Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Природна безробіття

При аналізі фактора праці, так само як і інших факторів виробництва, з метою виявлення умов успішного розвитку національної економіки виникає проблема резерву робочої сили. Точно так само, як потрібні резерви виробничих потужностей в якості умови розширення обсягів виробництва, в ринковій економіці необхідні в певних масштабах вільні, незадіяні трудові ресурси, здатні включитися у виробничий процес при збільшенні попиту на тих чи інших ринках товарів і послуг. Тому даний об'єктивно обумовлений резерв робочої сили відповідає реальним, природним умовам ринку праці. Природна норма безробіття - це така її норма при даній структурі попиту та пропозиції в економіці, яка утримує на незмінному рівні реальну заробітну плату і за умови нульового приросту продуктивності праці підтримує незмінним рівень цін.
Природна безробіття знаходить свій вияв у кількох формах свого існування: фрикційної, добровільної та інституційної.
Фрикційне безробіття. Вона характеризує процес міграції робочої сили з одних підприємств на інші в пошуках кращого і більш вигідного докладання своїх здібностей і зусиль.
Ця форма безробіття являє собою природний процес перерозподілу трудових ресурсів відповідно до наявної структурою робочих місць. Фрикційне безробіття відрізняється швидкоплинністю. Високий рівень фрикційного безробіття через велику плинність кадрів може завдати великих збитків суспільству у формі величезних втрат робочого часу.
Добровільне безробіття включає в себе контингент незайнятих працездатних людей, який по своїй волі самоусунувся від трудової діяльності, тобто просто не бажає працювати.
Інституційна безробіття викликається функціонуванням інфраструктури ринку праці, а також факторами, деформуючими попит і пропозиція на цьому ринку. Щодо велика допомога по безробіттю може провокувати подовження термінів пошуку роботи, що надає відчутний вплив на пропозицію праці. Потім це може проявитися в адаптивному ефекті безробіття, коли люди, що випробували одного разу на собі неробство, супроводжувану отриманням допомоги по безробіттю, надалі нерідко час від часу вдаються до використання даної форми отримання доходу.
Певний вплив на безробіття робить і система забезпечення гарантованого мінімуму заробітної плати, який чинить негативний вплив на гнучкість ринку праці.
З одного боку, гарантований мінімум заробітної плати виключать
можливість зайнятості при більш низькій її ставкою, що викликає збільшення безробіття. З іншого боку, такий мінімум позитивно позначається на обмеженні неефективно працюючих підприємств, так як, встановлюючи мінімально допустиму ціну праці, держава тим самим непрямим чином встановлює нижню межу прибутковості підприємств, які не повинні отримувати прибуток за рахунок заниження вартості одного з факторів виробництва - праці.
У напрямку скорочення пропозиції праці діють і високі ставки прибуткового податку, істотно зменшують величину доходу, що залишається в розпорядженні працівника. Це знижує інтерес осіб найманої праці до пропозиції своєї робочої сили.
До інституціональної безробіттю слід віднести і незайнятість робочої сили, сполучену з недосконалістю роботи інформаційних систем, що відстежують обсяг і структуру як наявних вільних робочих місць, так і вільної робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природне безробіття "
 1. Терміни і поняття
  природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне
 2. 6. Скорочення безробіття
  природною
 3. Практичні завдання
  природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 4. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Природний рівень безробіття, тобто рівень безробіття при повній занятности. А повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням
 5. Знову природна норма
  природна норма безробіттю-тіци складає значну величину, і з 60-хроків вона виросла. Її величина частково отражаетпріроду безробіття серед молоді, відмінність вподходах до праці людей різного віку (більше мо-лодие люди охочіше приймаються за кратковремен-ную роботу) і в деякій мірі - факт сущест-вования посібників з безробіття, які вліяютна її тривалість. Природна
 6. Питання для самоперевірки
  природного рівня безробіття? Чим визва-на така тенденція? 5. Якими способами можна боротися з безробіттям? 6. Чи можливо повна відсутність безробіття? 7. Як, на Вашу думку, впливає діяльність профспілок на величину без безробіттю? 8. Чи може безробіття принести користь суспільству? 9. Як Ви вважаєте, що небезпечніше для стабільності держави: безробіття або інфляція? 10.
 7. 33. Закон Оукена
  природний рівень безробіття, то країна недоотримує частину валового національного продукту. Обчислення потенційних втрат продукції та послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом А. Оукен. (Y - у) / у=bx (U - U *), де Y-фактичний обсяг виробництва (валового внутрішнього продукту); Y * - потенційний валовий
 8. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  природного рівня безробіття та зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг природний рівень безробіття; PN - темп зростання цін при цьому рівні Рис. 5.4. Змінена крива Філліпса: Lp - середньорічний темп приросту цін,%; Lue - рівень безробіття,%; W - річний приріст заробітної плати,% Ця залежність була описана англійським економістом А. Філ-Ліпсі (1914-1975),
 9. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  природному рівні безробіття. Залежність між фактичною і природним рівнями безробіття, фактичним і потенційному ВВП в математичній формі висловив Артур Оукен, який сформулював закон Оукена: Позаекономічні втрати від безробіття не піддаються кількісному вимірюванню. Це втрата кваліфікації, самоповаги, фізична і моральна деградація особистості, розпад сімейних
 10. 11.1. Безробіття
  природну і вимушену безробіття: Фактична безробіття=Природне безробіття + Вимушена (циклічна) безробіття==(Фрикційне безробіття + Структурна безробіття) + Вимушене безробіття. Економічними витратами безробіття є відставання (відхилення) фактичного обсягу ВВП від потенційного. Закон Оукена пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями
 11. 32.4. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
  природним рівнем безробіття, наприклад, 5? 6% безробітних. Реальний обсяг ВНП, який пов'язаний з природним рівнем безробіття, називається виробничим потенціалом економіки. Економісти вважають, що природний рівень безробіття являє собою в якійсь мірі позитивне явище. Це пояснюється тим, що якщо економіка країни постійно пристосовується до мінливих
 12. 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє
  природним рівнем безробіття, а відхилення від нього називаються циклічної безработ-цей. На графіку природний рівень безробіття зображений прямою лінією на рів-ні 6%, що приблизно відображає його значення в американській економіці в
 13. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 14. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  природного рівня безробіття в США та інших країнах'' На жаль, на це питання немає простої відповіді. Безробіття - складна соціально-економічна проблема, яка не має про-стих рішень. Оскільки існують кілька причин її виникнення, для мінімізації їх впливу використовуються різні види державної по-літики. Коли Конгрес США обговорює закони про мінімальну
 15. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  природний рівень на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5% порівняно з потенційно можливим при повній зайнятості. Даний закон використовується при підрахунку потенційних втрат, викликаних циклічним безробіттям. Соціальні наслідки безробіття виражаються в посиленні соціальної та політичної нестабільності, зростанні злочинності, збільшення смертності, зниженні якості та рівня
 16. Уявімо собі економіку з природним рівнем безробіття, низькою інфляцією і
  природним рівнем безробіття, низькою інфляцією і низькою очікуваною інфляцією (рис. 33.5, точка А). Припустимо, що політики стремят-ся досягти компромісу між інфляцією і безробіттям, використовуючи грошово-кредитну або фінансово-бюджетну політику збільшення сукупного попиту. У короткостроковому періоді інфляційні очікування - константа і економіка Довгострокова крива Філліпса
© 2014-2022  epi.cc.ua