Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

7.2.1. Великобританія


Великобританія як і раніше залишалася однією з найбагатших країн світу. Їй належало перше місце у світовій торгівлі та вивезенні капіталу: англійська валюта виконувала роль світових грошей, виступала в якості розрахункової одиниці у світових торгових угодах. Лондон був фінансовим і торговельним центром світу. Однак по ряду найважливіших показників промислового розвитку Англія почала відставати від США та Німеччини. Щорічний приріст промислової продукції становив у Англії 2,1%, в США - 4,2, у Німеччині - 4,1%. На початку XX в. Німеччина обігнала Англію з виплавки сталі, США з виробництва чавуну, сталі і видобутку кам'яного вугілля. Питома вага Великобританії у світовому промисловому виробництві знизився з 32% в 1870 р. до 14% в 1913 р., хоча саме виробництво за цей період зросла в 2,3 рази. Промисловий центр світу зміщувався в США - в 1913 р. їх частка у світовому промисловому виробництві склала 36%.
Промислове відставання було обумовлено рядом причин: темпи структурних перетворень в індустрії виявилися нижче, ніж в інших провідних капіталістичних країнах, хоча абсолютні розміри виробництва продовжували зростати. Наприкінці XIX в. розвивалися нові галузі: сталеливарна, електротехнічна, хімічна, верстатобудівна. Виплавка сталі за 1870-1913 рр.. виросла в 3,5 рази, експорт машин і устаткування збільшився в 7 разів. Зростання виробництва та експорту в старих галузях був в 2-4 рази нижче. Найбільш стійкі темпи розвитку показувало тільки суднобудування. Тоннаж побудованих судів за цей період потроївся. Легка промисловість за вартістю виробленої продукції як і раніше випереджала важку і зберігала провідну роль у структурі промислового виробництва країни. Динамізм легкої промисловості визначався перемиканням на колоніальні ринки. Отримуючи в колоніях монопольні прибутки, англійські промисловці не прагнули до технічного і організаційного вдосконалення підприємств. Тим часом обладнання більшості англійських заводів, встановлене ще в роки промислового перевороту, застаріло морально і фізично, але зберегло працездатність. Основою англійської енергетики залишалися парові двигуни, тоді як у Німеччині та США вирішальні позиції завоювала електроенергетика.
Енергоозброєність праці англійського робітничого була низькою, що відбивалося на продуктивності.
Уповільнення структурних перетворень у промисловості позначилося на темпах монополізації цього сектору економіки. Перші англійські монополії виникли в 90-х роках в трубопрокатної та хімічної промисловості. У важкій і військовій галузях домінуюче положення зайняли найбільші фірми: «Віккерс», «Армстронг-Утворити» і ряд інших. За участю фінансової групи Моргана був створений англо-американський суднобудівний трест. У легкій промисловості основна маса підприємств зберігала свою відособленість. Лише наприкінці XIX в. виник ситценабивна трест, який володів 85% виробництва ситцю в країні.
Особливе місце серед англійських монополій займав ряд найбільших компаній, пов'язаних з експлуатацією колоніальних володінь: «Королівська компанія річки Нігер», «Британська Південно-Африканська компанія» та ін
Банківський капітал значно випереджав промисловість за темпами концентрації і централізації. Столичні, провінційні та приміські банки шляхом поглинань і злиттів створили 12 великих банківських установ при лідируючому положенні «Великої п'ятірки» лондонських банків - «Мідленд», «Ллойдс», «Барклейз», «Вестмінстер», «Нешнл провіншл». Найважливіше місце в банківській системі та монополізації кредиту належало Англійському банку. Зросла роль 72 колоніальних банків. Серед найбільших представників фінансової олігархії Англії виділялися банкіри М. Ротшильд, А. Берінг, Дж. Ллойд.
Основою британського капіталізму була колоніальна імперія. Англійські колонії компенсували британському капіталу відставання промислового розвитку. Прибутки від вивозу капіталу стали головною статтею національного доходу Англії. Вони були вчетверо більше доходу від власне англійської промисловості. До 75% капіталу прямувало в Британську імперію і слаборозвинені країни Латинської Америки, близько 20% - у США, майже 6% - до країн Європи. Англійський капітал фінансував залізничне і портове будівництво в усіх районах світу, інвестувався в експортні галузі сільського господарства колоній, оплачував війни Японії (1894-1895 і 1904-1905 рр..
), Балканські війни. До 1913 р. розміщений Англією за кордоном капітал досяг 4 млрд фунтів стерлінгів. Збільшення експорту капіталу призводило до його недостачі всередині країни, особливо в нових галузях і сільському господарстві.
Дрібні фермери-орендарі, що складали основну частину сільського населення, не мали коштів для господарювання на сучасному агротехнічному рівні. Урожайність їх ділянок була низькою, собівартість продукції - високою. Вони не могли конкурувати з дешевшою продукцією з США і колоній навіть на ринку самій Англії. Число фермерів і площу оброблюваних земель з кожним десятиліттям скорочувалася.
До 1913 р. в аграрному секторі Англії було зайнято 8% активного населення. Мала прибутковість сільського господарства утримувала підприємців від вкладення капіталів у цю галузь економіки. Аграрний криза підштовхнула структурну перебудову сільського господарства - почався перехід від зернового господарства до виробництва кормів для тваринництва і птахівництва, вирощування технічних культур; прискорився переведення галузі на індустріальну основу шляхом впровадження машин, більш широкого використання мінеральних добрив. Незважаючи на певні успіхи, Англія втрачала власну аграрну базу і все більше залежала від ввезення хліба.
У 1870-1913 рр.. Англія зберігала лідерство в світовій торгівлі. Однак з експортера вона перетворилася на світового імпортера сировини і продовольства. За останню третину XIX в. імпорт збільшився в два рази більше, ніж експорт; зовнішньоторговельний баланс мав постійне негативне сальдо. Разом з тим платіжний баланс незмінно був активним за рахунок доходів від вивезеного капіталу, посередницьких торгових і банківських операцій, туризму. На рубежі століть Англія жила в основному за рахунок інших країн, що прирікало її економіку на посилення застійних явищ.
Колоніальна панування і лідерство в світовій торгівлі були найважливішими особливостями англійської монополістичного капіталізму на рубежі двох століть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2.1. Великобританія "
 1. Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Великобританії. 2. Система податкових органів Великобританії. 3. Характеристика основних видів податків і зборів в податковій системі Великобританії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 2. Третій лідер - США
  США стали лідером у галузі продуктивності праці 97 років тому і до цих пір ці позиції зберігають. Хоча США випередили Великобританію за рівнем продуктивності, вона продовжувала розвиватися навіть після того, як дух лідерства і прискореного зростання продуктивності ослабів. Однак США розвивалися ще швидше. Напередодні першої світової війни рівень продуктивності в США був на 25% вище, ніж в
 3. Урок 2. Лідери не помічають прискорюються темпів розвитку своїх суперників
  Історія показує, що країни-лідери, як правило, занадто мало уваги приділяють аналізу темпів зростання продуктивності праці у своїх суперників, особливо якщо розрив в темпах зростання цього показника порівняно невеликий, наприклад 1%. Це помилка. Навіть такий незначний розрив, що зберігається протягом тривалого часу, може стати вирішальним. Сьогодні США все ще лідирують за рівнем
 4. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  1. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте податкову систему Великобританії (вкажіть її особливості, види податків за рівнями бюджетної системи, податки, що становлять основу податкових доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів), розгляньте за елементами основні податки Великобританії: особистий прибутковий податок, корпоративний податок і податок на додану
 5. Звернемося до рис.
  Звернемося до рис. 24.1. Діаграма (а) містить відомості про темпи економіч-ського зростання 15 держав у період з 1961 по 1991 р., розташованих у порядку убування розглянутого показника. На діаграмі (б) показаний відсоток ВВП, (а) Показники темпів зростання ВВП на душу населення за 1961-1991 рр.. (Б) Темпи зростання (%) Південна Корея Сінгапур Японія Ізраїль Канада
 6. Динаміка середньорічного приросту ВВП провідних країн світу (у цінах 1980 р.)
  (%) Країни 1961-1970 рр.. 1971-1973 рр.. 1974-1979 рр.. 1980-1985 рр.. США 3,8 4,3 2,6 1,9 ФРН 4,7 4,3 2,4 1,2 Франція 5,6 5,5 3,1 1,1 Великобританія 2,9 3,6 1,4 1 , 0 Японія 9,9 8,0 3,6 4,6 3. Сформулювати основні причини, по яких країни РЕВ не змогли забезпечити в 80-ті р.р. високі темпи економічного
 7. Відмінності між країнами
  У табл 23-6 показані великі відмінності в средніхтемпах приросту реального ВНП на душу населеніядля ряду країн у період 1965-1984 рр.. За цей 20-річний період у всіх країнах, за винятком За-ира, спостерігався деякий економічний рост.Другой крайністю був дуже швидке зростання ВНП вкоре та Сінгапурі. Між ними знаходиться рядстран, таких, як Сполучені Штати, де билустойчівий, але відносно
 8. Розгляд та затвердження бюджету
  . Проект бюджету після схвалення кабінетом міністрів (в США президентом) надходить у законодавчий орган, який розглядає і затверджує його. У Великобританії законодавчим органом є парламент, в США - конгрес, у Франції - парламент, у Німеччині - бундестаг. У США проект бюджету передається в конгрес в січні, тобто за дев'ять місяців до початку нового бюджетного року. Разом з ним
 9. Розмір і багатство
  Американські фірми знаходяться в центрі найбагатшою в світі економіки і самого великого ринку. Валовий внутрішній продукт США в 3 рази більше, ніж у найближчого "переслідувача" - Японії, і в 8 разів більше, ніж у Великобританії, У розрахунку на купівельну спроможність ВВП на душу населення Америки - найбільший у світі. У середньому американці на душу населення мають більше кольорових телевізорів,
 10. 1. Як довго продолжаетсяекономіческій зростання?
  Економічне зростання за історичними мірками-явище нове, можливо, воно характерно тількидля останніх трьох сторіч. Простий арифметичні-ський розрахунок показує, чому це так: якби напротяжении багатьох століть темпи зростання биліподобнимі наведеним у табл. 35-1, то начальнаяточка відліку доходів мала б находітьсяна настільки низькому рівні, який просто неможливо можен. Розглянемо одну з
 11. Додаток Б Дані про податкові ставки з корпоративного податку в станах-учасницях ЄС
  Таблиця Б.1 - Податкові ставки корпоративного податку в країнах ЄС (2007 г .) * Країна; Ставка, у% Італія; 37,3 Франція; 34,4 Бельгія; 34 Іспанія; 32,5 Німеччина; 29,8 Люксембург; 29,6 Швеція; 28 Данія; 28 Великобританія; 28 Португалія; 26, 5 Фінляндія; 26 Нідерланди; 25 Греція; 25 Австрія; 25 Чехія; 24 Словенія; 23 Естонія; 22 Словаччина; 19 Польща; 19 Угорщина; 18,6 Литва; 18
 12. Додаток В Дані про максимальні податкових ставках за індивідуальним прибуткового податку в станах-учасницях ЄС
  Таблиця В.1 - Максимальні податкові ставки індивідуального прибуткового податку в країнах Євросоюзу (2007 р.) * Країна; Ставка, у% Данія; 59 Швеція ; 56,6 Нідерланди; 52 Фінляндія; 50 Словенія; 50 Бельгія; 50 Австрія; 50 Іспанія; 45 Португалія; 42 Ірландія; 42 Німеччина; 42 Франція; 40 Польща; 40 Греція; 40 Великобританія; 40 Люксембург; 39 Італія; 39 Угорщина ; 36 Чехія; 32
 13. Додаток 2 Крива Філіпса
  У 1954 і 1958 рр.. А.Філліпс опублікував дві статті, в яких порушувалося питання про залежність між динамікою цін (заробітної плати) та виробництва (зайнятості). Перша стаття не була безпосередньо присвячена даному питанню, а зачіпала широке коло проблем, пов'язаних з політикою стабілізації. Друга, найбільш відома робота містила спробу статистичного аналізу даної залежності
 14. Міжнародне регулювання подвійного оподаткування
  Всі розвинені країни зазвичай оподатковують доходи, зароблені на їх території. Багато країн (США, Канада, Японія, Великобританія, а також Росія) оподатковують також доходи своїх фізичних і юридичних осіб, одержані ними за кордоном. В результаті виникає так зване подвійне оподаткування. У Росії податкові органи зараховують сплачені за кордоном російськими фізичними та
 15. 35. СТАНОВЛЕННЯ монополістичного ЕКОНОМІКИ В АНГЛІЇ
  Великобританії належало перше місце у світовій торгівлі та вивезенні капіталу: англійська валюта виконувала роль світових грошей. Лондон був фінансовим і торговельним центром світу. Але в промисловому розвитку Англія відставала від США і Німеччини. Питома вага Великобританії у світовому промисловому виробництві знизився з 32% в 1870 р. до 14% у 1913 р. Темпи структурних перетворень в індустрії
 16. 9.2.2. Європейська асоціація вільної торгівлі - ЄАВТ
  Крім ЄС у Європі в 1960 р. виникла ще одна організація на основі підписаної в Стокгольмі конвенції. ЄАВТ - це торгово-економічне об'єднання, створене з ініціативи Великобританії, як відповідь на утворення Загального ринку. У момент створення в ЄАВТ увійшли: Австрія, Великобританія, Данія, Норвегія, Португалія, Швейцарія та Швеція. З 1961 р. до ЄАВТ приєдналася Фінляндія в якості
 17. Завдання для самостійного вивчення студентами загальних принципів податкового адміністрування в зарубіжних країнах
    1. Проаналізуйте наявну літературу по заданій тематиці і розгляньте повноваження державних органів влади та управління зарубіжних країн у податковій сфері (на прикладі країн США, Німеччини, Великобританії, Японії та Китаю). 2. Охарактеризуйте форми організації податкового контролю в зарубіжних країнах (на прикладі країн США, Німеччини, Франції). 3. Охарактеризуйте існуючі підходи
 18. Бюджетний рік
    Бюджетний рік - це період, протягом якого діє затверджений бюджет. Зазвичай він дорівнює 12 місяцям. У різних державах початок бюджетного року по-різному. Так, у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії воно збігається з календарним роком; в Великобританії, Японії, Канаді бюджетний рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня, у Швеції, Норвегії - з 1 липня по 30
 19. Другий лідер - Англія
    Протягом більшої частини XIX століття Британія була поза конкуренцією. Ця країна уособлювала технологічне диво і стала виробничим центром світу, її могутність і багатство, а також перевагу в порівнянні з іншими країнами було величезним і небаченим. Доходи на душу населення були на третину вище, ніж у Франції, і в два рази вище, ніж у Німеччині. Англія добувала 2/3 всього вугілля,
© 2014-2022  epi.cc.ua