Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

32. Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

.
Англійця Альфреда Маршалла вважають засновником національної школи економічної науки («Економікс»), що отримала Визнання насамперед у англосаксонських країнах, фактично займає переважна становище на Заході.
А. Маршалл - систематик; він синтезував і використовував теоретичні розробки своїх попередників, в тому - числі теорію факторів виробництва, теорію граничної корисності. Теорію вартості переробив і трансформував в теорію ціни. . Економічну теорію Маршалла можна представити у вигляді такої схеми (рис. 6).
Схема (в дещо спрощеному вигляді) ілюструє хід міркувань Маршалла. Визначальну роль у його концепції відіграє ціна, яка формується на основі взаємодії попиту і пропозиції. Кожна з двох складових представляє окремий, специфічний розділ. Розглядаються чинники, під впливом яких формуються ці параметри. Ринкова рівновага Маршалл розглядає як рівність цін пропозиції і попиту.

Рис. 6. Логічна схема концепції «Економікс»Теорія ціни і принцип рівноваги покладені в основу всього подальшого аналізу: виявлення суті окремих категорій, визначення функціональних взаємозв'язків, обгрунтування тенденцій розвитку і висновків.
Аналіз господарської діяльності та відповідних взаємозв'язків проводився головним чином стосовно до умов конкурентного ринку з використанням кривих попиту та пропозиції.

Маршалл розширив категорійний апарат, запропонував ряд нових підходів, збагатив методологію. Один із прийомів аналізу полягає в тому, що всі елементи, крім одного, приймаються в якості постійних, потім ретельно вивчаються наслідки змін, що відбуваються. Основний принцип - облік взаємодії попиту і пропозиції як найважливіших доданків, що визначають ринкові процеси і явища.
Попит та пропозиція формуються на основі взаємодії багатьох факторів у сферах виробництва і споживання, таких як суспільний устрій, умови життя, здібності, нахили, смаки, працьовитість, мода.
А. Маршалл обгрунтував поняття еластичності попиту (відношення динаміки попиту до динаміки ціни). Запропонував розглядати взаємодію попиту і пропозиції з урахуванням фактору часу. У короткостроковому періоді вирішальна роль відводиться корисності і попиту. У довгостроковому періоді переважне значення набувають витрати. Він ввів поняття «представницької фірми», витрати якої визначають ціну в тривалому періоді часу. Фактор часу Маршалл називав джерелом найбільших труднощів в економічній теорії.
Важливу роль Маршалл відводив поняттям внутрішньої і зовнішньої економії. По суті, в цих поняттях знайшло відображення відмінність між індивідуальними (приватними) та громадськими витратами у виробництві товарів.
По Маршаллу, розподіл являє собою один з аспектів теорії вартості.
З істоти цієї теорії випливає висновок про те, що служить дійсним джерелом доходів у суспільстві. Створення вартості є результат функціонування всіх факторів, включаючи фактор організації, введений Маршаллом в якості самостійного.
Концептуальний підхід і теоретичні розробки Маршалла служать і в даний час спільною основою західної економічної науки, насамперед її мікроекономічного розділу. Позитивна економічна наука тісно пов'язана з нормативною, покликаної виробляти практичні приписи та рекомендації.
Література
Агапова И.И. Історія економічних вчень. - М.: Вім, 1997. - Лекція VIII.
Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М-: Справа Лтд, 1994. - Гл.9, 10.
Історія економічних вчень: Навчальний посібник / І. П. Павлова, Е. А. Володимирський, А. А. Оводенко та ін - СПб.: СПб, ГААП, 1996. - Гол. 3.
Костюк В.Н. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. - М.: Центр, 1997. - Тема 9.
Маршалл А. Принципи політичної економії. У 3 т. - М.: Прогресс, 1983-1984.
Негіші Т. Історія економічної теорії: Підручник. - М.: АТ «Аспект Пресс», 1995. - Гол. 10.
Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. - М.: Прогресс, 1968. - Гол. V.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла "
 1. Глосарій
  загальну адаптацію підприємства до ринкового середовища. Основні методи реструктуризації - раціоналізація організаційної структури (організаційна реструктуризація) і фінансове оздоровлення (фінансова реструктуризація) Ресурсообеспеченность - співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Виражається або кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу, або
 2. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Загальну суму державного-венного боргу. У 1960 р. уряд оголосив про дострокове погашення-ванні частини зовнішньої заборгованості. Замість знеціненого франка в січні 1960 р. був введений новий франк, рівний 100 старим. Наприкінці 60-х рр.. валютно-фінансова політика країни була змінена. 8 серпня 1969 було оголошено про девальвацію франка на 12,5% по відношенню до долара США і на 11,1% - по відношенню до
 3. § 12.Товар і його властивості
  загальну теорію результатів і витрат. Таку спробу зробили А. Маршалл, М. Туган-Барановський та Е. Бернштейн. До них ця думка була висловлена ще Ф. Енгельсом. Але концептуальне оформлення вона отримала в роботах названих вчених. Необхідність такого синтезу обумовлена тим, що визначення суспільно необхідних витрат праці, в тому числі на виробництво засобів і предметів праці, продуктів
 4. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  загальну спрямованість руху економіки. Як можна буде переконатися в наступних темах курсу, суспільство здатне істотно впливати на хід і темпи такого розвитку. Стало бути, щоб всебічно вивчати довгострокові тенденції господарської діяльності, економічна теорія покликана пізнати два роду законів - об'єктивні економічні і суб'єктивно-психологічні закони. Досить повне
 5. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  загальну, глобальну стратегічну мету, людина в змозі чітко сформулювати і позначити цілий комплекс середньострокових і поточних цілей і завдань, якими він повинен займатися в короткостроковому періоді часу і які складають основу тактичної взаємодії людини і ринку праці. При цьому людина обов'язково повинна визначити набір якостей і властивостей, необхідних для досягнення
 6. 29.2. Динаміка і форми розвитку провідних країн
  загальну, «синтезовану» характеристику якості японської економіки, то слід назвати її адаптивність до мінливих внутрішнім і особливо зовнішніх умов. Висока якість японської економіки добре видно на прикладі порівняльних даних по енергоспоживанню. У 1985 р. в Японії споживалося 2,6 т умовного палива на душу населення, а в США - 6,7 т, тобто в 2,6 рази більше, притім що ВНП на
 7. 9. Про ідеальному типі
  спільну рису: вони діяльність людини. Історія розуміє їх як людську поведінку; вона осягає їх сенс допомогою праксіологічного пізнання і розуміє їх значення, розглядаючи їх індивідуальні та унікальні риси. Для історії важливо тільки значення для людини: значення, яке люди надають станом справ, яке вони бажають змінити; значення, яке вони надають своїй діяльності;
 8. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  загальну науку всієї людської діяльності в праксіологія. Виникає питання: як в рамках загальної праксиологии точно вичленувати більш вузьку область специфічно економічних проблем? По ходу невдалих спроб вирішити проблему виділення предмета каталлактики як критерій вибиралися або мотиви, що викликають діяльність, або цілі, які переслідує діяльність. Але різноманітні і
 9. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та або інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 10. 4.6. Додаткова інформація
  загальну інформацію про предмет і об'єкті торгів. У ній вказуються місце розташування і призначення об'єкта, його основні техніко-економічні дані, наявність зовнішньої інфраструктури, місцевих будівельних матеріалів, під'їзних доріг, а також терміни будівництва; - інформацію про проведення та результати інженерних вишукувань на будівельному майданчику об'єкта; - технічні дані об'єкта, загальні
© 2014-2022  epi.cc.ua