Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

5.2. Діяльність підприємства в умовах ризику

Навіть в самих сприятливих економічних умовах для підприємства завжди зберігається можливість настання кризових явищ. Така можливість асоціюється з ризиком.
Ризик є однією з базисних концепцій економічної та фінансової теорії. Будучи досить складною і багатоаспектною категорією, ризик лежить в основі прийняття всіх без винятку фінансових та управлінських рішень.
В економічній літературі зустрічаються два підходи до інтерпретації ризику. Перший з них, більш широкий, трактує ризик як будь-яку невизначеність у майбутньому стан зовнішнього і внутрішнього середовища фірми. А оскільки будь-яка діяльність економічних суб'єктів носить характер невизначеності щодо майбутніх результатів та стану справ, значить, діяльність ця за своєю природою є ризикованою. Така широка трактування пов'язана в основному з математичними описами рівня ризику як широти можливого розкиду значень економічних показників навколо очікуваної (бажаної або нормальною) величини.
Проте в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства набула поширення більш традиційне трактування ризику, яка відносить до ризикових ситуації, пов'язані ні з невизначеністю взагалі, а тільки з можливістю настання несприятливого результату.
Не слід думати, що несприятливим результатом у фінансово-господарській діяльності підприємства є тільки можливість отримання прямих збитків або втрат. При аналізі, особливо при плануванні діяльності, слід оцінювати також і такі несприятливі події, як:
- можливість недоотримання доходу або упущену вигоду;
- отримання доходу або прибутку нижче запланованого (чи бажаного власниками) рівня;
- створення ситуації, яка може призвести до збитків або недоотримання доходів у майбутньому.
Не всі види ризику, з якими підприємство може зіткнутися у своїй діяльності, піддаються математичному опису.
В економічній літературі наводиться безліч видів і типів ризику. Найбільш поширеними підставами, по яких проводиться їх класифікація, є або об'єкт, ризиковість якого прагнуть проаналізувати (і тоді виділяють валютний, інвестиційний та інші види ризиків), або природа самих ризиків. Саме друга класифікація найкращим чином відповідає цілям нашого видання, оскільки загальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства не буде повний без розгляду загальних ризиків, які загрожують благополучному положенню підприємства в різних аспектах його роботи.
З точки зору природи ризиків виділяють такі їх види.
1. Економічний (ринковий) ризик - ризик втрати конкурентної позиції на ринку внаслідок непередбачених змін в економічному оточенні фірми, наприклад, через зростання цін на енергоносії, зміни митних тарифів, податкових ставок і т.
п.
2. Політичний ризик - ризик прямих збитків і втрат чи недоотримання прибутку через несприятливі змін політичної ситуації в країні або дій місцевої влади.
3. Виробничий ризик - ризик невиконання виробничого плану через порушення контрактних зобов'язань контрагентами підприємства, недостатньої кваліфікації співробітників, збоїв у постачанні комплектуючих або в роботі обладнання, а також через недоліки планування (завищення можливостей підприємства по випуску продукції, заниження потреби в сировині і матеріалах , необгрунтованих нормативів і т.п.).
4. Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з формуванням складу джерел фінансування підприємства і з проведенням операцій з його активами. Найбільш часто у своїй діяльності підприємства стикаються з кредитним, процентним, валютним ризиками. Під кредитним ризиком розуміється ймовірність невиплати кредитору належних йому коштів, процентний ризик пов'язаний з поверненням коштів за кредитними договорами з плаваючими процентними ставками, а валютний - з можливістю збитків при зміні валютних курсів.
Як бачимо, перші два види ризиків є стосовно підприємства зовнішніми, і в самому загальному випадку підприємство (якщо воно не є монополістом національного або хоча б місцевого масштабу) ніяк не може вплинути на їх рівень. До того ж у більшості випадків неможливо навіть передбачити виникнення тих чи інших подій політичного або загальноекономічного характеру, які можуть спричинити за собою несприятливі наслідки для конкретного підприємства. Адже навряд чи власники і керівництво підприємства можуть передбачити, а тим більше оцінити ймовірність прийняття нового законодавчого акта, який стосується ставок оподаткування, або поява на ринку нового товару, який покупці віддадуть перевагу вже наявної у продажу продукції.
Певною мірою піддаються контролю лише виробничий і фінансовий ризики. Зрозуміло, повністю уникнути їх неможливо, оскільки вони внутрішньо притаманні самої підприємницької діяльності. Однак розумна виробнича і фінансова політика, що проводиться на основі аналізу діяльності підприємства, дозволить, з одного боку, зменшити ймовірність реалізації несприятливих ситуацій, а з іншого - звести до мінімуму негативні наслідки цих ситуацій, якщо вони все-таки настали.
В якості аналогії тут можна навести заходів пожежної безпеки. Не розміщувати горючі речовини поблизу від джерела вогню - спосіб запобігти настанню пожежі (або вже, в усякому разі, знизити ймовірність його виникнення). А от установка системи автоматичного пожежогасіння - це вже спосіб зменшити втрати, якщо вогонь таки зайнявся. Аналогічно пожежному інспектору діє і керівник підприємства, який, оцінивши ризики свого бізнесу, приймає рішення: щоб підприємство не зупинилося через брак сировини для виробництва дерев'яних меблів, слід виробити оптимальну систему відносин з постачальниками пиломатеріалів і фанери.
Але на випадок, якщо на ринку сировини ситуація серйозно погіршиться, слід вжити заходів щодо диверсифікації виробництва, наприклад, відкрити цех з виробництва пластмасових меблів або ковбасний цех.
При цьому, розробляючи систему заходів щодо захисту підприємства від певних ризиків, не слід забувати і про те, що самі ці заходи можуть стати джерелом нових ризиків. Причому нові ризики можуть бути як аналогічні тим, проти яких захисні заходи вироблялися, так і зовсім іншими. Наприклад, спроба диверсифікації бізнесу шляхом відкриття нових цехів принесе керівництву ті ж виробничі проблеми, що і у вже існуючих цехах, але, крім цього, можуть виникнути і зовсім інші ризики. Наприклад, відкриття харчового або хімічного виробництва (пластмасова меблі) буде пов'язано з необхідністю дотримуватися набагато жорсткіші, ніж у випадку деревопереробки, санітарні та екологічні норми, а крім того, потребують прийому на роботу фахівців іншого профілю, пошук яких може стати проблемою в даному населеному пункті. В окремих випадках витрати на захист від ризиків можуть перевищити очікуваний від їх реалізації несприятливий ефект, і в цьому випадку, зрозуміло, прийняття цих заходів важко визнати доцільним.
Таким чином, процес ідентифікації та оцінки ризиків слід починати з відповідей на наступні питання:
- Які основні джерела ризику?
- Які можливі втрати, грошові і негрошові, від настання несприятливих обставин?
- Яка ймовірність реалізації того чи іншого рівня втрат?
- Який найгірший варіант розвитку подій?
- чи не перевищують можливі втрати очікувані від здійснення даного виду діяльності вигоди?
- Чи можна знизити ймовірність настання несприятливого результату? Що для цього слід зробити?
- Чи не породять ці дії нові види ризиків? Якщо так, то чи слід вдаватися до такого захисту?
Найбільш актуальним є аналіз ризиків для процедур планування. При довгостроковому (стратегічному) плануванні діяльності компанії найбільшу увагу слід приділяти аналізу зовнішніх ризиків, насамперед ризику втрати конкурентної переваги. Для розробки і реалізації поточних (оперативних) планів вирішальне значення відіграє правильна оцінка виробничих і фінансових ризиків.
При розробці різних планів і нормативів слід враховувати можливі ризики, передбачаючи в самих планах не тільки оптимальні, а й найпесимістичніші варіанти розвитку подій. Для цілей такого аналізу служать в основному методи прогнозування та математичного моделювання, розглянуті в розділах 2.5.5, 2.5.6, 2.9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Діяльність підприємства в умовах ризику "
 1. 34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
  діяльності. На основі вивченого потрібно побудувати таблицю (графік) частот прояви різного рівня втрат, в якій будуть представлені відомості про кількість випадків, де: 1) втрат практично не було; 2) втрати не перевищували прибутку; 3) втрати перевищували прибуток; 4) втрати перевищували грошове стан підприємця. Після виявлення ризиків перед підприємцем стоїть завдання розробки
 2. Поняття інвестиційного клімату
  діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і інвестиційного клімату в
 3. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  діяльності з класами професійного ризику --- T --- --- T --- - | N | Підстава |% до нарахованої | | класу | | оплати праці |
 4. 37 МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
  діяльності здатна відмовитися від вчинення окремих операція або видів діяльності , пов'язаних з високим рівнем ризику. Даний шлях найбільш простий і радикальний. Дозволяє повністю уникнути ймовірних втрат, пов'язаних з підприємницькими ризиками, але, з іншого боку, не дозволяє отримати прибутки, пов'язані з ризикованою діяльністю. Даний метод застосовується лише щодо дуже
 5. 10.2. Ризик і способи його вимірювання
  ризику. В економічній норії виділяють наступні види ризику, які дають можливість отримати прибуток: - ризик несплати дивіденду; - «чистий» ризик, або власне ризик, пов'язаний з об'єктивними 11
 6. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  підприємство отримує додаткового-тільну виручку від зниження доходів за рахунок падіння попиту на папери або товари; - фінансові ф'ючерси - продаж зобов'язань на проведення куп-ли або
 7. 33 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФАКТОРИ РИЗИКУ
  діяльності, що відбиває ступінь неуспіху (або і успіху) роботи підприємця (фірми) порівняно із заздалегідь запланованими результатами. Є наступні види підприємницького ризику: 1. По можливості страхування: 1) страхуються; 2) нестрахуемий. 2. По можливості диверсифікації: 1) систематичний; 2) специфічний. 3. Залежно від етапу вирішення проблем: 1) в області прийняття
 8. 36 УПРАВЛІННЯ підприємницький ризик
  діяльності, направлено пов'язані з ризиком, і, базуючись на цьому, виявляє ризики, яким може бути піддана, вирішує, який рівень ризику для неї прийнятний, і шукає способи, як уникнути небажаних ризиків. Це система управління ризиком. Діяльність підприємця в області управління ризиками спрямована на захист своєї фірми від дії тих ризиків, які загрожують її прибутковості, і
 9. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  діяльність якої має бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості. Неважко помітити, що рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність сукупного капіталу (ROA) тісно пов'язані між собою: {foto325} де МК - мультиплікатор капіталу (фінансовий важіль). {Foto326} Дана взаємозв'язок показує залежність між ступенем
 10. 4.2. Визначення потреб у капіталі
  діяльність підприємства може бути, розглянута як ризикована. У результаті цього підприємству доведеться платити більш високу процентну ставку (з метою компенсації більш високого ступеня ризику), або воно взагалі може виявитися не в змозі отримати фінансування
 11. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому можна кількісно виміряти як окремі групи факторів ризику, так і визначити інвестиційний клімат в цілому. Згадані вище групи факторів ризику показують ситуацію в найважливіших для іноземного інвестора сферах життя тієї країни, куди він має намір вкласти або вже вклав свій капітал.
 12. Стаття 63. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників, що є по відношенню один до одного залежними або основними і дочірніми, встановлюється у відсотках від власних коштів кредитної організації
  ризику враховуються вся сума кредитів кредитної організації даному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також гарантії і поручительства, надані кредитною організацією позичальникові або групі пов'язаних
© 2014-2022  epi.cc.ua