Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.10.1. Категорії продукції

Аналіз господарської діяльності підприємства в нашій країні має давню історію - перші роботи в цій області з'явилися ще в 30-і роки. У російській практиці склалася спеціальна термінологія, що дозволяє описати випуск продукції підприємством. Говорячи про випуск продукції, слід враховувати, що продукція, вироблена в даному періоді (ПП), що не ідентична продукції, випущеної в обіг (ПВ), тобто закінченою. З одного боку, не все вироблене може бути закінчене, і тоді ПП> ПВ. З іншого боку, випущене могло складатися з виробленого в даному періоді плюс залишки заготовок попереднього періоду, тоді ПВ> ПП. Перший випадок відповідає збільшенню запасу напівфабрикатів, а другий - їх зменшення.
Однозначно сказати, що одна з двох цих ситуацій хороша, а інша - погана, не можна, оскільки ділова активність будь-якого підприємства носить циклічний характер. У процесі роботи будь-якого підприємства бувають періоди, коли виконання великої кількості термінових замовлень вимагає підвищених темпів виробництва. У ці періоди обсяг випущеної продукції може перевищувати обсяг виробленої. Для того щоб підприємство могло впоратися з такими ситуаціями, в періоди відносного "затишшя" створюються запаси напівфабрикатів, заготовок, частково обробленої продукції. Якщо випущена за ці періоди продукція невелика, її обсяг буде нижче, ніж обсяг виробленої.
Продукцію слід розрізняти за ступенем готовності з точки зору виробничого циклу даного підприємства і з точки зору потреб споживання. Виріб, закінчене з точки зору виробничого циклу даного підприємства, є готовою продукцією (ДП) і виробляється для реалізації зовнішнім споживачам. Готова продукція є частиною товарної продукції підприємства (ТП). Сюди ж входять також вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для відпустки на сторону або кінцевого споживання на даному підприємстві. Наприклад, чорнове необроблене лиття, вироблене машинобудівним заводом і відпущений іншим споживачам, є товарною продукцією, хоча воно і не пройшло всього виробничого циклу даного заводу. Та частина лиття, яка буде використана на самому підприємстві для випуску іншої його продукції, товарною продукцією не є. Але та частина, яка передана сторонньому споживачеві, вже пройшла повний технологічний виробничий цикл, необхідний, з точки зору цього споживача, тому для аналізованого підприємства вона включається в обсяг товарної продукції.
Крім того, до складу товарної продукція включаються інструменти, пристосування і роботи (послуги), що реалізуються на сторону (ІПРС), а також вироби, виготовлені на підприємстві для використання (споживання) на самому підприємстві. Прикладом такого використання може бути обробка приміщень шпоном або фанерою власного виробництва на деревообробному комбінаті. Таким чином, товарна продукція - це вироби підприємства, призначені для продажу стороннім споживачам і внутрішнього споживання на самому підприємстві.
Якщо вироблена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства продукція призначена не для продажу або споживання, а для подальшої переробки іншими підрозділами підприємства, вона відноситься до категорії напівфабрикатів. Напівфабрикат (ПФ) - це готова продукція підрозділів підприємства, призначена для подальшої переробки всередині даного підприємства.
Товарна продукція без урахування напівфабрикатів, відпущених на сторону, складе готову продукцію (ГП). Таким чином:

готова продукція


Один і той же продукт може бути сировиною, напівфабрикатом і готовою продукцією для різних стадій виробництва. Наприклад, тісто, вироблене і використовуване кондитерським комбінатом, вважатиметься:
а) напівфабрикатом, якщо з нього самим комбінатом виготовляються кондитерські вироби;
б) готовою продукцією, якщо частина його продається у фірмових магазинах комбінату;
в) сировиною, якщо у випадку виробничої необхідності таке тісто буде закуплено у сусідній пекарні.
Продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на триваючих або зупинених технологічних процесах і ще не готова до передачі в інші підрозділи підприємства, є внутрішньоцеховим незавершеним виробництвом (ВЦНП).
Внутрішньоцехове незавершене виробництво разом з напівфабрикатами складають повне незавершене виробництво (НП), тобто

Незавершене виробництво


Валову продукцію (ВП) підприємства складають готова продукція, вироблена в даному періоді, напівфабрикати, інструменти, пристосування і роботи (послуги), відпущені на сторону, разом із зміною залишків незавершеного виробництва за звітний період. Розрізняють валову продукцію нетто і валову продукцію брутто: в першу внутрішньоцехове незавершене виробництво не включається, в другу - включається.
Відповідні формули розрахунку валової продукції нетто (ВПнетто) і валовий продукцію брутто (ВПбрутто) мають вигляд:


де індекс 2 означає величину залишків на кінець періоду, а індекс 1 - на початок.
Величини в дужках можуть бути як позитивними, так і негативними, оскільки в окремі періоди може спостерігатися як збільшення, так і зменшення залишків напівфабрикатів і незавершеного виробництва.
З визначення товарної продукції як суми готової продукції та напівфабрикатів, відпущених на сторону, слід також, що


Сумарний випуск всіх цехів підприємства разом з обсягом напівфабрикатів, перероблених цехами за звітний період, становить валовий оборот (ВО). Розрізняють валовий оборот нетто (без внутрішньоцехового незавершеного виробництва) і валовий оборот брутто (з урахуванням внутрішньоцехового незавершеного виробництва). Відповідні формули розрахунку мають вигляд:


Валовий оборот дорівнює валової продукції, якщо всі цехи та підрозділи підприємства працюють незалежно один від одного, тобто випускають продукцію, прямо призначену для реалізації, і не передають свої вироби іншим підрозділам на переробку.
Оскільки при обчисленні величини валового обороту кожен напівфабрикат включається в розрахунок кілька разів (стільки разів, скільки відбувається передача включає його вироби іншому цеху або підрозділу), показник цей має досить обмежену значимість, будучи лише індикатором довжини виробничого циклу в порівнянні з виробничим циклом аналогічних підприємств. Наприклад, якщо підприємства А і В виробили товарної продукції на однакову суму, а обсяги валового обороту у першого значно більше, ніж у другого, сторонній аналітик може зробити висновок, що, швидше за все, на підприємстві А продукція пройшла більше цехових циклів, а підприємство В , можливо, закуповує напівфабрикати в якійсь мірі готовності на стороні.
Співвідношення категорій випуску продукції ілюструється рис. 4.9.

Категорія випуску продукції


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.10.1. Категорії продукції"
 1. 7. Економічні категорії і закони
  категорії і закони. Економічні категорії - це наукові абстракції, що відображають об'єктивно існуючі економічні відносини, їх різні прояви і сторони. Економічні закони - це необхідні, стійкі, повторювані причинно-наслідкові і функціональні зв'язки і взаємозалежності економічних відносин. Економічні категорії і закони об'єктивні і правдиві, оскільки є
 2. 39. Категорії земель
  категорій. Всі категорії земель використовуються виключно за цільовим призначенням. До першої категорії відносять землі сільськогосподарського призначення - це землі, які знаходяться за межею поселень, надаються для потреб сільського господарства і призначені тільки для цих цілей. У землях сільського господарства виділяють: землі, зайняті внутрішньогосподарськими дорогами, комунікаціями,
 3. Словник економічних категорій
  категорій, як на дуже «поширене зло». Це слід вважати проявом оцінки слів у пізнанні, притаманною науці з давнини. У зв'язку з цим необхідно приділяти особливу увагу вивченню словникового складу, лексики і т.п. як елемент економічної освіти. В даний час видано багато економічних словників, які можуть бути використані як основа для концептуального
 4. Питання 19 Економічні категорії: сутність, види
  категорії - абстракції суспільних стосунків виробництва. Кожна економічна категорія як наукове поняття характеризує сутність певного явища. Їх відкриття є початковим моментом пізнання економічної реальності. Економічні категорії - це не назви речей і предметів, що не їх властивості (фізичні, смакові, естетичні тощо), а відображення в людській свідомості
 5. 5. КОПАЛИНИ РЕСУРС
  категорії запасів за ступенем їх разведанности і кількісної визначеності - А, В, С1 і С2. Категорія А - детально розвідані родовища з точно визначеними межами залягання; В - розвідані родовища з приблизно визначеними межами залягання; С1 - розвідані в загальних рисах родовища з запасами, підрахованими за допомогою екстраполяції; С2 - попередньо оцінені запаси,
 6. Еластичність попиту по доходу
  категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна маса споживчих товарів відноситься до категорії нормальних. Зі зростанням доходів ми більше купуємо одягу та взуття, високоякісних продуктів харчування, товарів тривалого користування. Однак є товари, попит на які обернено пропорційний доходам споживачів. До них відноситься
 7. 6.6. Висновки і слідства
  категорій корисність, цінність, вартість. Звертаючись до проблематики взаємозв'язку категорій корисності, цінності, ми ясно бачимо, що якість продукції як носій певних властивостей, створених працею людини спеціально для задоволення конкретних потреб, знаходить своє природне місце серед названих економічних категорій. А так як продукція необхідної якості створюється працею
 8. 8.3.3. Розподільна (соціальна) функція оподаткування
  категоріями населення. Сенс даної функції в тому, що відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на найбільш забезпечені категорії населення. Результатом цього є вилучення частини доходу у одних і передача її іншим. Прикладом реалізації розподільчої функції можуть служити акцизи, установлювані, як правило,
 9. Особливості обчислення і сплати податку окремими категоріями платників податків
  категорії громадян відповідно до НК
 10. Кого не включають в категорію безробітні
  категоріям населення, що вперше шукають роботу і повертаються на роботу після тривалої перерви. До першої групи відноситься насамперед молодь, до другого - жінки, що залишили роботу у зв'язку з народженням і вихованням малолітніх дітей. Статистикою деяких країн вони включаються в поняття безробітних, в інших країнах виділяються в самостійні групи. Основний же масив безробітних -
 11. Питання 32 Сільське господарство РФ: загальна характеристика
  категорії господарств в 2006 р. (%) {foto42} [62] Позначення на малюнку: 1 - господарства населення; 2 - сільськогосподарські організації; 3 - фермерські господарства В останні роки спостерігається щорічне зростання продукції сільського господарства (рис. 38). Рис. 38. Продукція сільського господарства (трлн руб.) {Foto43} Рис. 39. Кількість фермерських господарств в РФ (тис. {foto44} У 2006 р. найвищі
 12. Історичний характер законів
  категорії і закони. Разом із зникненням тих чи інших економічних відносин зникає потреба і в відображають їх економічних категоріях і законах. І навпаки, виникнення нових економічних відносин вимагає їх осмислення, пізнання і розробки відповідного апарату наукових абстракцій, якими є економічні категорії і закони. Водночас багато економічні
 13. Методологія аналізу додаткової вартості
  категорії вже були відомі: у науковий обіг вони були введені ще Г. Гегелем. З раніше викладеного матеріалу по трудовій теорії вартості ми вже знаємо зміст даних категорій, тому немає сенсу знову зупинятися на їх розкритті. Другим важливим методологічним прийомом стало розмежування двох категорій: праці та робочої сили. Виходячи саме з того, що найманий працівник продає робочу
 14. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  категорії, з іншого - між ними є відмінності. Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його членів. Більш того, рівень продуктивності туди визначає і спосіб виробництва. Інтенсивність праці - це кількість енергії,
 15. Паперові тестові картки
  категоріального апарату економічних наук? тести. Розроблена тестология дозволяє відібрати найбільш плідний тип тестів? категоріальні тести відповідності. Підготовлений словник перетворюється в систему паперових тестових завдань. На кожному аркуші дають 20 визначень і 25 категорій, між якими слід вказати відповідність на спеціальній контрольній картці. Перевірка відбувається з
© 2014-2022  epi.cc.ua