Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Інші типи еластичності попиту


Як обговорювалося в гол. 3, обсяг попиту на товар ис-випробовують вплив не тільки з боку егособственной ціни, але також з боку цін другіхтоваров і доходів споживачів. Чувствітельностьоб'ема попиту до цих впливів також, як пра-вило, вимірюється за допомогою еластичностей.
Перехресна еластичність спросапо ціною
Ми бачили в гл. 3, що обсяг попиту на товар повели-
чивается із зростанням ціни товару-замінника і падаетс зростанням ціни доповнюючого товару Наприклад, обсяг попиту на рибу збільшується, коли растетцена м'яса, тоді як обсяг попиту на машини па -дає, коли зростає ціна бензину.
Про Перехресна еластичність попиту за це-ні - це процентна зміна обсягу спро-са на якийсь товар при збільшенні ціни дру-гого товару на 1%.
Перехресна еластичність попиту на товар i (на-приклад, на рибу) з урахуванням ціни товару j (напри-мер, м'яса) розраховується за наступною формулою, що дуже нагадує рівняння (1):
Перехресна процентна зміна
еластичність обсягу попиту на товар i
попиту за ціною - (3)
товара i по відно-відсоткове ізмененіешенію до товару / ціни товару j
Вирази «товар i» в чисельнику і «товар j» у зна-менателе підкреслюють той факт, що перекрестнаяеластічность встановлює співвідношення між з-трансформаційних змін ціни одного товару і обсягом попиту на маковиці товар.
Зауважте також, що перехресна еластичності товару j по відношенню до ціни товару i, взагалі кажучи, не дорівнює величині, визначеній наоснове рівняння (3).
Визначення взаємодоповнюючих і взаємозаміни-няемих товарів, дане в гл. 3, може бути Вира-жено в термінах перехресних еластичностей поценнее.
Про Товари є взаємозамінними, коли перехресна еластичність попиту між-ду ними позитивна; товари є взаємо-модополняемимі, коли перехресна еластичний-ність між ними отріцательна8.
Чим вище позитивна перехресна еластичний-ність попиту за ціною між будь-якою парою товарів, тим з більшою легкістю покупці заменяютодін товар іншим. Таким чином, можна очікувати, що перехресна еластичність за ціною між дво-ма марками дієтичної кока-коли перевищить пере-хресну еластичність між хлібом і яблуками, навіть при тому, що хліб і яблука, ймовірно, такжеявляются в деякій мірі взаімозаменяемимітоварамі. Точно так само висока негативна пе-рекрестно еластичність виявляє важливі прімеридополняемості. ,
У табл. 5-6 наведені оцінки еластичностей
8 Як ми зазначали в гол 3, дане визначення не є полностьюудовлетворительным з теоретичної точки зору (хоча зазвичай онопрекрасно працює на практиці); дещо відмінне визначення дає-ся в більш поглиблених курсах.

84 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
попиту за ціною і перехресних еластичностей спро-са за ціною для деяких товарів. Умовно ми при-водимо значення еластичності попиту на кожен то-вар за ціною цього товару у вигляді положітельногочісла, хоча збільшення ціни даного товару змен-щує обсяг попиту. Значення перехресних еластичний-ностей попиту за ціною показані з неізменнимізнакамі.
Оцінки в табл. 5-6 показують, що зі збільшенням-ем ціни риби збільшується обсяг попиту на м'ясо, і навпаки; отже, м'ясо і риба являютсявзаімозаменяемимі товарами. З таблиці такжеследует, що тютюнові вироби є доповнюю-ські по відношенню і до м'яса, і до риби - можетбить, тому, що деяким людям подобається ку-рить під час їжі. Зауважте, що обсяг попиту і нарибу, і на м'ясо більш чутливий до ізмененіюсобственной ціни кожного товару, ніж до зради-нію ціни іншого товару. Зауважте також, що пере-хресна еластичність попиту за ціною на рибу поотношенію до ціни м'яса не дорівнює перекрестнойеластічності попиту за ціною на м'ясо по відношенню-нію до ціни риби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Інші типи еластичності попиту "
 1. Коментарі
  інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології три основні системи особистості, кожна з яких володіє власними функціями, властивостями, компонентами, механізмами і т.д., але які
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  інші з позиції протестантів. Існує пролетарська історія і буржуазна історія, історики торі і історики вігів. Кожна нація, партія, мовна група має власних істориків і власні погляди щодо історії. Але не можна змішувати розбіжності різних спроб інтерпретації з навмисним перекручуванням фактів пропагандистами і апологетами, що представляються істориками. Ті факти,
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  інші стани. Відносно математичної економічної науки це побажання дуже обгрунтовано. Але у неї немає коштів, щоб виконати це побажання. Проблеми аналізу процесу, тобто єдині економічні проблеми, які мають значення, не піддаються якому б то не було математичному підходу. Введення в рівняння змінних часу це не вихід. Твердження про те, що будь-яка зміна
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  інші принципи. Фабрична система знаменувала собою нові принципи торгівлі і виробництва. Її відмінною рисою було те, що виробництво було спрямоване не тільки на споживання нечисленних багатіїв, а й на споживання тих, хто досі грав незначну роль як споживачів. Метою фабричної системи були дешеві речі для багатьох. Класичною фабрикою початку епохи
 5. 2. Реакція ринку на втручання держави
  інші товари. Однак цей результат очевидно суперечить намірам держави. Вдаючись до допомоги політики встановлення максимальних цін, влада хотіла зробити дані товари більш доступними для споживачів. Вона вважала саме ці товари настільки життєво необхідними, що виділила їх для прийняття спеціальних заходів, щоб навіть найбідніші люди були забезпечені ними в достатку. Але в результаті
 6. 4.6. Додаткова інформація
  інші правомірні акти від імені іншої особи (довірителя). Довіреність носить терміновий характер, термін дії вказується в самому документі. Дія доручення припиняється також внаслідок скасування її довірителем, ліквідації юридичної особи та інших випадків, передбачених законодавством. За обсягом повноважень розрізняють три види довіреностей: - разова - на вчинення одного
 7. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  інші з'являються (наприклад, виробництво персональних комп'ютерів, відеомагнітофонів, пейджерів і мобільних телефонів). Змінюється набір професій, потрібних в економіці. Зникли професії сажотруса, склодува, ліхтарника, візника, комівояжера, але з'явилися професії програміста, іміджмейкера, диск-жокея, дизайнера. Люди, що мають професії та рівень кваліфікації, що не відповідають
 8. Величина і характер зміни попиту
  інші фактори, які раніше приймалися за постійні. Припустимо, що використовується нова технологія, яка дозволяє при тих же витратах випустити більше продукції. Тоді крива пропозиції зсувається вправо в положення 5] 52. Зрушення буде означати, що при кожній ціні виробник запропонує більшу кількість товару. Так, при ціні Pl - Q2 Q \, а при ціні Рг ~ Q & 2 (Мал. 4.7). Якщо
 9. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  інші залишаються при своїй, треті - розоряються); - тиск на виробництво, розподіл ресурсів між галузями народного господарства у відповідності з попитом і нормою прибутку; - ліквідація неконкурентоспроможних підприємств (їх продаж з молотка , злиття, перетворення і т.д.); - стимулювання зниження цін і підвищення якості товарів. Рівень конкурентної боротьби багато в чому залежить
 10. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  інші монополії. Захопленням патентів монополія намагається перепинити доступ в «свою» галузь монополіям, які намагаються прорватися сюди з інших галузей. Монополії борються проти своїх конкурентів шляхом захоплення в свої руки виробництва обладнання. Засобом конкурентної боротьби служить диверсифікація, комбінування виробництва. Диверсифікація представляє собою проникнення монополій певної
© 2014-2022  epi.cc.ua