Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

4.1.4. Суб'єктивні авторські права

Авторські права закон ділить на немайнові та майнові. Відносно твору, який він створив, автору належать наступні немайнові права:
- право визнаватися автором твору (право авторства);
- право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім ім'ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім'я);
- право оприлюднювати чи дозволяти обнародувати твір в будь-якій формі (право на оприлюднення), включаючи право на відкликання;
- право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист репутації автора).
Майновим правом автора є право на використання твору, що включає права:
- відтворювати твір (право на відтворення);
- поширювати екземпляри твору будь-яким способом: продавати, здавати в прокат і так далі (право на поширення);
- імпортувати екземпляри твору з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу власника виняткових авторських прав (право на імпорт);
- публічно показувати твір (право на публічний показ);
- публічно виконувати твір (право на публічне виконання);
- повідомляти твір (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) для загального відома по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів (право на повідомлення для загального відома по кабелю);
- перекладати твір (право на переклад);
- переробляти, аранжувати або іншим образом переробляти твір (право на переробку).

Якщо автор дозволив використовувати свій твір іншій фізичній або юридичній особі, він має право на одержання від нього авторської винагороди за дозвіл на використання і за саме використання твору. У цьому випадку це є реалізація його майнових прав.
Головне ж зміст авторського права полягає в тому, що виключні права на твір, як майнові на його використання, так і немайнові, належать автору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.4. Суб'єктивні авторські права "
 1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
  авторському праву тільки автор має право визначати, хто і яким чином повинен отримувати можливість використовувати його твір. Авторське право успадковується. У встановлених законом випадках авторське право переходить до
 2. 4.2.3. Порушення авторського договору
  авторське право будь-які порушення зобов'язань, зафіксованих в авторському договорі, тягнуть за собою відповідальність. Крім того, відповідальність за порушення зобов'язань передбачена і в главі 25 першої частини Цивільного кодексу Російської Федерації. Порушення положень авторського договору може бути як з боку видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського
 3. 4.2.2. Зміст авторського договору
  авторський договір повинен передбачати такі обов'язкові положення: - способи використання твору (конкретні права, що передаються за цим договором); - термін і територію, на які передається право; - розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни його виплати. Правами, які передаються по
 4. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
  авторських творів, в якому встановлюються умови використання творів, що охороняються авторським правом. Може бути укладений з правонаступниками
 5. 3.2.4. Укладення договору з автором
  авторського договору (він же видавничий договір) полягає в тому, щоб сформулювати вимоги до замовляється твору, визначити права та обов'язки кожної зі сторін, тобто автора і видавця. Оскільки авторське право не передбачає укладення договору на використання твору, який ще не створено, але може бути створене в майбутньому, передбачається можливість укладення
 6. 3.3.2. Схвалення авторського оригіналу
  авторська рукопис видавництвом чи ні повинен повідомити редактор, який оцінює рукопис з точки зору відповідності її змісту вимогам видавництва і дає висновок про придатність її до видання. Із зауваженнями редактора і рецензента, якщо такий був, знайомиться автор, який їх приймає або обгрунтовано відкидає. На цьому етапі рукопис допрацьовується, після чого знову повертається в
 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  авторського і винахідницького права. Інтелектуальна власність відноситься до літературних, художніх, наукових творів, виконавської акторської діяльності, звукозапису, радіо і телебаченню, винаходам, відкриттям, товарних знаках, фірмових найменувань, новим промисловим зразкам
 8. Легальна монополія
  авторські права; - товарні знаки, знаки обслуговування. Законодавство, з одного боку, захищає авторські майнові права, з іншого - визначає порядок використання а) винаходів, промислових зразків; б) творів науки, - літератури, мистецтва; в) товарних знаків, знаків обслуговування і найменувань місць походження товару та ін У сучасних умовах за об'єктами легальної
 9. АКТИВ
  авторські права тощо), в які вкладені кошти власників, господарів. Активи прийнято ділити на матеріальні (відчутні) і нематеріальні (невідчутні), до останніх відносяться інтелектуальний продукт, патенти, боргові зобов'язання інших підприємств, особливі права на використання ресурсів; 2) актив балансу - частина бухгалтерського балансу підприємства, що відбиває в грошовому вираженні матеріальні
 10. 1.2. Розрахунок обсягу видання
  авторських аркушах (за виданням: Інструкція по підрахунку обсягу твору в авторських аркушах / / Нормативні матеріали з видавничої справи / Упоряд. В.А. Маркус. - М., 1987. - С . 96-100.) Оригінал машинописний Кількість сторінок: 486 повних + 14 неповних (166 рядків). Ємність сторінки в авторському оригіналі: 60 x 30=1800 знаків. Загальна кількість знаків: 486 x 1800 + 166 x 60=884 760 знаків.
 11. 4.2. Авторський договір
  4.2. Авторський
 12. 3.3. Авторський оригінал
  3.3. Авторський
 13. 4.1. Основні положення авторського договору
  авторського
 14. Інтелектуальний продукт, інтелектуальна власність і її охорона
  авторське право і суміжні права »,« Про правовий охорону програм для електронних обчислювальних машин »,« Про правову охорону топологій інтегральних схем »,« Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів », а також на Патентному законі Російської Федерації. На цій основі права на інтелектуальний продукт: - автоматично виникають у вигляді авторських прав на
 15. 5.3.1. Обсяг і оформлення видання
  авторського гонорару, який може обчислюватися різним чином: - за відсотком від продажної (відпускної) ціни видавництва; - за фіксованою ставкою за авторський аркуш. У першому випадку автор фактично кредитує видавництво, отримуючи гроші після реалізації книги. Це відкладені виплати та автор певним чином ризикує, тому теоретично сума гонорару при поаркушної оплаті повинна бути
 16. Оскільки вони наділяють виробника монопольними правами, встановлюють-: я більш високі (порівняно з конкурентним ринком) ціни
  авторські права письменників заохочуючи-від їх до створення нових чудових творів. Таким чином, закони, що регулюють патентні та авторські права, несуть як вигоди, так і витрати. Позитивний ефект законів - додаткове стиму-лювання творчої активності, яке почасти нівелюється витратами моно-польного ціноутворення, яке ми докладно розглянемо в цьому розділі.
© 2014-2022  epi.cc.ua