Головна
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Вимушене безробіття

Інший тип безробіття являє собою так звана вимушене безробіття, яка нав'язується або диктується змінами, що відбуваються в господарській діяльності, пов'язаними з технологічними переворотами, зрушеннями в галузевій структурі суспільного виробництва, змінами в територіальному розміщенні продуктивних сил. У відповідності з цими процесами розрізняють і три форми вимушеного безробіття: технологічну, структурну та регіональну. Технологічна безробіття пов'язана з приходять на зміну один одному технологічними принципами функціонування виробництва, основними з яких є інструменталізація, механізація і автоматизація. У даній вельми спрощеної моделі
чітко простежується заміна ручної праці механізованою працею, на зміну якому приходить його автоматизація.
У першому випадку очевидна висока трудомісткість, тому механізація трудових операцій стає вигідною зважаючи вивільнення робочої сили. Відбувається витіснення машинами з виробничого процесу робітників. У другому випадку заміна працівників, зайнятих на інструментальних або механізованих ділянках праці, автоматизованими комплексами або автоматичними системами управління викликається, як правило, високим рівнем доходів зайнятих. Автоматизація виробничих процесів, як і у випадку з механізацією, дозволяє істотно скоротити витрати на заробітну плату, тобто витрати праці і підвищити ефективність виробництва.
У той же час, незважаючи на те, що технологічне безробіття стосується тих чи інших галузей (а в принципі, через це проходять всі виробництва і галузі), тим не менше вона викликає не тільки підвищення рівня кваліфікації робочої сили і інтелектуалізацію праці, а й зрушення у структурі зайнятих. Зокрема, роботизація виробничих процесів викликає різкий попит на операторів, наладчиків і ремонтних працівників. Однак треба пам'ятати, що це вже певною мірою якісно інші наладчики і ремонтники в порівнянні з раніше зайнятими.
При цьому часом докорінно змінюється саме уявлення про робоче місце. Так, використання персональних комп'ютерів, включених в інтегровані комунікаційні системи, веде до зростання надомної зайнятості. Це вказує на істотне скорочення витрат на основний капітал, необхідний для створення робочих місць в традиційному їх розумінні (будівлі, контори, бюро). Водночас інформаційні технології дозволяють модернізувати службу зайнятості і якісно поліпшити систему інформації про стан справ на ринку праці.
Структурна безробіття обумовлена ??вивільненням робочої сили в результаті змін, що відбуваються в структурі національної економіки. В умовах прискореного НТП відбуваються великомасштабні структурні зрушення в суспільному виробництві, які тягнуть за собою істотні зміни в структурі зайнятості робочої сили. Структурна перебудова національної економіки супроводжується згортанням інвестицій, виробництва і зайнятості в одних галузях і їх розширенням в інших. Треба зазначити, що найбільша соціальна напруга в суспільстві породжується саме цієї безробіттям (якщо не брати до уваги безробіття, викликану повторюваними циклічними спадами або кризами).
Незважаючи на всю об'єктивність і зумовленість відбуваються структурних змін в національній економіці, протидія згортанню тих чи інших видів трудової діяльності пов'язано з економічними, соціальними, психологічними та іншими факторами. У зв'язку з цим проблема структурного безробіття повинна постійно перебувати в центрі уваги соціально-економічної політики держави, і насамперед тих інститутів, які безпосередньо задіяні на ринку праці і мають безпосереднє відношення до здійснюваних структурним змінам.
Регіональна безробіття пов'язане з цілим комплексом чинників історичного, демографічного, культурно-національного, соціально-психологічного характеру. Тому при вирішенні даної проблеми має бути тісна взаємодія місцевих адміністративно-національно-територіальних органів влади з центральною, федеральною владою, не виключаючи взаємодії з урядами суміжних держав.
Особливе місце в структурі вимушеного безробіття займає приховане безробіття, яка характеризується неповною зайнятістю протягом робочого дня,
робочого тижня, місяця, року. Вона включає в себе і ту частину зайнятої робочої сили, яка виконує помітно неповний обсяг робіт. Колосальних масштабів досягла приховане безробіття в Росії в 1992-1998 рр.., Що стало наслідком передусім помилкової політики при переході до ринкової економіки, що призвела ні до структурній перебудові національної економіки, а до небаченого за своєю глибиною соціально-економічній кризі.
Застійна безробіття охоплює ту частину працездатного населення, яка втратила роботу, втратила право на отримання допомоги по безробіттю, зневірилася знайти робочі місця, вже пристосувалася жити на соціальних подачок суспільства і втратила всякий інтерес до активної трудової діяльності. Вона може бути охарактеризована і відсутністю можливості знайти роботу в регіонах, уражених економічним спадом, коли навіть загальна кількість вільних робочих місць виявляється менше, ніж число безробітних.
Самостійну значимість має циклічне безробіття, яка зумовлюється циклічним характером суспільного відтворення і виникає на стадії спаду виробництва або у фазі економічної кризи. Коливання рівня зайнятості знаходяться в залежності від тієї стадії, яку проходить економіка: на стадії підйому зайнятість зростає, на стадії спаду - різко скорочується, на стадії депресії - утримується на низькому рівні і на стадії пожвавлення відбувається інтенсивне її «розсмоктування».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимушене безробіття "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 2. 11.1. Безробіття
  Схематичне зображення розподілу населення за різними категоріями показано на рис. 11.1. {Foto186} Рис. 11.1. Робоча сила, зайняті і безробітні Працездатне населення - населення працездатного віку, який встановлюється законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного
 3. 36. Види безробіття
  Розрізняють декілька видів безробіття: структурна, фрикційна, циклічна, прихована, добровільна, вимушена, тривала, застійна. Структурна безробіття - характеризує неможливість працевлаштування через відмінності в структурі попиту і пропозиції праці. Її причиною є економічні процеси функціонування ринку, коли в якісь періоди виникає попит на деякі професії
 4. 32.4. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
  У ринковій економіці «повна зайнятість» визначається як зайнятість, складова менше 100% робочої сили. Що значить менше 100%? Це означає, що припустимо певний рівень безробіття. У ринковій економіці він вважається нормальним, або виправданим. Допустимий рівень безробіття називається природним рівнем безробіття, наприклад, 5? 6% безробітних. Реальний обсяг ВНП, який пов'язаний з
 5. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття застійне безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 6. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  . У 90-ті роки проблеми вимушеного безробіття загострилися в нинішніх країнах перехідного періоду, де тривалий час відкрита безробіття не існувала. У більшості цих країн участь їхніх громадян у трудовій діяльності вважалося обов'язком, що забезпечувало надзвичайно високий рівень участі. Висока зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти,
 7. Вимушена міграція.
  Хоча вимушені міграції населення і викликаються причинами позаекономічного порядку, вони теж ведуть до перерозподілу трудових ресурсів між країнами, що впливає на розвиток економіки як країн еміграції, так і країн імміграції. Число біженців драматично зросло в 80-90-і роки. В Африці воно наблизилося до 12 млн, в Азії перевищило 5 млн осіб. Найбільше число біженців (5
 8. 6. Скорочення безробіття
  І проте всі хочуть скоротити безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи- криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 9. Циклічна безробіття
  Циклічна безробіття, яка викликається спадами, пов'язана зі зменшенням реального ВНП. цікліч-ська безробіття є, таким чином, простойтратой ресурсів. Безробітні могли б працювати, виробляючи товари і послуги. Два обстоятельствасмягчают цей погляд на вигоди від скорочення без безробіттю, але не змінюють його принципово. По-перше, безробітні мають масу вільного часу. Для тих з них,
 10. Структура і форми безробіття
  Важливо підкреслити, що до безробітних зазвичай відносять не тільки звільнених з різних причин, а й осіб, добровільно залишили колишню роботу і робить спробу знайти нову. Структура безробіття за її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення ; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше
 11. 2.5.5. Безробіття
  - Жертви структурних змін - + Випускники навчальних закладів - + - Що чекають кращої роботи - + --- Шукаючі роботу - + --- Міняючи роботу - + --- Декласовані елементи + --- п'яничку, наркомани Безробіття? закон сучасного ринку. Спочатку безробітних представляли в якості п'яничок, які не можуть
 12. Питання для самоперевірки
  1. Як має змінитися рівноважний рівень безробіття у відповідь на екзо- генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну
 13. Практичні завдання
  1. Наведіть приклади різних форм безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на який
 14. 115. Використання робочої сили, безробіття
  Ситуація на ринках робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою в тій чи іншій країні. Нові технології впливають на зміна структури попиту на робочу силу. На сучасному етапі в розвинених країнах попит на робочу силу забезпечується в першу чергу невиробничої сферою,
 15. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  1. Допомога по безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні
 16. 5. Моделі зайнятості
  Особливе місце займає проблема безробіття. Безробіття характеризує такий стан в економіці, коли частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або працевлаштуватися взагалі. Пояснення безробіття базується на кількох моделях, кожна з яких вимагає свого механізму регулювання ринку
 17. 5. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»: методологічні, теоретичні та практичні новації
  Через Шле після появи «Загальної теорії» П.Самуельсондал 'Панша хрестоматійною оцінку цієї книги: «Це погано написаний-L мня, погано організована книга; і обиватель, який поклався | ні репутацію автора і купив її, пошкодував про витрачені 5 шіллін-I nix. Вона абсолютно не годиться для процесу навчання. Вона претендувати-Шіозна, полемічна і не занадто щедра на визнання чужих заслуг. [Вона повна ілюзій
 18. Державна політика боротьби з безробіттям
  Оскільки безробіття являє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з
 19.  62. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ
    За структурою виділяють галузеву, професійну та кваліфікаційну зайнятість, а також за секторами економіки. Науково-технічний прогрес впливає на зміну в структурі зайнятості. Високий рівень зайнятості забезпечує і відповідні доходи основної частини населення. У цьому зв'язку необхідно відзначити, що для ринкової економіки неприйнятна категорія «повної зайнятості», у тому числі і з цілком
 20.  Тема 9 Основні макроекономічні показники
    . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний