Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Інші види торговельної політики

Тарифи не є єдиною формою торго-вої політики. Заслуговують на увагу три другіхспособа, за допомогою яких уряди вторгся-ються у вільну міжнародну торгівлю: квоти, нетарифні бар'єри і субсидування експорту.
Квоти
За наявності тарифу імпортери вольні закупатьлюбое кількість іноземних товарів за умови, якщо вони платять мито. Напр-тив, при наявності квоти або кількісного обмеженим держава обмежує кількість, аіногда і вартість разрешаемого імпорту. Такимобразом, держава може обмежити імпорт ав-томобілів з Японії 2 млн. одиниць або імпортобуві з Бразилії 50 тис. пар7.
Квоти подібно тарифами обмежують імпорт.Вследствіе того що в результаті пропозиція това-ра скорочується, вітчизняні ціни поднімаютсявише цін світового ринку. Квоти мають два важ-них відмінності від тарифів. Одне з них полягає втом, що квоти зводять нанівець будь-який вплив іност-ранной конкуренції на вітчизняні ціни. Якщо, наприклад, ціни світового ринку падають вследствіетого, що іноземні фірми скорочують свої з-тримки, то при наявності тарифу імпорт буде рас-ти, а ціни внутрішнього ринку падати. Але при налітчіі квоти ніякого впливу на внутрішній ри-нок не відбувається, тому що імпорт не можетувелічіться8.
Друга відмінність полягає в тому, що квоти прида-
7 Ліцензії на кіоти розміщуються одним із двох способів.
Государствоможет продати їх з аукціону компанії, яка запропонувала найвищу ие-ну, і це означає, що така компанія готова заплатити більше за всіх заліцензію. Ліцензії можуть бути розподілені адміністративним спо-собом між фірмами, часто на основі останніх даних про рівень їм-порту або у вигляді політичного покровительства. Дозволи на квотиімеют велику цінність, тому що вони дозволяють їх власникам безконкуренціі купувати на світовому ринку за низькою ціною і перепродажу-вать за високою ціною на захищеному ринку
8 Однак збільшення розриву між вітчизняної та світової цінами по- зволяет отримувати більш високі прибутки від імпорту.
Ют імпорту кількісну визначеність. З точ-ки зору державних діячів, це часто вва-шається перевагою, але на практиці є од-ним з недоліків квот. Квоти повністю изоли-руют вітчизняних виробників від загрози ідісціплінірующего впливу іноземної кон-куренції. За дієвої квотою іноземці немогут навіть дарувати свої продукти на внутреннемринке, якщо обсяг їх імпорту перевершує квоту.Действітельно, квоти були широко распростране-ни в 1930-х роках саме для того, щоб предотв-ратить проникнення іноземних конкурентовна внутрішні ринки за рахунок різкого сніженіяцен.
Раніше ми відзначали, що наприкінці 1970-х годовправітельство США досягло домовленості з Японією про добровільне обмеження експорту.
Добровільне обмеження експорту - це простоквота, введена іноземною державою на ек-спорт своїх товарів в нашу країну. Заслужіваютвніманія дві відмінності між квотою, введеннойнамі, і добровільним обмеженням експорту состорони іноземної держави. По-перше, добровільних обмеження експорту з боку іност-ранного держави є менш помітним обмеженням торгівлі і, таким чином, менш очевид-ним для вітчизняних споживачів, ніж тарифи 1свота9. Воно має своїм результатом те ж з-кращения іноземних продажів на наших ринках, але при цьому введення нашим урядом обмежених на торгівлю стає невидимим, і, сле-послідовно, споживачі не можуть звинувачувати прави-будівництві. По-друге, іноземці можуть назначатьболее високі ціни, ніж у випадку, якби ми ввеліквоту і продали права на неї з аукціону. Тим са-мим вони, принаймні частково, компенсіруютсокращеніе продажів. Насправді, як стверджу-ють, добровільне обмеження експорту японскіхавтомобілей збільшило прибутки японських вироб-ників автомобілів в результаті того, що їм билопозволено обмежити продаж і підняти ціни, какето міг би зробити картель.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Інші види торговельної політики "
 1. 5. Конкуренція
  інші позиції в суспільстві, більш скромні, зате більш відповідні їх досягненням, ніж ті, які вони планували зайняти. У тоталітарних системах соціальна конкуренція проявляється в пошуках розташування можновладців. У ринковій економіці конкуренція виражається в тому, що продавці повинні перевершити один одного, пропонуючи кращі і дешевші товари та послуги, а покупці більш
 2. Коментарі
  інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології три основні системи особистості, кожна з яких володіє власними функціями, властивостями, компонентами, механізмами і т.д., але які
 3. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  інші види торгових обмежень, вони збільшують витрати торгівлі і зменшують вигідність обміну. Як зазначав Генрі Джордж, епіграфом з якого ми почали справжню главу, торговельні обмеження еквівалентні блокаді, що встановлюється урядом проти свого ж власного народу, і шкода від неї настільки ж великий, як і від ворожої блокади. У табл. 4 наводяться дані про торгові
 4. 3. Антимонопольне регулювання
  інші угоди. Заборонялися горизонтальні злиття (об'єднання фірм однієї галузі). У 1914 р. була утворена федеральна торговельна комісія, призначена для боротьби з «нечесними» методами конкурентної боротьби і антиконкурентними злиттями компаній. У Західній Європі (Бельгія - 1935 р.; Нідерланди - 1935 р.; Данія - 1937 р.) були спроби законодавчого контролю картельних угод.
 5. Основні риси світового господарства
  інші. Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на групи країн за рівнем доходу на душу населення. Такий підхід використовується в ООН, ВМФ, МБРР (абсолютні показники доходу на душу населення по країнах обчислюються щорічно). Наприклад, МБРР розрізняє три групи країн відповідно до рівня доходу. У 1995
 6. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
  інші - донори. Випадкова - утворюється і припиняється швидко і стихійно. Гнучка-кожна країна є одночасно і донором, і одержувачем вигод. Для характеристики рівня реальної інтеграції використовуються | наступні коефіцієнти: 1. Уподобання. Він дозволяє виявити торговельні зв'язки, в яких; країни володіють високим ступенем тяжіння один до одного. Якщо значення коефіцієнта дорівнює
 7. Глосарій
  інші характеристики продукції підприємства, які вигідно відрізняють його від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку Конкурентоспроможність фірми - реальна і потенційна здатність фірми виготовляти та реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших фірм -
 8. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  інші повинності. У другій половині XVIII в. стійкий попит на сільськогосподарську продукцію з боку найбільш розвинених держав стимулював пошук нових форм господарювання. На сході Німеччини і Пруссії підсилю-ється зганяння селян із землі, в результаті якого розширювалася бар-ська заорювання і зростала застосування праці кріпаків. Занепад про-виробництва спостерігався і в містах, тим більше
 9. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  інші фактори. З урахуванням темпів інфляції виділяють три її види: 1) повзуча - коли ціни ростуть в незначному обсязі (до 5% на рік), 2) галопуюча - ціни зростають на 10% і трохи більше; 3) гіперінфляція - коли ціни зростають на 1 - 2% щодня. Як відомо, Міжнародний валютний фонд вважає допустимими 40%-й рівень інфляції і 2% дефіциту державного бюджету протягом року.
 10. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  інші форми монополій і грунтувалися на розумінні Монополії як повного (абсолютного) панування однієї компанії (чи об'єднання компаній), або повного виключення конкуренції. Таке тлумачення сутності монополій майже не стосувалося олігополії, як правило, не підпадають під дію антимонопольного законодавства, до якого належать також закони, що забороняють або регулюють угоди
© 2014-2022  epi.cc.ua