Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

людської поведінки

. Геологія і астрономії-мія не є експериментальними дисципліна-ми, і все ж вони встановлюють безліч зако-нів, які, схоже, виконуються завжди і вездеОднако люди - більш складні об'єкти, ніж гори, і на відміну від зірок змінюють свою поведінку пові-різно своїм уявленням Мабуть, совершенноневозможно передбачити реакцію кожної окремих на ної фірми або сім'ї на зміни, проісходящіев економіці, хоча б тому, що людям іногдасвойственно помилятися. Таким чином, легконайті окремі винятки з практично любо-го економічного правила, навіть коли результуюча-ющее поведінку або поведінку в середньому можетбить передбачене цілком надійно.
Наприклад, якщо ціна апельсинового соку незна-ве підвищиться, то відповідно до економіч-ської теорією при інших рівних умовах потреби-тели вирішать трохи скоротити споживання Апель-синів соку. Фактично ж, якщо ціна апельсином-вого соку піднімається з кожним тижнем, некото-які люди почнуть споживати більше соку, а неменше, так як вони раптово виявлять, що неможуть обійтися без нього.
А інші люди також раптовим виявлять, що терпіти його не можуть, і вооб-ще перестануть його споживати. На щастя, ці інді-виділеного схильності мають тенденцію Уравнове-Шива в середньому, так що середня реакція по-требителей на зміну ціни апельсинового сокаможет виявитися цілком передбачуваною.
Більш суттєва перешкода в построенііекономіческіх закономірностей полягає в тому, що закономірності і взаємозв'язку, характеризую-щие економіку, зазнають змін у часі ні. Так, обсяг продажів велосипедів в СоедіненнихШтатах падав протягом ряду років до тих пір, поки, на загальний подив, з початку 70-х років про-дажи не стали стрімко зростати - люди осозна-ли користь фізичних упражений. Люди меняютсвое поведінка не тільки відповідно до влас-ним розумінням, але іноді і згідно рекомендацій циям економістів. Наприклад, якщо люди засвоїли, що із зростанням безробіття уряд зазвичай со-скорочується податки, то вони заздалегідь можуть очікувати з-кращения податків, коли бачать, що починається про-цес «вповзання» у безробіття. Або якщо блешні-ство економістів сходяться на думці, що прави-будівництві не в змозі впоратися з інфляцією, то, повіривши їм, підприємства і населення будуть дей-ствовать так, як якщо б ціни продовжували стрімко-тельно рости протягом довгого часу.

37
| Економісти вивчають поведінку людей в реаль-но існуючому навколо них світі. У цьому і преи-мущества, і складності економічної науки. Ізвсех основних інструментів дослідження, обгово-даємо в даній главі, напевно, найбільші труд-ності представляє застосування для пізнання ре-ального світу у всій його складності простих і взначною мірою нереалістичних моделей.Есть в цьому щось схоже на мистецтво, оскільки нуж-
але відмовитися від натуралізму, не втративши при етомощущенія найважливіших рис реальності. Але, як бу-дет показано у наступних розділах підручника, еко-номістів проте примудряються будувати моделі, які є досить простими, чтобибить зрозумілими, і досить дієвими, що-б виявити основні рушійні сили економіч-ської життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " людської поведінки "
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  людської діяльності та її логічна законність. Багато авторів, відштовхуючись від епістемологічної системи, для якої праксеологічне мислення було чуже, і виходячи з логіки, що визнає науковими крім формальної логіки і математики лише емпіричні природничі науки і історію, намагалися заперечувати цінність і корисність економічної теорії. Історизм прагнув замінити її економічної
 2. 6. Інша Я
  людських відносин і суспільних наук. Однак не підлягає сумніву, що принцип, відповідно до якого его розглядає будь-яке людське істота, як якби інше мисляче і діюча істота було схоже на нього, довів свою корисність як у повсякденному житті, так і в наукових дослідженнях. Не можна заперечувати, що він працює. Поза всяким сумнівом, практика розгляду інших людей
 3. 1. Праксиология та історія
  людської діяльності: праксиология та історія. Історія це збирання і систематичне упорядкування всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності. Вона займається конкретним змістом людської діяльності. Історія вивчає всі людські зусилля в їх нескінченної множинності та різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими, специфічними та індивідуальними
 4. 3. Апріорі і реальність
  людської діяльності не існує розуміння реальності людської діяльності. Відносини між розумом і досвідом давно є фундаментальними філософськими проблемами. Як і всі інші проблеми критики знання, філософи досліджують їх на матеріалі природничих наук. Вони ігнорують науки про людську діяльність. Для праксиологии їх внесок даремний. При дослідженні
 5. 9. Про ідеальному типі
  людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний експеримент у своїй лабораторії, є звітом про історичну подію. Фізик
 6. 2. Шкала цінності
  людської діяльності не піддаються аналізу на основі якої-небудь абсолютної норми. Кінцеві цілі є кінцевою даністю, чисто суб'єктивні, вони різні у різних людей і у одних і тих же людей у різні моменти їхнього життя. Праксиология та економічна теорія вивчають засоби досягнення цілей, обраних діючими індивідами. Вони не висловлюють ніякого думки щодо того, що краще
 7. 1. Невизначеність і діяльність
  людської волі як ілюзію і самообман, оскільки людина повинна мимоволі вести себе відповідно до непорушними законами причинності. Вони можуть бути праві або помилятися з точки зору перводвигателя або самої причини. Однак з людської точки зору діяльність являє собою кінцеву даність. Ми не стверджуємо, що людина вільна у виборі і дії. Ми просто встановлюємо
 8. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  людської діяльності та їх вплив на подальшу діяльність. Складність точного визначення предмета економічної науки виникає не з невизначеності області досліджуваних явищ. Вона пов'язана з тим, що спроби прояснити відповідні явища повинні вийти далеко за межі ринку і ринкових угод. Щоб повністю осягнути ринок, необхідно, з одного боку, досліджувати
 9. 12. Індивід і ринок
  людське бажання усунути занепокоєння. Немає ніякої анонімності; є я і ви, Білл і Джо і всі інші. І кожен з нас і виробник, і споживач. Ринок являє собою суспільне утворення, причому найвидатніше суспільне утворення. Ринкові явища це суспільні явища. Вони суть равнодействующие вкладів кожного індивіда. Але вони не збігаються ні з одним з цих
 10. Коментарі
  людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних
© 2014-2022  epi.cc.ua