Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Природна монополія і регулювання


Обсяг випуску
Як ми рке обговорювали в гол. 11, існують ринки, на яких конкуренція небажана або даженевозможна. Якщо виробництво супроводжується су-громадської економією від масштабу, так що довгостроковій середні витрати завжди падають з ро-стом обсягу випуску, то більш ефективно в даному випадку мати єдиного виробника, чемцелую галузь, що складається з безлічі фірм. Висловах такої природної монополії конкурен-ція, як правило, небажана, оскільки налічіеболее ніж одного продавця призводило б до ростуіздержек. Конкуренція тут і неможлива в силу
того, що сама велика фірма завжди володіє пре-имуществами в частині витрат перед своїми суперниками, а дрібні фірми, розміри яких ма-ли щодо інших, мабуть, чи не способнивижіть в цих умовах. Але тоді цілком разумнозадать питання якщо галузь залишається в руках моно-ПОЛІСТОМ, то як ми можемо бути впевнені в тому, чтопотребітелі отримають вигоди, пов'язані з налічіемекономіі від масштабу?
На рис 14-2 зображена природна монопо-лія з порядку спадання кривої довгострокових середніх з-держек LAC Якби в галузі діяла монопо-лія, випуск був би встановлений на рівні QM, а це-на - на рівні Рм. Монополія отримувала б при-чи в розмірі площі прямокутника РМЕВС. Оптимальна з погляду суспільства деятельностьотраслі описується точкою F, в якій LMC со-впадають з ціною, а отже, і з ценностьюдополнітельной одиниці продукції для споживачам-лий.
Обсяги випуску нижче Q 'неефективні в сілутого, що споживачі були б готові заплатітьбольше величини граничних витрат за большійоб'ем виробництва продукції (крива LMC распо викладена нижче кривої попиту). Точно так само, еслівипуск перевищує Q ', то економія на витратах врезультаті скорочення виробництва продукцііпревишает величину цінності цієї продукції дляпотребітелей (крива LMC розташована вище кривої попиту). Таким чином, випуск продукції вобсязі Q 'є оптимальним з точки зреніяобщества в цілому.
Але як досягти даного рівня випуску? Ми неможу цього домогтися за допомогою конкуренції, тому що при наявності безлічі фірм нам неудалось б скористатися перевагами існуючої в галузі економії від масштабу. Ціна івипуск продукції встановлювалися б конкурент-ним шляхом, але в цьому випадку обсяг проізводствакаждой фірми був би на більш низькому рівні, аотже, з більш високими середніми издерж-ками, ніж ті, що могли бути досягнуті в сітуацііс єдиним монопольним виробником В
РІС. 14-2. Проблема природної монополії. На малюнку показана галузь, в якій име-ет місце економія від масштабу, що знаходить відпрацьовано-ються в відбувають кривих довгострокових середовищ-них витрат LAC. Оптимальним з точки зреніяобщества є наявність єдиного продавши-ца, що виробляє продукцію в обсязі Q '.
Але ри-нічні сили самі по собі навряд чи здатні при-вести до монополії А нерегульована монополіяобеспечіла б собі рівність MR і LMC і, слідів-вательно, виробляла б продукцію в обсязі QM, отримуючи при цьому надприбуток у розмірі площа-ді прямокутника РМЕВС і породжуючи соціальниепотері в розмірі затіненій площі
Глава 14: Держава і проблема монополій 255
даному випадку ми потребуємо монопольному виробництві для мінімізації витрат за рахунок вико-тання економії від масштабу Таким чином, ан-тітрестовская діяльність, що перешкоджає обра-зованию природної монополії, обмежувала биуровень випуску Але, з іншого боку, нерегуліруе-травні монополія також обмежила б випуск про-дукції тільки на рівні QM і тим самим обумовили-ла б витрати суспільства у розмірі площі потім на внутрішню-ненной області на рис 14-2. Отже, інте-си ефективності вимагають заміни ринкових сил; монопольного виробника необхідно заставітьпроізводіть більше QM (і призначати ціну нижче P ^) або за допомогою регулювання його діяльності, або введенням державної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природна монополія і регулювання "
 1. 5. Конкуренція
  природні умови виробництва більш сприятливі, туди, де вони менш сприятливі. Вони захищають менш ефективних людей від їх більш ефективних суперників. Вони увічнюють відсталі методи виробництва. Коротше, вони зменшують виробництво і, таким чином, знижують рівень життя. Щоб зробити всіх людей більш процвітаючими, стверджують економісти, конкуренція повинна бути доступна кожному. В
 2. Коментарі
  природним чином на рубежі XVIIXVIII вв. як протест проти регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція логічно веде до концентрації виробництва, що було витлумачено як
 3. Висновки
  природні та штучні (картель, синдикат, трест, концерн, пул, конгломерат, ТНК та ін.) 6. Методи і засоби конкурентної боротьби монополій: позбавлення сировини, робочої сили шляхом «альянсів», підвезення, збуту, кредиту, договір з покупцем про ведення торгівлі виключно з монополіями, збивання цін, захоплення патентів на відкриття і технічні удосконалення, захоплення в свої руки виробництва
 4. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  природним - не залежних від людини - родючістю і більш сприятливим місцем розташування. Здаючи землю в оренду, він в орендному договорі передбачає таку орендну плату, яка вилучає на його користь відповідну різницю надприбутки. Диференціальна рента II (другого виду) утворюється в результаті того, що землекористувач підвищує економічну родючість землі. Він вносить
 5. Три глобальні функції держави
  природною вважається безробіття до 6%), тому регулювання ринку робочої сили, матеріальне забезпечення безробітних - це теж функція держави в ринковій економіці. Держава до того ж має подбати про зайнятих, гарантувати мінімальний рівень споживання через мінімальну зарплату. Стабільність. Держава втягується в макроекономічну функцію підтримки економічної
 6. Висновки
  природно-еволюційну і реформаторсько-ево-люііонную перехідні економіки і два шляхи (варіанти) переходу від централізованої (планової, командної) економіки до ринкової - еволюційний (поступового створення нових економічних інститутів) і шокова терапія. 3. Основні риси перехідної економіки: мінливість, нестабільність; змішаність старого і нового; альтернативний характер
 7. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  природною і ринковою ціною товару, де остання пояснювалася тимчасовим відхиленням від природної ціни товару під впливом різних випадкових обставин. Природна ж ціна визначалася витратами виробництва і змінювалася разом з природною нормою кожної з її складових частин. На думку представників класичної політичної економії, природна ціна як би представляла
 8. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  природна обмеженість пропозиції. Як бачимо, за межами аналізу Чемберліна залишається монополія, що виникла на основі високого рівня концентрації виробництв і капіталу. Цей тип монополій стала об'єктом аналізу англійського економіста Дж.
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  природно, що їм не вдалося просоч-тать буржуазію соціалізмом. Фактично це була буржуазія-ная ідеологія, яка ставила своєю метою обман робо-чих і боротьбу з марксистським рухом в Англії. Слід сказати, що всі найвизначніші діячі лейбористської партії отримали своє політичне виховання саме в фа-біанском суспільстві. Взагалі серед англійських лейбористів немає скільки
 10. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  природна монополія. Важливою ознакою будь-якої монополії є наявність надприбутку у формі монополістичної прибутку. Щоб її привласнити, фірми прагнуть створювати спеціальні умови. Як результат, поряд з об'єктивно існуючими монополіями виникають штучні. 2. Максимізація прибутку монополією. Влада монополії тим вище, чим нижче еластичність попиту на її товар. Саме цю
© 2014-2022  epi.cc.ua