну сферу - виробництво
 5. Якщо ви влаштуєтеся на роботу програмістом, ви будете отримувати більше, ніж працівник заправної
  факторів виробництва. Згадаймо, фактори виробництва - це ресурси, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 2), до найважливіших з яких відносяться праця, земля і капітал. Коли фірма, що займається розробками програмного забезпе-чення, створює нову комп'ютерну програму, вона використовує час программи-стів (праця), фізичний простір, на якому розташовано її будівлю
 6. Явні і альтернативні (змінні) витрати
  факторів виробництва. Класичними факторами виробництва є праця, земля (природні ресурси) і капітал. Сучасні економісти схильні виділяти в особливий фактор підприємницькі здібності. Так чи інакше, всі явні витрати фірми зрештою зводяться до відшкодування використаних факторів виробництва. Сюди входить оплата праці у вигляді заробітної плати, землі - у вигляді оренди,
 7. 1.2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  фактори виробництва (праця, земля, капітал). Постійний капітал знаходиться в тривалому користуванні і не збільшується, отже, не робляться інвестиції. У ринковій економіці форма зв'язків ринкова. Це означає, що все знаходяться в економічному обороті блага мають двояку фор-му буття: товарну (натурально-речову) і грошову. Товарний обіг складається з послуг домашніх
 8. 3. Людська праця як засіб
  фактора виробництва, який він прагнув би використовувати повністю. Будь-яка можливість найменшого збільшення добробуту вважалася б достатнім стимулом для роботи, якщо в дану мить не знайшлося б більш вигідного використання даної кількості праці. У нашому світі стан речей інше. Витрати праці вважаються в тягар. Не працювати вважається більш привабливим, ніж працювати.
 9. 6. Монопольні ціни
  фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців і
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в результаті надмірного споживання. Уявне благо оплачується зубожінням. З іншого боку, депресія представляє собою повернення до стану справ, при якому всі фактори виробництва використовуються для максимально можливого задоволення найбільш нагальних потреб споживачів.
© 2014-2022  epi.cc.ua