Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Бюджетне обмеження


Марж має дохід в розмірі 100 дол, коториеона може витрачати на їжу і розваги. Стоімостьеди - 5 дол за фунт, а вартість розваг -10 дол на годину. Використовуючи цю інформацію, ми може-мо скласти таблицю, подібну табл. 6-1, пере-число альтернативні, допустимі споживач-ські пари.
Аналогічно, ми можемо зобразити бюджетноеограніченіе на малюнку, як це зроблено на ріс.6П-1. Графічне подання бюджетного обмеженим часто називається бюджетною лінією.
| Про Бюджетна лінія показує максималь-ну кількість комбінацій благ, які потреби-тель може собі дозволити при його заданномдоходе і цінах, які він повинен платити.
Положення бюджетної лінії визначається двумяточкамі її перетину з осями - точкою А і точ-кою F відповідно. Точка А показує максимальне кількість розваг, яке Марж мо-же купити, виходячи зі свого бюджету, в данномслучае 10 одиниць розваг [сукупний дохід (100 дол) / ціна розваг (10 дол на годину)]. Інший екстремум знаходиться в точці F, в которойвесь дохід спрямовується на їжу. Тут бюджетМарж витрачається на покупку максимального коли-пра їжі в розмірі 100/5=20 фунтів.
Бюджет-ная лінія будується шляхом з'єднання цих двох то-чек. Точки між AHF, такі, як В і С, описується ють альтернативні комбінації з їжі і розважити-ний, які Марж може собі дозволити.
Бюджетна лінія показує компроміси, на
113

РІС. 6П-2. Збільшення споживчого доходу сдвігаетбюджетную лінію. Збільшення доходу Марж з 100 до 160 долл.повишает купівельну спроможність її доходу в термінах обоіхблаг і зрушує бюджетну лінію в положення A'F, Це не впливаєна нахил бюджетної лінії Початковий вибір Марж відпо-ствует точці е. Якщо обидва блага є нормальними, то її новийвибор перебуватиме на новій бюджетній лінії на північний сх-ку від точки е. Оскільки розваги відносяться до предметів Роско-ши, а їжа є предметом першої необхідності, новий виборМарж, по всій видимості, буде знаходитися в точці такий, як е
Їжа
які споживач може піти при виборемежду їжею і розвагою. Чим пологішою яв-ляется бюджетна лінія, тим менЛге її нахил, ітем від більшої кількості їжі треба відмовитися, щоб отримати додаткову одиницю розваг.
Дійсно, коефіцієнт, нахилу бюджетнойлініі являє собою відношення цін етіхдвух благ17.
Чим вища ціна розваг щодо цениеди, тим більшою кількістю їжі Марж должнапожертвовать, щоб отримати одну добавочнуюедініцу розваг, і відповідно тим болеепологой є бюджетна лінія. Якщо едініцаразвлеченій коштує 25 дол, а не 10 дол, наприклад, то Марж довелося б відмовитися від 5 фунтів їжі, а не тільки від 2 фунтів, щоб заплатити за доба-вочной годину розваг.
Точки, розташовані праворуч від бюджетної лі-нії, такі, як G, відображають споживчі па-ри, які Марж не може собі дозволити. Точки, розташовані зліва від бюджетної лінії, такі, як К, є допустимими, але не привлекатель-ними. Марж воліла б споживати більше обо-їх благ, ніж у точці К, і вона може собі це позво-лити, так що Марж вибере свої покупки серед то-чек, що лежать на бюджетній лінії.
Покажемо детально, як зміни в доході іценів зрушують бюджетну лінію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бюджетне обмеження "
 1. ДЕРЖАВА
  бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні
 2. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 3. Криві байдужості
  бюджетні обмеження Безліч кривих байдужості називаються картою кривих байдужості (рис. 5.6). На графіку, чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Криві байдужості є безперервною функцією, а не набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не
 4. Бюджетні обмеження
  бюджетне обмеження (лінія цін, пряма витрат - budget constraint). Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів, які можуть бути придбані при фіксованій величині грошового доходу. Наприклад, якщо продукт А коштує 1,5 тис. руб., А продукт В коштує 1 тис. руб., То споживач міг би придбати всі комбінації продуктів А і В, показані в табл. 5.2, при грошовому
 5. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
  бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за межі нашого бюджету і тому поки
 6. Висновки
  бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. 7. На
 7. Запитання для самоперевірки
  бюджетних обмежень споживача: а) В. Парето, в) Р. Аллена, б) Є. Слуцького; г) К. Маркса? 6. Криві байдужості не володіють такими властивостями: а) крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою менш переважні для споживача набори товарів, б) криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості
 8. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  бюджетними можливостями підприємця. Графічно ізокости можуть бути зображені наступним чином При бюджеті підприємця 20 ден. од. будуються відповідні лінії бюджетних обмежень. Накладення графіків ізокванти на ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі виробничих витрат Американські економісти Дуглас і Солоу в 20-х роках XX в. виявили, що
 9. Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  бюджетне обмеження. Систему споживчих переваг можна представити у вигляді графіків. Вперше це зробив англійський економіст Ф. Еджуорт в 1881 р., побудувавши криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких
 10. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  бюджетні лінії; E, E1, E2 - точки оптимуму. 2. Криві Енгеля. Залежність між доходом і споживанням вперше досліджував німецький статистик Х. Енгель, тому її графічне відображення названо криві Енгеля (рис. 13.2). {Foto29} {foto30} В економіці діє закон Енгеля: при збільшенні доходів споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари
© 2014-2021  epi.cc.ua