Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Аналіз по тимчасових рядах.

Динаміка роздрібного товарообігу характеризується тимчасовими рядами, побудованими за ряд минулих періодів з урахуванням зміни цін.
Індекс товарообігу у фактичних цінах або у цінах відповідних років відображає зміну в аналізованому періоді обсягу реалізації (qi0 - в базовому періоді за ie кількість років; qi1 - у звітному періоді за ie число років) і цін на продані товари (Рiо - в базовому періоді за ie кількість років; Рi1 - у звітному періоді за ie число років); n - число років:

Iqp=
Обов'язковою умовою достовірності побудованих часових рядів є вираз товарообігу в однакових (порівнянних) цінах, т. Е. розрахунок індексу фізичного обсягу товарообігу, якщо підприємство веде кількісний і вартісний облік:
Ip=
Якщо ж кількісний облік не ведеться, то індекс фізичного обсягу товарообігу (Iq) визначається співвідношенням індексів товарообігу в діючих цінах (Iqp) та індексу цін (Ip), обчисленого за схемою середньогармонічні індексу:
Ip===
де ip=.
Індексні перерахунки дозволяють визначити не тільки відносні зміни роздрібного товарообігу, а й виміряти вплив фактора кількості і фактора цін це зміна.
Схема розрахунку при цьому буде наступною:
==(-) + (-)
де (-) - вплив кількості ; (-) - вплив цін
вплив цін.
Дана методика розрахунку і перерахунку індексів дозволяє встановити тенденції в розвитку товарообігу.
Порівняння тенденцій розвитку роздрібного товарообігу з тенденціями розвитку інших показників, проведене за допомогою графічного методу аналізу, дозволяє виявити відповідність напрямів їх зміни прийнятим цілям і завданням.
Оперативний аналіз. Значимість оперативного аналізу в сучасних нестабільних умовах перехідного періоду з орієнтацією цілей на прибуток, забезпечення конкурентоспроможності значно зросла. Оперативний аналіз дозволяє зробити своєчасне коректування управлінських рішень, що дає можливість досягти запланованих цілей розвитку.
Оперативний аналіз здійснюється за даними щоденного поіменного обліку продажів у вартісному вираженні в цілому по підприємству, його підрозділам. Кількість покупок за цей же період визначається за чеками. На підставі щоденного обліку проводиться накопичувальний по п'ятиденку, декадах від поставки до поставки, в порівнянні з планово-розрахунковими показниками, з нормативом, з однотипними підприємствами.
Оперативний облік і накопичувальний аналіз ведуться в журналах в довільному вигляді. У ході його необхідно відобразити мети аналізу та його завдання. Такі дані дозволяють виявити відхилення від завдань і нормативів, визначити ритмічність, рівномірність реалізації, сезонну колеблемость, відповідність режиму роботи потоку покупців. Щоденний облік продажів дає можливість визначити:
поліпшується або погіршується продаж з місяця в місяць;
які вироби (послуги) продаються добре, які погано;
в якій частині міста (місця проживання) ті чи інші вироби мають найбільший попит;
чи спостерігаються у продажу за останній рік суттєві злети, і падіння;
скільки замовлень на покупку якогось товару ви отримали від покупця за останні 12 місяців;
чи відомо загальна кількість продажів і замовлень не тільки у вартісному, але і натуральному обчисленні;
який прибуток або збиток приносить реалізація конкретного асортименту;
які товари виходять з моди;
який час року сприяє продажу, яке - ні;
вироби яких постачальників, з яким оформленням і яких моделей воліють покупці в першу чергу;
як йдуть справи у підвідомчих підрозділах;
як реалізуються нові товари, чи не втрачають ринок збуту старі.

Подібний облік продажів дозволяє не тільки оцінити стан продажів, але і виявити причини їх зменшення, що дасть можливість прийняти правильні управлінські рішення з усунення негативних моментів, прискоренню оборотності товарів і зниження витратоємкості торгового процесу, а тим самим та підвищенню конкурентоспроможності фірми.
Основними причинами зниження обсягу продажів можуть бути дії конкурентів; застарілий асортимент; асортимент, який не відповідає попиту покупців; вузькість асортименту (артикули не відрізняються один від одного); незадовільний обслуговування; неефективна робота комерційних служб, неякісне і неповне виконання комерційних функцій; товар надходить із запізненням і не в таких обсягах, як це необхідно для розвитку товарообігу.
У зарубіжній практиці накопичувальний аналіз обмежений не: слушною циклом. У підприємництві цей цикл вважається найбільш вдалим, і він пов'язаний з термінами виплати заробітної плати. У торгівлі і сфері. Обслуговування тиждень - ще більш природний відрізок часу. Кожен день тижня за обсягом проданих товарів має яскраво виражений характер, що відображає безліч чинників. У понеділок накопичилася за вихідні дні втома супроводжується зниженням купівельних намірів, по п'ятницях - поспіх і збори, поїздки за місто, походи за покупками і виснажені запаси продуктів у коморі і холодильниках, повний гаманець в день получки і порожній - за день до неї (як відомо , за кордоном заробітна плата виплачується щотижня, в нашій практиці встановлено 15-денний інтервал).
Якісний оперативний облік в розрізі асортиментної структури роздрібного товарообігу можливий за допомогою ЕОМ і многосчетчікових касових машин, агрегованих зі спеціальними приставками.
Важливою умовою забезпечення керованості процесом розвитку роздрібного товарообігу служить ритмічність реалізації товарів за той чи інший проміжок часу. Вимоги до ритмічності обумовлюються не тільки безперервністю споживання і виробництва, а й необхідністю забезпечення поступального виконання планового завдання, що забезпечить своєчасність надходження грошей на розрахунковий рахунок та оплати рахунків за поставку товарів, прискорення товарооборачиваемости, а тим самим прибутковість і конкурентоспроможність. Нормально працюючі підприємства мають відносно постійну величину товарообігу по днях тижня з урахуванням специфіки продажу товарів кожного дня.
Аналіз ритмічності за даними оперативного обліку здійснюється з використанням графічного методу і за коефіцієнтом ритмічності, який визначається відношенням щоденного фактичного товарообігу (в межах плану) до щоденного плановому:
Kp=
де Кp - коефіцієнт ритмічності; Тфi-- фактичний товарообіг (не вище плану) за i-й день; Тплi-- плановий товарообіг на 1-й день; n - число днів в аналізованому періоді .
Коефіцієнт ритмічності виражається числами від 0 до 1. Наближення показника до 0 свідчить про неритмічність реалізації, а до 1 - про більш ритмічній роботі роздрібного торгового підприємства.

Оцінка сезонності колеблемости продажів здійснюється двома методами: на основі емпіричних даних виявляють загальну тенденцію (з використанням методів ковзної середньої або за рівнем прямої параболи другого порядку), а потім фіксують сезонні коливання за допомогою графічного методу, використовуючи інформацію про показники фактичного обсягу роздрібного товарообігу по місяцях за ряд років.
Порівняльний аналіз роздрібного товарообігу проводиться з метою оцінки позицій підприємства на ринку та виявлення резервів зростання обсягу продажів порівняно з іншими підприємствами, нормативами, з досягненнями найбільш щасливих конкурентів. Порівнюють зазвичай такі показники: загальний обсяг роздрібного товарообігу, темп зростання порівнянного товарообігу, питома вага в товарообігу основних товарних груп, середній оборот на одного продавця і на одного працюючого, питома вага дрібнооптової продажу, середню вартість покупок, форми продажу, режим роботи, товарообіг в розрахунку на 1 м торгової площі.
При проведенні порівняльного аналізу найчастіше використовуються методи угруповань, ранжування, логічний, прямого порівняння. Угруповання підприємств проводиться залежно від товарного профілю магазину, ступеня їх спеціалізації, форм продажу, торгової площі, форм власності. Схему порівняння конкурентоспроможності фірм (підприємств) можна представити таким чином (табл. 3.4.1).
Таблиця 3.4.1. Порівняльна оцінка ринкових позицій конкурентів


Назва фірми Оцінка частки товарообігу на ринку,% Зростання частки товарообігу Незмінна частка товарообігу Скорочення частки товарообігу Загальне враження Ранг за ступенем представленої загрози
поліпшення позицій погіршення позицій

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Аналіз по тимчасових рядах."
 1. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 2. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 3. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 4. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 5. 2.5.4. Прийом деталізації
  аналізу в багатьох областях науки, в тому числі і в аналізі фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. При поєднанні з іншими прийомами деталізація дозволяє всебічно оцінити досліджувані явища і розкрити причини такого становища. Залежно від складності явища описують його показники расчленяются з тимчасового ознакою, за місцем здійснення господарських операцій,
 6. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 7. 2.8.2. Регресійний аналіз
  аналіз - це метод встановлення аналітичного виразу стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. Рівняння регресії показує, як у середньому змінюється у при зміні будь-якого з xi, і має вигляд: {foto133} де у - залежна змінна (вона завжди одна); хi - незалежні змінні (фактори) (їх може бути декілька). Якщо незалежна змінна одна - це простий
 8. 11.3. Планування аналітичної роботи
  аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства;
 9. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства,
 10. 2.8.4. Дисперсійний аналіз
  аналіз - це статистичний метод, що дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що дві вибірки даних відносяться до однієї генеральної сукупності. Стосовно до аналізу діяльності підприємства можна сказати, що дисперсійний аналіз дозволяє визначити, до однієї і тієї ж сукупності даних чи ні відносяться групи різних спостережень. Дисперсійний аналіз часто використовується
 11. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє : економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації. Залежно від мети
© 2014-2022  epi.cc.ua