Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

У чому полягають особливості сучасного накопичення?


З другої половини XX століття у високорозвинених країнах почався якісно новий етап у процесі накопичення і в цілому в розширювальному відтворенні. Спонукальними причинами змін послужили різке прискорення науково-технічного прогресу і посилення нецінової конкуренції. Остання диктує свої правила. Щоб утриматися на плаву, треба весь час забезпечувати вищий технічний рівень продукції. Це визначило особливості сучасного накопичення.
Перша особливість: поява в структурі накопичення нового елемента - значних витрат на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР). У зв'язку з цим найважливішим критерієм прогресивності та конкурентоспроможності фірм стала наукоємність виробництва. Вона свідчить про частку витрат на НДДКР у загальному обсязі виробничих витрат. Найбільш наукомісткими стали приладобудування, ракетно-космічний комплекс і т. д.
В епоху науково-технічної революції лідируюче положення стали займати країни, що володіють найбільшим науково-технічним потенціалом. Про це буде сказано в главі 29.
Друга особливість: орієнтація на зміну циклів оновлення продукції. Кожен цикл включає два етапи: а) початковий - дослідницький (у тому числі вироблення нової ідеї, створення концепції - певного задуму, дослідно-конструкторські розробки і пробний вихід на ринок з поліпшеним зразком вироби) та б) життєвий цикл нового продукту, або етап комерціалізації товару (період його реалізації на ринку). Другий етап розпадається на окремі періоди: вихід вироби на ринок, зростання попиту на нього, насичення потреби ринку, спад попиту (рис. 10.1).


Рис. 10.1. Процес проектування і життєвий цикл нової продукції


Третя особливість накопичення: воно тісно пов'язане з новим видом ринку - ринком науково-технічних розробок. Такий ринок - результат структурних змін в економіці наукових досліджень.
Як відомо, розвиваються за допомогою державної підтримки фундаментальні науки відкривають нові явища і закони. Прикладні дослідження ведуть до винаходів, але вони не створюють готового ринкового продукту. На відміну від цього науково-конструкторські розробки завершуються досягненням практичного результату, повністю придатного для використання у виробництві.
Цей по суті комерційний продукт продається разом з ноу-хау (від англ. «Знаю як» - сукупність знань, умінь і прийомів роботи, пов'язаних з технологією).
На ринку наукових розробок провідні позиції займають венчурні (ризикові) фірми. Вони являють собою невеликі підприємства, які займаються комерціалізацією наукових досліджень у наукомістких і високотехнологічних областях, де перспектива не гарантована і є значна частка ризику. Банки та інші творці ризикових фірм підбирають команду з числа відомих менеджерів, учених, фахівців-практиків, юристів і виділяють кошти, необхідні для роботи підприємства протягом двох-трьох років.
Описані тут особливості накопичення, на жаль, не були притаманні Росії в 1990-х рр.. У ці роки сильно скоротилися наукові дослідження, різко сповільнилося технічне оновлення виробництва. Невипадково такий регрес (рух назад) супроводжувався занепадом російської економіки.
На всіх підприємствах, де накопичення капіталу в повній мірі відповідає сучасним вимогам, підприємці зараз приділяють пильну увагу економічній оцінці безупинно мінливих форм і напрямів науково-технічного прогресу.
Сьогодні недостатньо мати загальні уявлення про те, що з середини XX в. почалася грандіозна науково-технічна революція (див. главу 1). Для бізнесмена, охочого бути конкурентоспроможним, важливо своєчасно орієнтуватися в новітніх великих відкриттях і винаходах, які на рубежі XX-XXI століть породили другий етап НТР. На досягненнях цього етапу нині стрімко походить сучасна інноваційний розвиток економіки. Детально цей етап НТР висвітлюється в
главі 22.
В умовах НТР отримала швидкий розвиток сфера інформаційних послуг, яка викликала лавиноподібне наростання маси інформації. При цьому збільшення обсягу наукової інформації приблизно в 4 рази обганяє приріст чисельності населення на планеті.
У зв'язку з цим перед всіма фірмами виникла складна проблема: як інформаційно забезпечити господарську стратегію (економічний розвиток на тривалий період) і наукові дослідження, що проводяться на підприємстві? Вирішення цієї проблеми, природно, вимагає великих витрат, надійних джерел і каналів інформації, високого професіоналізму працівників інформаційних служб.

Практичним виходом з положення, є організація служби консалтингу (від англ. Consulting - консультування). Її висококваліфіковані фахівці дають поради та надають новітню інформацію з певного кола питань. На великих фірмах створюються свої консалтингові служби, а дрібні і середні підприємства звертаються за інформаційною допомогою в консалтингові фірми.
Підприємства оновлюють активи на базі науково-технічного прогресу за допомогою двох серйозних заходів. До них відносяться:
а) інжиніринг - інженерно-консультаційні послуги з розробки проектів вдосконалення виробництва та їх здійсненню;
б) лізинг (від англ. Leasing - оренда) - довгострокова оренда (від 6 місяців до декількох років) нової техніки і виробничих споруд.
Інжиніринг необхідний багатьом фірмам, які не мають новітньої інформації щодо створення конкурентної продукції.
Що дає інжиніринг? Його користь полягає в наступному:
- попередньо вивчаються можливості створення більш прогресивного виробництва;
- готується проектна документація (необхідна для ведення будівельних робіт);
- даються рекомендації з організації виробництва та управління, використанню нового обладнання та продажу готової продукції.
Необхідність лізингу обумовлена зростанням складності і вартості машин та обладнання, прискоренням їх оновлення. Типовими умовами є наступні заходи:
- лізингова фірма закуповує сучасну техніку (ЕОМ, машини, автоматичне обладнання і т. п.) і здає її в оренду (зберігаючи право власності на неї до кінця договору оренди) ;
- лізинг вигідний лізинговий фірмі, яка отримує дохід (окупають його вартість і отримуючи прибуток); він вигідний і орендарю (який починає або розширює виробництво зі значно меншими початковими інвестиціями, уникає втрат, пов'язаних з швидким старінням машин під впливом НТР).
Все це підвищує ефективність роботи господарських організацій?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У чому полягають особливості сучасного накопичення? "
 1. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  ніж задоволення, очікуване від тих товарів, від яких він повинен відмовитися, щоб купити новинку. Знання минулих цін для покупця просто означає отримання надлишку споживача. Якщо він не переслідує цієї мети, він міг би в разі потреби підготувати покупку без знайомства з ринковими цінами найближчого минулого, які зазвичай називаються цінами сьогодення. Як вже зазначалося, знищення
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  ніж у всіх процесів, вже прийнятих на озброєння колись. Може статися так, що люди, задовольнивши свої найбільш насущні потреби, тепер захочуть товарів, які можна провести за порівняно короткий період. Причина, за якою ці товари не були вироблені перш, полягала не в тому, що необхідний для їх виготовлення виробничий період вважався занадто довгим, а в тому, що для
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  чим більше був їх оптимізм в дні підйому. На час вони настільки зневірилися в собі і втратили дух підприємливості, що не здатні отримати вигоду навіть з хороших можливостей. Але найгірше те, що люди непоправні. Через кілька років вони знову розв'язують кредитну експансію, і знову повторюється стара історія. Роль невживаних чинників виробництва на першому етапі буму В
 4. 6. Заробітна плата та засоби існування
  ніж необхідно для простого підтримання їх життя. Всього лише наближення до такого стану неминуче призведе до непримиренним розбіжностям, конфліктів, запеклість яких викличе повний розпад суспільних зв'язків. Суспільний поділ праці неможливо зберегти, якщо частина його учасників приречені заробляти менше, ніж необхідно для простого виживання. Поняття фізіологічного
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  ніж прирощення задоволення, очікуваного від продовження роботи. Задовольнивши свої найбільш насущні потреби, він розглядає задоволення ще незадоволених потреб менш бажаним, ніж задоволення свого прагнення до дозвілля. У не меншому ступені те ж саме відноситься до найманих працівників. Вони також не готові працювати до тих пір, поки не витратять всю свою здатність до праці цілком.
 6. 3. Нерівність
  ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому суспільстві, не слід плутати з роллю, яку воно відіграє в феодальному суспільстві або некапіталістичних суспільствах інших типів [Cм. с. 294.]. Давайте порівняємо історію Китаю та Англії. У Китаї існувала високорозвинена цивілізація. Дві тисячі років тому він був далеко попереду Англії. Але наприкінці XIX в. Англія була багатою і
 7. 4.6. Додаткова інформація
  ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше.
 8. Економічне зростання
  ніж навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного зростання виступає показник величини реального ВВП. Головна мета економічного зростання - зростання добробуту і збільшення національного багатства. Чим більше виробничий потенціал країни і чим вищі темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  стану. а по суті являють собою відкладений попит. Дефіцит товарів і вимушені заощадження стають живильним середовищем для черг і виникнення чорного ринку, який збагачує кримінальні структури, стає неминучим супутником пригніченою інфляції. Сповільнюється і зростання добробуту суспільства. Адже якщо немає зростання пропозиції, то і державна скарбниця позбавляється очікуваного
 10. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  ніж в 350 разів. Бюджетний дефіцит і державний борг Ідеальне виконання державного бюджету - це повне покриття витрат доходами та освіта залишку коштів, тобто перевищення доходів над витратами. Доходи державного бюджету на 85% формуються за рахунок податкових надходжень, прибутку казенної промисловості, надходжень від приватизації власності і т.д. Перевищення
© 2014-2022  epi.cc.ua