Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Екстенсивний економічне зростання

Розрізняють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсив-ний.

Ріс.12.1 Екстенсивний економічне зростання


Екстенсивний економічне зростання припускає наявність в країні доста-точної кількості трудових і природних ресурсів, за рахунок використання ко-торих можуть збільшуватися масштаби виробництва і виробленого продук-та.

Разом з тим для нього властивий технічний застій, при якому кількісне збільшення випуску продукції не супроводжується техніко-економічним прогресом.
Це історично перший і найбільш простий тип економічного зростання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Екстенсивний економічне зростання "
 1. Інтелектуальний тренінг і практикум
  екстенсивний і інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні
 2. Обмеженість і межі
  екстенсивне зростання призводить до "тупикової ситуації". У розвинених країнах проблема підвищення ефективності використання природних ресурсів у повний зріст постала в 60 ~ 70 рр.., У зв'язку з чим актуалізувалася політика ресурсозбереження. У Росії також уже в 70-80-і рр.. почав відчуватися дефіцит ресурсів. Однак у повний зріст проблема неефективності господарювання встала в 90-і рр.. Стало ясно, що
 3. Глава 12. Економічне зростання
  екстенсивний економічний ріст; - інтенсивний економічний ріст, види інтенсифікації; - показники ефективності економічного зростання; - виробнича функція; - діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 4. 3. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання
 5. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в
 6. 3. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання
 7. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  екстенсивний та інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості застосовуваних прямих факторів зростання: чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів. При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання
 8. Економічне зростання: сутність, види і чинники.
  Екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний зростання досягається за рахунок залучення більшого обсягу ресурсів, сировини, капіталу, робочої сили. Інтенсивний економічне зростання досягається за рахунок застосування нової, більш продуктивної техніки і технологій, досягнень НТП, інформації і зростання продуктивності праці. У практиці не існує екстенсивного або інтенсивного зростання в чистому вигляді, Найчастіше один
 9. 10.1. Сутність і типи економічного зростання
  екстенсивний і переважно інтенсивний. Їх особливості відображені в таблиці 24. Таблиця 24. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання {foto98} У західній економічній літературі, проводячи аналогію з ростом і розвитком в природі,
 10. Інтенсивний економічне зростання
  екстенсивного типу економічного зростання. Інтенсивний (від лат intensio - напруга, посилення) - складніший тип економічного зростання. Його основна відмінність від екстенсивного зростання полягає в тому, що збільшення масштабів виробництва при цьому типі росту досягається за рахунок підвищення ефективності використовуваних факторів виробництва. Як правило орієнтир робиться на: - використання більш
 11. Основні терміни і поняття
  екстенсивний економічний ріст - його сутність і чинники. 6. Охарактеризуйте інтенсивний економічний ріст - сутність, види інтенсифікації. 7. Обгрунтуйте діалектику екстенсивного та інтенсивного факторів, сучас-менниє напрямки їх розвитку. 8. Обгрунтуйте позицію про співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів економічного зростання в сучасній економіці Заходу і Росії. 9. Яка
 12. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  екстенсивні - зростання витрат капіталу, праці; - інтенсивні - все, що дозволяє якісно удосконалити як самі фактори виробництва, так і процес їх використання: а) технологічний прогрес; б) економія на масштабах; в) зростання освітнього та професійного рівня працівників; г) підвищення продуктивності і поліпшення розподілу ресурсів; д) вдосконалення
 13. Запитання для самоперевірки
  екстенсивним факторам економічного зростання відносяться : а) збільшення продуктивності праці, б) поліпшення організації виробництва; в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників; г) всі відповіді невірні. 7. У стані стагнації економічне зростання: а) відсутня; б) незначний; в) вірні а) і б); г) всі відповіді невірні. 8. Чому економічне зростання
 14. Запитання для самоперевірки
  екстенсивним факторам економічного зростання належать: а) збільшення продуктивності праці, б) поліпшення організації виробництва; в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників ; г) всі відповіді невірні. 7. У стані стагнації економічне зростання: а) відсутня; б) незначний; в) вірні а) і б); г) всі відповіді невірні. 8. Чому економічне зростання
 15. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
  екстенсивного або інтенсивного розвитку. Сутність екстенсивного шляху зводиться до розвитку економіки вшир за рахунок зростання залучення у виробництво більшої кількості працівників, сировини, засобів праці, землі і т. д. За допомогою екстенсивного зростання суспільство вирішує важливі проблеми: - забезпечує зайнятість і скорочує безробіття; - розвиває нові галузі, реструктурує економіку відповідно
 16. Терміни і поняття
  екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 17. Терміни і поняття
  екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 18. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ВИМІР, ФАКТОРИ, ТИПИ
  екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип зростання передбачає залучення додаткової кількості ресурсів незмінної якості. Інтенсивний тип - залучення ресурсів більш високої якості. Практично в чистому вигляді ці типи не реалізуються. Реальний тип може бути або переважно екстенсивним або переважно інтенсивним. У західній економічній літературі активно обговорюється
 19. Висновки
  екстенсивні та інтенсивні виділяють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. 8. Серед моделей економічного зростання (абстрактне, спрощене вираз реального економічного процесу у формі рівнянь і графіків) виділяються моделі неокласичного напряму (Кобба - Дугласа, Р. Со-лоу , Я. Тінбергена та ін.), неокейнсіанського напряму (Харрода - Домара, Дж. Робінсон і
 20. Висновки
  екстенсивні та інтенсивні виділяють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. 8. Серед моделей економічного зростання (абстрактне, спрощене вираз реального економічного процесу у формі рівнянь і графіків) виділяються моделі неокласичного напряму (Кобба - Дугласа, Р. Со-лоу, Я. Тінбергена та ін.), неокейнсіанського напряму (Харрода - Домара, Дж. Робінсон і
© 2014-2022  epi.cc.ua