Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

Від авторів


Ганні Володимирівні Балабановою присвячується
Це видання являє собою короткий виклад однієї з найважливіших економічних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах, - макроекономіки. Макроекономіка - це галузь економічної науки, яка вивчає, як функціонує народне господарство в цілому, як держава реалізує свою економічну політику. Ці знання необхідні не тільки освіченій людині незалежно від професії, а й кожному громадянинові країни, що здійснює економічну діяльність.
Будь-яке підприємство функціонує в умовах складної і постійно мінливих довкілля. Кожен підприємець з метою зниження ризиків повинен враховувати зовнішні фактори, що впливають на його бізнес. До таких факторів належать: сукупний попит і пропозиція, що визначають стан економіки країни; рівень інфляції; становище на ринку праці; оподаткування; стан світової економіки; валютні курси; державна економічна політика і багато інших. Всі ці зовнішні стосовно фірмі чинники називають макроекономічними. Змінити їх підприємець не в змозі, але він може враховувати їх вплив у своїй діяльності і таким шляхом мінімізувати можливі ризики і з успіхом використовувати виникаючі позитивні обставини.
Макроекономіку викладають не тільки в економічних вузах, але і в технічних, медичних, педагогічних інститутах. При цьому предмет може називатися не макроекономікою, а просто «економіка», «основи економіки» або як-небудь ще, але суть від цього не змінюється. Вивчаючи дану дисципліну, студенти, тобто майбутні фахівці і керівники, здобувають знання про те, як діє ринковий механізм на рівні національної та світової економіки, як розраховуються макроекономічні показники і яка їх динаміка в ході економічного зростання і на різних фазах економічного циклу.
Ще в часи великого англійського економіста Адама Сміта, одного з родоначальників класичної політичної економії, тобто науки, що вивчає закони і категорії економіки, вивчення останньої стало обов'язковою складовою частиною освіти молодих людей.
У наш час потреба в освіті, в тому числі в економічному, значно зросла. Багато молодих людей долучаються до вищої освіти вже в шкільному віці. Це здійснюється шляхом навчання за різними довузівської програмами, коли учні 10 та 11 класів у вільний від уроків час під керівництвом інститутських викладачів вивчають предмети, які студенти проходять на першому курсі, щоб при вступі до інституту відразу перейти на другий курс. Широко розвинена в наші дні і система заочного, в тому числі дистанційного, освіти, включаючи другу вищу освіту, де особи, які працюють на підприємствах, а також керівники та власники бізнесу вивчають предмети самостійно за затвердженою програмою в менш глибокому обсязі, ніж на денній формі навчання вузів.
Перерахованим категоріям читачів, що вивчають макроекономіку в скороченому обсязі, часто важко розібратися в досить складних графічних та математичних моделях, що описують економічні явища. Підмогою в такому випадку йому може служити даний навчальний посібник, де в стислому, структурованому вигляді викладені основні теми макроекономіки, які необхідно знати майбутнім економістам. Воно також може бути цікаво іншим читачам, не пов'язаним в силу своєї професії з макроекономікою, але цікавиться проблемами, які стоять перед національною і світовою економікою.
Даний навчальний посібник включає авторський курс з дисципліни «Макроекономіка», а також окремі елементи лекційних курсів з дисциплін «Світова економіка», «Політика доходів і заробітної плати», «Історія економічних вчень», що викладаються у вузах. При підготовці цього видання був використаний широкий круг джерел - перекладних і вітчизняних робіт в області економіки, а також методичні розробки авторів.
Автори цього видання - кандидати економічних наук, доценти, викладачі Російської академії підприємництва та Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (МГУЕСІ) -Е.А. Мариганова і С.А. Шапіро вдячні рецензентам - заслуженому діячеві науки РФ, доктору економічних наук, професору В.А. Шахова та завідуючої кафедрою економічної теорії та підприємництва Російської Академії підприємництва, доктору економічних наук М.Л. Лезин за цінні зауваження та рекомендації.
Автори вдячні своїм студентам, які першими могли оцінити змістовність, логіку і доступність навчального курсу, покладеного в основу даного видання, і сподіваються, що воно послужить високим цілям, які стоять на сучасному етапі перед російським менеджментом і системою економічної освіти.
Мариганова Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Московського державного університету економіки, статистики та інформатики. Автор низки навчальних курсів з економічних дисциплін, у тому числі «Макроекономіка», «Історія економічних вчень», «Світова економіка». Автор кількох навчальних посібників з економічної теорії, історії економіки, соціальній ринковій економіці, макроекономіці, світовій економіці, теорії податків та оподаткування.
Шапіро Сергій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент Російської Академії підприємництва, декан факультету дистанційного навчання. Автор наукових і навчально-методичних праць з питань економіки та менеджменту, в тому числі «Податки та оподаткування в національній економіці» (2003); «Управління людськими ресурсами» (2005); «Організаційна поведінка» (2005); «Мотивація ^ рудовой діяльності »(2006);« Скільки коштує праця? »(2007).
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Від авторів "
 1. Передмова
  Людвіг фон Мізес був і до цих пір відомий нашому читачеві тільки як незламний ліберал і безкомпромісний борець з соціалізмом і бюрократією. Вихід російською мовою його книги "Людська діяльність", з дня публікації якої пройшло рівно півстоліття, розкриває нам всю систему його поглядів, закономірним елементом і логічним завершенням якої є мізесовскій лібералізм. У цій книзі
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 3. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 4. 3. Апріорі і реальність
  Апріорні міркування чисто концептуальні і дедуктивний. Вони не можуть дати нічого, крім тавтологію та аналітичних міркувань. Всі їхні слідства виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему
 5. 7. Предмет і особливий метод історії
  Дослідження всіх даних досвіду, що стосується людської діяльності, є предметом історії. Історики збирають і критично аналізують усі доступні документи. На основі цих доказів вони підходять до виконання своєї істинної завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до
 6. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. праксиологической пізнання понятійно .
 7. 1. Бунт проти розуму
  Багато філософів були схильні переоцінювати силу людського розуму. Вони вважали, що людина шляхом логічних міркувань здатний розкрити кінцеві причини космічних подій, визначити мету створення Всесвіту і напрям її еволюції. Вони поширювалися на теми Абсолюту, як ніби це були їхні кишенькові годинники. Чи не ухилялися вони і від проголошення вічних абсолютних цінностей і
 8. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого- або класу наділені цієї специфічної логічної
 9. 3. праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату , вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 10. 5. Полілогізм і розуміння
  Деякі прихильники марксистських і расистських догматів інтерпретують епістемологічні вчення своїх партій особливим чином. Вони готові визнати, що логічна структура розуму єдина у всіх рас, націй і класів. Марксизм або расизм, стверджують вони, ніколи не намагалися заперечувати цей незаперечний факт. Все, що вони хотіли сказати, це те, що історичне розуміння, естетичні переживання і
© 2014-2022  epi.cc.ua