Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність


Для будь-якої економіки лінія, що визначає межі-цу виробничих можливостей (PPF), представ-ляє собою кордон між двома ділянками графи-
9 Межі виробничих можливостей (PPF) також розширюються (зсуваються зовні) у міру зростання населення, однак це може повели-чить середні виробничі можливості на душу населення, а мо-же і не збільшити, що і є основним предметом нашого обсуж-дення. Наслідки зростання населення детально обговорюються в гл.39.
9

U (Недостіжімийуровень)
кх ділянкою, на якій в економіці Розтрачуючи-ються ресурси (всередині PPF), і ділянкою, которийдля економіки недосяжний (за межами PPF).
Точки всередині PPF, такі, як точка W на рис 1-4, відображають неефективний розподіл ресур-сов. Економіка при даних ресурсах могла б про-переводити більше продовольства і таке колічестворазвлеченій, яке відповідає точці W, ілібольше розваг і не менше, ніж у точці W, продовольства. Будь-який перерозподіл ресурсовот точки W в напрямку, вказаному стрілками, забезпечує більшу кількість і того, й іншого.

- Про Розподіл ресурсів є нееффек-нормативним, якщо в економіці існує мож-ливість виробляти більшу колічествокакого-небудь товару або послуг при імеющіхсяресурсах без скорочення випуску інших това-рів або послуг.
Ефективне використання ресурсів означає, чтодля суспільства неможливо отримати більшу кіль-кість одного блага без того, щоб не уменьшітьколічество іншого. Отже, точки, лежащия PPF, є ефективними. Точки всередині PPFсоответствуют ситуації, в якій економіка рас-трачівает ресурси. Однак це зовсім не означає, що ці ресурси даремні або не діють. На-приклад, важка, але погано організована работаможет привести до меншого, ніж це можливо, випуску продукції.
Навпаки, обмежена пропозиція ресурсовделает неможливим виробництво зовні PPF, на-приклад у точці U. Таким чином, дефіцит ресур-сов обмежує економічний вибір точками Наілі всередині PPF.
Економісти зазвичай говорять, що «не существуеттакой речі, як безкоштовний обід» (інакше кажучи, ніщо не дається даром, за все треба платити), подра-зумевая під цим, що можна провести большечего-то одного, тільки відмовившись від чогось дру-гого10.
Звичайно, якби економіка працювала неефектив-фективно, як в точці W, то в такій ситуації міг-ли б мати місце «безкоштовні обіди» (тобто мож-ливість отримати більше без збільшення витрат); ми змогли б отримати більше продовольства без всяких втрат в області розваг, рухаючись кPPF. Але коли незабаром виробництво є ефек-нормативним, то економіка стикається з компроміс-сом: більше одного блага - значить, менше іншого.
10 Іди, як висловлюється науковий фантаст Роберт Хайнлайн, TANSTAAFL (це абревіатура англійського виразу «There ain't no such thing asa free lunch», тобто не може існувати такої речі, як бесплатнийобед).
Розваги
РІС. 1-4. Кордон виробничих можливостей: рас-трата і ефективність. Якщо обсяги випуску продукції в суспільством відповідають точці на PPF, то ресурси використовуються ввиробництві ефективно. Усередині PPF (наприклад, в точці W) має місце розтрата ресурсів. Точки за PPF (такі, як U) відповідних недосяжним рівням випуску внаслідок ограни-ченности ресурсів
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ефективність"
 1. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  ефективні. Але вони не діяли ірраціонально; вони робили все, що було в їхніх силах. Можливо, ще через 100 років у розпорядженні лікарів виявляться більш ефективні методи лікування цього захворювання. Ці лікарі будуть більш ефективними, але не більш раціональними, ніж наші лікарі. Протилежність діяльності не ірраціональна поведінка, а реактивна реакція органів тіла і інстинктів, що не
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  ефективна зброя людських істот у боротьбі за виживання є невід'ємними моментами загальної течії подій. Вони не виступають ні вічними, ні незмінними, а є перехідними. До того ж не викликає сумніву той факт, що кожна людська істота в своїй персональній еволюції повторює не лише фізіологічну метаморфозу простий клітини в складний організм ссавця, але
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  ефективні засоби боротьби з бактеріями до хороших, а даремні до поганих. Якби цю книгу писала бактерія, то оцінки були б протилежними, але змістовно вона не відрізнялася б від книги бактеріолога. Точно так само європейські історики, які займаються монгольським вторгненням XIII в., Можуть говорити про сприятливі і несприятливі події, тому що поділяють позицію європейських захисників
 4. 10. Метод економічної науки
  ефективний спосіб уникнути помилки. Праксиология (а отже, і економічна наука) являє собою дедуктивну систему. Вона черпає свою силу з вихідної точки своїх дедукцій, з категорії діяльності. Жодна економічна теорема не може вважатися обгрунтованою, якщо вона очевидним чином не пов'язана з цим підставою незаперечною ланцюжком міркувань. Твердження,
 5. 5. Полілогізм і розуміння
  ефективність. Неважливо, чи вважає історик чи політик втручання певного фактора корисним чи шкідливим. Він не може отримувати користь з недооцінки або переоцінки важливості однієї з діючих сил. Лише незграбні уявні історики впевнені, що спотвореннями вони допомагають своїй справі. У не меншому ступені це вірно і щодо розуміння державних діячів. Яку користь можуть отримати
 6. 3. Людська праця як засіб
  ефективних методів виробництва більш ефективними зробить працю надлишковим, якщо існують матеріальні фактори, використання яких здатне підвищити добробут людини. Навпаки, вона збільшить випуск і у зв'язку з цим кількість споживчих благ. Трудосберегающие механізми збільшують обсяг пропозиції. Вони не є причиною технологічної безробіття [Див с. 721731.]. Будь
 7. 5. Поділ праці
  ефективні і продуктивні, ніж ізольована діяльність самодостатніх індивідів. Деякі природні обставини, що визначають життя і діяльність людини, призводять до того, що розподіл праці збільшує вироблення на одиницю витраченої праці. Ці природні обставини полягають у наступному. Перше: вроджене нерівність здібностей людей до різних видів праці.
 8. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою, припустивши, що продукти, але не робочі і не накопичені фактори майбутнього виробництва
 9. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  ефективні, і людьми, які в усіх відношеннях неповноцінні і менш ефективні, корисні для обох груп. Радикал Бентам стверджує: Природні права просто нісенітниця: природні і невід'ємні права риторична нісенітниця [Bentham. Anarchical Fallacies; being an Examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution / / In: Works. Ed. by Bowring. II. 501.]. Для нього єдиною
 10. 2. Світогляд і ідеологія
  ефективними методами зниження ставки відсотка нижче рівня, якого вона б досягла в умовах нерегульованого ринку запозичень і капіталу. Ця теорія абсолютно ілюзорна [Див гл. ХХ.]. Але вона лежить в основі грошової і кредитної політики майже будь-якого сучасного уряду. На основі цієї хибної ідеології не можна зробити ніякого обгрунтованого заперечення проти планів, що висувалися
© 2014-2022  epi.cc.ua