Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

4.2.1. Види авторського договору. Передача виключних і невиключних прав

Авторським договором називається угода між автором (авторами) твори науки, літератури, мистецтва, що охороняється авторським правом, і користувачем (юридичною або фізичною особою), відповідно до якого автор (автори) передає користувачеві свої майнові права, пов'язані з твором.
Договір може передбачати передачу майнових прав повністю або частково, на певний строк, з поширенням його дії на певну територію.
Авторське право передбачає два основних типи авторського договору:
авторський договір на передачу виключних прав, що дозволяє використання твору певним способом і у встановлених межах тільки особі, якій ці права передаються ;
авторський договір на передачу невиключних прав, що дозволяє використання твору та іншим особам, у тому числі самому власникові виключних прав, яка уклала авторський договір.

Авторський договір укладається у письмовій формі і, за бажанням сторін, може бути завірений нотаріально. Договір може бути змінений, припинений або розірваний також тільки письмово.
У кожному окремому випадку видавець і автор вибирають і узгодять оригінальний текст авторського договору.
Слід зазначити, що авторський договір не обов'язково являє собою єдиний документ. Він може включати і різного роду додаткові угоди.
Авторське право передбачає можливість укладення ще одного виду договору - авторського договору замовлення. За договором замовлення автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові.
Особливість авторського договору замовлення полягає в тому, що замовник зобов'язаний у рахунок обумовленого договором винагороди виплатити автору аванс. Розмір, порядок і терміни виплати авансу встановлюються в договорі за згодою сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.1. Види авторського договору. Передача виключних і невиключних прав "
 1. 4.2.3. Порушення авторського договору
  авторське право будь-які порушення зобов'язань, зафіксованих в авторському договорі, тягнуть за собою відповідальність. Крім того, відповідальність за порушення зобов'язань передбачена і в главі 25 першої частини Цивільного кодексу Російської Федерації. Порушення положень авторського договору може бути як з боку видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського
 2. 4.1.1. Закон 'Про авторське право і суміжні права'
  авторських прав необхідно відобразити наявність тільки двох істотних умов, вказати: - які права передаються видавцеві: виняткові або невиключні на відтворення (видання) і розповсюдження примірників твору шляхом продажу або іншим чином; - розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за використання твору. При цьому розмір винагороди
 3. 3.2.4. Укладення договору з автором
  авторського договору (він же видавничий договір) полягає в тому, щоб сформулювати вимоги до замовляється твору, визначити права та обов'язки кожної зі сторін, тобто автора і видавця. Оскільки авторське право не передбачає укладення договору на використання твору, який ще не створено, але може бути створене в майбутньому, передбачається можливість укладення
 4. 4.2.2. Зміст авторського договору
  авторський договір повинен передбачати такі обов'язкові положення: - способи використання твору (конкретні права, що передаються за цим договором); - термін і територію, на які передається право; - розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни його виплати. Правами, які передаються по
 5. 4.1.4. Суб'єктивні авторські права
  авторських прав (право на імпорт); - публічно показувати твір (право на публічний показ); - публічно виконувати твір (право на публічне виконання); - повідомляти твір (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) для загального відома по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів (право на повідомлення для загального відома по кабелю); - перекладати твір
 6. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
  авторських творів, в якому встановлюються умови використання творів, що охороняються авторським правом. Може бути укладений з правонаступниками
 7. КОНВЕНЦІЇ
  авторських прав, залізнична, поштово-телеграфна конвенція; 2) договори між підприємствами, фірмами з врегулювання виробництва, збуту продукції, розподілу
 8. ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
  договір про передачу прав на використання ліцензій, ноу-хау, товарних знаків, технічних знань, інжинірингових
 9. 4.2. Авторський договір
  договір
 10. 3.3.1. Прийом видавництвом твори автора
  авторські текстові оригінали діляться на машинописні, друковані для перевидання без змін (повторні), друковані для перевидань із змінами, роздруківки з кодованих оригіналів (підготовлених на комп'ютері), рукописними. Будь-яка форма подання авторського оригіналу повинна бути обумовлена авторським договором. Одне з найважливіших вимог, що пред'являються до авторського оригіналу - його
 11. ТРАНСФЕРТНІ ПОСЛУГИ
  договір з траст-відділами комерційних банків або брокерськими фірмами, що беруть на себе послуги з передачі прав власності на цінні
 12. 4.1. Основні положення авторського договору
  авторського
 13. Особливості визначення податкової бази при передачі майнових прав
  договору реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (не звільняються від оподаткування відповідно до статті 149 НК), або при переході зазначеної вимоги до іншої особи на підставі закону податкова база по операціях реалізації зазначених товарів (робіт, послуг) визначається в порядку, передбаченому статтею 154 НК. Податкова база при
 14. 3.2.1. Підбір автора чи авторського колективу
  авторського колективу, складання та затвердження плану-проспекту видання, при необхідності - його рецензування, а також, в окремих випадках - розгляд пробних глав майбутньої книги. Автор - це людина, творчою працею якої створено твір, що охороняється авторським правом, а авторський колектив виникає, коли твір створюється працею двох і більше людей. Відповідно авторське
 15. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
  авторському праву тільки автор має право визначати, хто і яким чином повинен отримувати можливість використовувати його твір. Авторське право успадковується. У встановлених законом випадках авторське право переходить до
© 2014-2022  epi.cc.ua