Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Бібліографія


1. Агапова Т. А., Серьогіна С. Ф. Макроекономіка: Підручник / За загальною редакцією проф., Д. е.. н. А. В. Сидоровича. М.: МГУ, ДІС, 1997.
2. Акерлоф Дж. Ринок лимонів: невизначеність якості і ринковий механізм / / THESIS, 1994. Вип. 5.
3. Аллі М. Поведінка раціональної людини в умовах ризику: критика аксіом і постулатів американської школи / / THESIS. 1994. Вип. 15.
4. Бункина І. К. Гроші. Банки. Валюта: Навчальний посібник. М., 1994.
5. Вечканов Г. С. Нобелівські лауреати з економіки XXI століття (2001-2003) / / Вісник ІНЖЕКОНа. Серія економіка. Вип. 2 (3). СПб.: 2004. С. 185-191.
6. Вечканов Г. С. Нобелівські лауреати з економіки 2004 / / Вісник ІНЖЕКОНа. Серія економіка. Вип. 2 (7). СПб.: 2006. С. 221-224.
7. Вечканов Г. С. Нобелівські лауреати з економіки, 2005 р. / / Вісник ІНЖЕКОНа. Серія економіка. Вип. 2 (11). СПб.: 2006. С. 292-294.
8. Вечканов Г. С. Економічна безпека: Підручник. СПб.: Питер, 2007.
9. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Економічна теорія: Підручник. М.: Ексмо, 2007.
10. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Нобелівські лауреати про ринки з асиметричною інформацією / / Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. № 2. СПб.: 2002. С. 147-157.
11. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Словник ринкової економіки. СПб.: Петрополіс, 1995.
12. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р., Пуляєв В. Т. Коротка економічна енциклопедія.
СПб.: Лань, 2001.
13. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Мікро-та макроекономіка. Енциклопедичний словник. СПб.: Лань, 2001.
14. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Сучасна економічна енциклопедія. СПб.: Лань, 2002.
15. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Мікроекономіка: Посібник для підготовки до іспиту. СПб.: Питер, 2007.
16. Вечканова Г. Р. Нобелівські лауреати з економіки за 1998-2000 рр.. / / Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. № 3. СПб.: 2001. С. 198-152.
17. Вечканова Г. Р. Нобелівські лауреати з економіки за 2002 р. / / Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. № 2. СПб.: 2003. С. 209-213.
18. Вечканова Г. Р. Ауман Роберт, Шеллінг Томас про теорію ігор / / Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. № 2. СПб.: 2006.
19. Веріан X. Мікроекономіка. Проміжний рівень. М.: ЮНИТИ, 1997.
20. Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І. Мікроекономіка: У 2-х т. СПб.: Економічна школа, 1997-1998.
21. Гребенников П. І., Леусский А. І., Тарасевич Л. С. Мікроекономіка. СПб.: СПбУЕФ, 1996.
22. Долан Е.Дж., ЛіндсейД. Є. Мікроекономіка. М., 1994.
23. Долан Е. Дж., Ліндсей Д. Е. Ринок: мікроекономічному модель. СПб., 1992.
24. Коуз Р. Фірма, ринок, право. М.: Справа, 1993.
25. Курс економічної теорії. М.: МГУ, ДІС, 1997.
26. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид.
Т. 24.
27. Маршалл А. Принципи політичної економії: В 3-х т. М.: Прогресс, 1983-1984.
28. Мікроекономіка. Теорія і російська практика. М.: ВТД «Кіо-Рус», 1999.
29. Нурієв Р. М. Курс мікроекономіки. М.: Норма-Инфра, 1998.
30. Пезенті А. Нариси політичної економії капіталізму. М.: Прогресс, 1976. Т. 2.
31. Пігу. Економічна теорія добробуту: У 2-х т. М.: Прогресс, 1985.
32. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. М.: Економіка, 1992.
33. Протас В. Ф. Мікроекономіка: структурно-логічні схеми: Навчальний посібник для вузів. М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.
34. Робінсон Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. М.: Прогресс, 1986.
35. Самуельсон П. Економіка. М.: Прогресс, 1964.
36. Стіглер Дж. Економічна теорія інформації / / Економіка і математичні методи, № 6, 1994.
37. Хайман Д. Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування: У 2-х т. М.: Фінанси і статистика, 1992.
38. Хейлбронер Р., Туроу Л. Економіка для всіх. Новосибірськ, 1994.
39. ХіксДж. Р. Вартість і капітал. М.: Видавнича група «Прогрес», «Універс», 1993.
40. Чемберлін Е. X. Теорія монополістичної конкуренції. Переорієнтація теорії вартості. М.: 1996.
41. Економічна енциклопедія. М.: Економіка, 1999.
42. Ерроу К. Інформація та економічна поведінка / / Питання економіки. № 5. 1995.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Бібліографія "
 1. Рекомендована література
  бібліографію.
 2. Висновок
  бібліографії, що перераховує інші джерела для вивчення робіт Ендрюса. Наскільки я знаю, немає жодного такого джерела, доступного широкому загалу. Якщо Ви є трейдером протягом хоча б кількох років, я впевнений, що Ви перепробували різні види ліній тренда. Наприклад, більшість трейдерів чуло про кути часу і ціни В. Д. Ганна або регресійних лініях тренда. Вивчаючи методи
 3. Передмова
  бібліографія. Вони допоможуть скласти відносно цілісне уявлення про предмет і вкажуть джерела додаткових відомостей. При роботі з навчальним посібником слід мати на увазі, що конспект, навіть найкращий, ні в якому разі не замінює творчу, самостійну роботу, студіювання підручників, вивчення першоджерел. Його завдання - набагато скромніше: це лише допоміжний інструмент для
 4. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 16
  бібліографії Підберіть літературу, яка висвітлює наукову спадщину Н. Д. Кондратьєва. Напишіть реферат. Підберіть літературу і напишіть реферат на тему: «Досвід і проблеми антикризового державного регулювання в індустріально розвинених
 5. Практикум по темі лекції 17
  бібліографії Складіть список законодавчих актів РФ, що регулюють трудові відносини. Напишіть реферат на одну з тем Біржі праці в Росії. Система соціального захисту безробітних. Проблема забезпечення відтворювального потенціалу і народжуваність в Росії. Демографічний "хрест" та шляхи його подолання. Міграційні процеси в Росії: плюси і мінуси, соціально-економічні
 6. 1.1.5 ДАРИ І МЕНА
  бібліографія]. У ній він показує співвіднесення дарчих і ринкових відносин. Дарчі відносини, безсумнівно, виникли першими і все більш витісняються ринковими відносинами. «Ринок витісняє дар» [там же]. Водночас дарчі відносини зберігають значення в умовах ринку. Н.З. Девіс показує різноманіття форм дарчих відносин в середньовічній Франції. «Існує цілий комплекс
 7. Історія поняття« капіталізм »
  бібліографії наприкінці книги,) Чому цей збірник містить тільки роботи, автори яких енергійно захищають ринковий капіталізм? Тому що існують сотні, а то й тисячі книг з проблем ринкової економіки, де дається нібито «збалансований» аналіз нашої теми, на ділі представляє собою засудження багатства, підприємливості, інновацій, механізму прибутків і збитків і ринкового капіталізму
© 2014-2022  epi.cc.ua