Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

4.1.3. Об'єкти і суб'єкти авторського права

Авторське право поширюється як на оприлюднені твори, так і на не оприлюднені, але вже існуючі в якій об'єктивній формі:
- письмовій (рукопис, машинопис, нотний запис тощо);
- усній (публічне проголошення, публічне виконання і т. д.);
- звуко-чи відеозапису (механічної, магнітної, цифровий, оптичної і т. д.);
- зображення (малюнок, ескіз, картина, план, креслення, кіно-, теле-, відео-, або фотокадр і т. д.);
- об'ємно-просторової (скульптура, модель, макет, спорудження і т.д.).
Авторське право поширюється не тільки на твір в цілому, але і на окремі його частини, тобто на ті частини твору, які самі є оригінальними.
Відповідно до закону, об'єктами авторського права є:
- літературні твори (включаючи програми для ЕОМ);
- драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори;
- хореографічні твори і пантоміми;
- музичні твори з текстом або без тексту;
- аудіовізуальні твори (кіно-, теле-і відеофільми, слайдфільми, діафільми та інші кіно- і телетвори);
- твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні розповіді, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;
- твори декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва ;
- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
- фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії;
- географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії і до інших наук;
- інші твори.

До об'єктів авторського права також відносяться:
- похідні твори (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва);
- збірники (енциклопедії, антології, бази даних) та інші складові твори, являють собою за добором або розташуванню матеріалів результат творчої праці.
Суб'єктом авторського права є автор. Якщо ж твір створено спільною працею кількох людей, то вони є співавторами. В цьому випадку авторське право належить їм спільно на твір в цілому.
Взаємовідносини між співавторами визначаються, як правило, угодою між ними.
Авторське право відносить до суб'єктів і носіям похідних прав, якими є спадкоємці та правонаступники автора. Суб'єктами авторського права є і ліцензіати, тобто особи, які отримали ліцензію на право використання твору в певних межах.
Особливо закон обумовлює авторське право на службові твори, тобто на твори, створені у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця.
У цьому випадку воно належить автору службового твору. Однак виключні права на використання такого твору належать особі , з яким автор перебуває у трудових відносинах, якщо договір між ними не передбачає інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.1.3. Об'єкти і суб'єкти авторського права"
 1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
  авторському праву тільки автор має право визначати, хто і яким чином повинен отримувати можливість використовувати його твір. Авторське право успадковується. У встановлених законом випадках авторське право переходить до
 2. 4.2.3. Порушення авторського договору
  авторське право будь-які порушення зобов'язань, зафіксованих в авторському договорі, тягнуть за собою відповідальність. Крім того, відповідальність за порушення зобов'язань передбачена і в главі 25 першої частини Цивільного кодексу Російської Федерації. Порушення положень авторського договору може бути як з боку видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського
 3. 4.2.2. Зміст авторського договору
  авторський договір повинен передбачати такі обов'язкові положення: - способи використання твору (конкретні права, що передаються за цим договором); - термін і територію, на які передається право; - розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни його виплати. Правами, які передаються по
 4. 4.1.4. Суб'єктивні авторські права
  авторських прав (право на імпорт); - публічно показувати твір (право на публічний показ); - публічно виконувати твір (право на публічне виконання); - повідомляти твір (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) для загального відома по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів (право на повідомлення для загального відома по кабелю); - перекладати твір
 5. Легальна монополія
  об'єкти сфери діяльності. Право визначає порядок користування її об'єктами. У сферу правового регулювання легальної монополії входять: - патентна система; - авторські права; - товарні знаки, знаки обслуговування. Законодавство, з одного боку, захищає авторські майнові права, з іншого - визначає порядок використання а) винаходів, промислових зразків; б) творів
 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  об'єктів авторського та винахідницького права. Інтелектуальна власність відноситься до літературних, художніх, наукових творів, виконавської акторської діяльності, звукозапису, радіо і телебаченню, винаходам, відкриттям, товарних знаках, фірмових найменувань, новим промисловим зразкам
 7. ПАТЕНТНА ЧИСТОТА
  об'єкт в даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів. У якій-небудь іншій країні цей об'єкт техніки може стати "нечистим", якщо він потрапить під дію виданого в цій країні іншій особі патенту або авторського свідоцтва на аналогічний
 8. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
  авторських творів, в якому встановлюються умови використання творів, що охороняються авторським правом. Може бути укладений з правонаступниками
 9. 3.2.4. Укладення договору з автором
  авторського договору (він же видавничий договір) полягає в тому, щоб сформулювати вимоги до замовляється твору, визначити права та обов'язки кожної зі сторін, тобто автора і видавця. Оскільки авторське право не передбачає укладення договору на використання твору, який ще не створено, але може бути створене в майбутньому, передбачається можливість укладення
 10. Суб'єкти права власності
  суб'єкти РФ; - муніципальні
 11. 3.2.1. Підбір автора чи авторського колективу
  авторського колективу, складання та затвердження плану-проспекту видання, при необхідності - його рецензування, а також, в окремих випадках - розгляд пробних глав майбутньої книги. Автор - це людина, творчою працею якої створено твір, що охороняється авторським правом, а авторський колектив виникає, коли твір створюється працею двох і більше людей. Відповідно авторське
© 2014-2022  epi.cc.ua