Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змістом підручника

30.4. Економіка соціалістіческіхстран на четвертому етапі (1970 - середина 80-х рр..)


Роль крізіса1973-1974р. Країни РЕВ
У ці роки робилися спроби вирішити господарські проблеми соціалістичних країн шляхом модернізації адміністративної системи господарювання, не вдаючись до радикальних змін. Вичерпання ресурсів екстенсивного зростання змусило країни Східної Європи вдатися до використання закордонних кредитів.
Великий вплив на розвиток соціалістичних країн надав світова енергетична криза 1973-1974 рр.., що виразився в зростанні цін на нафту.
Західні країни, прагнучи послабити залежність від імпорту сировини і палива, оперативно перебудовували народногосподарські структури шляхом впровадження ресурсі- та енергозберігаючих технологій (як виробництво мікропроцесорів) та біотехнологій, а невичерпні за тодішніми уявленнями запаси ресурсів в СРСР плюс неповоротка система ціноутворення у взаємній торгівлі позбавляли країни РЕВ усіляких стимулів до таких новацій. Це обернулося серйозним відставанням на ключових напрямках науково-технічного прогресу.

Найважливіші економічні угруповання країн світу1) Країни РЕВ не відчували на собі підвищення цін на нафту, так як основний постачальник - СРСР експортував до країн РЕВ нафту і нафтопродукти за цінами істотно нижче світових.
2) Неринкова економічна система виявилася не в змозі сприйняти плоди нового етапу науково-технічної революції. Між розвиненими західними країнами, з одного боку, і соціалістичними і більшістю країн, що розвиваються - з іншого, виник і почав збільшуватися розрив не просто в рівнях і темпах зростання, а в структурі економіки.
Всередині РЕВ почали проявлятися протиріччя. Країни, що проводили найбільш радикальні економічні реформи, Угорщина та Чехословаччина, а також Югославія, пов'язана з РЕВ рядом спеціальних угод, ставили завдання більш активного включення у світовий ринок. Зовнішньоекономічний оборот цих країн розпався на два потоки: найбільш якісна і конкурентоспроможна продукція йшла на західні ринки, а інша експортувалася по каналах РЕВ. Однією з найбільш гострих проблем було питання про світові ціни . Країни - експортери готової продукції вважали себе несучими збитки від реалізації товарів за заниженими цінами. В результаті посилення цих суперечностей частка РЕВ в зовнішньоторговельному обороті країн Східної Європи стабілізувалася (60% в 1960 р.) і почала знижуватися, склавши до початку 70-х 50 -55%.
Проблеми, що постали перед РЕВ, вимагали зміни форм його діяльності. У 1971 р. була прийнята Комплексна програма соціалістичної економічної інтеграції. Ставилося завдання розвитку вищих форм економічної інтеграції - виробничої кооперації та спеціалізації, науково-технічного співробітництва, координації планів економічного розвитку, спільної інвестиційної діяльності. В 70-і рр.. роль РЕВ в господарстві соціалістичних країн дещо зросла. На 1% приросту національного доходу в країнах Східної Європи доводилося 1,57% збільшення фізичного обсягу товарообігу всередині РЕВ . Це сталося внаслідок світової енергетичної кризи і посилення залежності від імпорту нафти з СРСР, а також реалізації в рамках РЕВ (згідно прийнятої Комплексній програмі) спільних проектів (наприклад, будівництво Усть-Ілімського целюлозного комбінату, газопроводу Оренбург - Західний кордон, енергосистеми «Мир»), Протягом 1971-1978 рр.. було укладено 100 багатосторонніх і 1000 двосторонніх угод про виробничу кооперацію. Найбільший розвиток кооперація і спеціалізація отримали в автомобільній промисловості.
Тим часом масштаби і форми виробничої кооперації всередині РЕВ істотно відставали від західних стандартів. Цей розрив збільшувався внаслідок несприйнятливості неринкового господарства до НТР. Наприкінці 70-х рр.. була зроблена ще одна спроба модернізувати діяльність РЕВ: почали розроблятися довгострокові цільові програми економічного співробітництва.
Протягом 80-х рр.. відбувалося послідовне наростання проблем всередині РЕВ. Криза РЕВ і припинення його діяльності визначили ряд факторів:
1) Не був подоланий бар'єр первісної міжгалузевої схеми поділу праці, що базується в основному на інтересі партнерів до радянському сировині, незважаючи на неодноразово вживали спроби впровадити технологічну модель співробітництва.
Наприклад, рівень розвитку кооперації СРСР з країнами РЕВ у галузі машинобудування був у чотири-шість разів нижче, ніж у торгівлі між західними країнами.
2) В рамках РЕВ формувалися «тепличні» умови для розвитку взаємних зв'язків. Будучи закритими від решти всього світу (правда, не завжди по залежних від нас причин), виробники країн РЕВ не відчували на собі вплив головного двигуна науково-технічного прогресу - конкурентної боротьби. Стратегічно негативну роль зіграв РЕВ в період паливно-енергетичної кризи 70-х років.
3) Загальна наростання кризових явищ в соціалістичних країнах.
4) Погіршення позицій східноєвропейських товарів на світовому ринку.
5) Безперервні розбіжності і конфлікти з приводу цін і принципів збалансованості товарообміну.
6) Підсилилося з другої половини 80-х прагнення повернутися до органічному для більшості країн Східної Європи (особливо таких, як Польща, НДР, Чехословаччина, Угорщина) західному ринковому шляху розвитку. Припинення діяльності РЕВ в 1991 р. по-різному відбилося на економіці раніше входили до нього країн. Для російського господарства припинення поставок по каналах РЕВ означало додатковий фактор поглиблення кризи. Реакція різних країн Східної Європи визначалася тим, наскільки їх господарство залежало від поставок сировини з СРСР і які альтернативні джерела імпорту та перспективи переходу до ресурсозберігаючих технологій у цих країнах.
Економічна система Китаю
До кінця 70-х років склалися основні риси економічної системи Китаю. Вона охоплювала фінанси, банківська справа, управління працею і заробітною платою, контроль над цінами та розподілом продукції. Її характерна особливість - надцентралізація. Тотальної була роль держави в економіці та інших сферах життя суспільства.
Держава постачало підприємства засобами виробництва і закуповувало всю їх продукцію за цінами, які саме і встановлювало. Держава повністю вилучала всі доходи підприємства і покривало їхні витрати.
Заперечувалися роль ринку і товарна економіка. Звичайним став товарний дефіцит. У життя послідовно втілювався принцип уравнительности («все їдять з одного казана»).
У країні зберігалася карткова система на промислові та сільськогосподарські товари і строго нормувалося продовольство. Росли ціни в державній торгівлі, на ринках ціни були у п'ять-сім разів вище за державні. У країні існував «чорний ринок», масовим явищем стала спекуляція.
Головними методами, за допомогою яких забезпечувалося вплив на економіку, були військово-адміністративні та примусові заходи і використання армії. На нарощування військового потенціалу витрачалося більше третини державного бюджету (створення ракетно-ядерного комплексу та розширення військового виробництва, будівництво військових споруд). У другій половині 70-х рр.. в Китаї спостерігалися значні економічні труднощі. У 1977 р. обсяг промислового виробництва не досяг рівня 1975 р., скоротилася продукція сільського господарства, різко виріс імпорт продовольства, знизився життєвий рівень.
Курс на реформи був прийнятий в грудні 1978 р. Офіційно завдання реформ були сформульовані як необхідність більш повного розкриття потенціалу соціалізму і вдосконалення його господарського механізму. З 1979 р. передбачалося проведення політики врегулювання (тобто усунення незбалансованості економіки, викликаної надмірною увагою уряду до важкої промисловості), політики перетворення (зміни економічних структур в інтересах здійснення соціалістичної модернізації країни), політики впорядкування (малася на увазі консолідація фінансових коштів на найбільш перспективних напрямах економічного будівництва) та політики підвищення (забезпечення більш високої якості продукції та планової роботи в цілому).
Перший етап реформи тривав до 1984 р., в цей час упор при проведенні перетворень робився на сільські райони. Найважливішим елементом нової політики в селі був перехід на сімейний підряд, але земля, як і раніше залишалася в загальнонародної, т.
е. державної власності. Для виробничих сільськогосподарських бригад вводилася «система відповідальності» за результати праці, на яку до 1984 перейшли 99% усіх виробничих бригад, вирішувалися підсобні селянські промисли. Перехід на сімейний підряд викликав сплеск трудової активності селянства. За шість років (1979-1984) щорічні збори зерна в Китаї зросли з 300 до 400 млн. т. Удвічі збільшилися збори бавовни й олійних Культур.
До середини 80-х рр.. Китай став найбільшим у світі виробником зерна, бавовни, рапсу, цукроносних культур, арахісу, соєвих бобів, чаю, м'яса, володарем самого численного в світі поголів'я худоби. Підвищився рівень життя народу. З урахуванням зростання цін доходи на душу населення Китаю збільшилися майже в два рази. У цей період в економіку почав залучатися іноземний капітал. До 1982 р. у Китаї існували шість «спеціальних зон», де іноземцям були надані пільги. Загальна сума капіталовкладень в іноземні та спільні підприємства обчислювалася сумою понад 1,5 млрд. дол Особливо активно Китай розвивав співробітництво з США, Японією і Західною Німеччиною.
З прийняття в 1984 р. постанови «Про реформу господарської системи» в Китаї почався другий етап господарських реформ. Реформа передбачала створення планової системи, в основі якої свідоме використання закону вартості, і ставила за мету розвиток соціалістичної товарної економіки, встановлення раціональної системи цін шляхом забезпечення свободи дії економічних важелів при посиленні керівної ролі комуністичної партії.
Підприємствам дозволялося купувати на ринку обладнання та сировину і продавати додатково вироблену продукцію, що не включена до плану підприємства, а іноді і частина планової продукції. З частини прибутку, що залишається у підприємства, формувалися фонди заохочення.
Дозволялася діяльність невеликих приватних і колективних підприємств, кустарних майстерень, переважно у сфері торгівлі та обслуговування.
В результаті в другій половині 80-х років Китай вийшов на перше місце в світі по валовому виробництву бавовняних тканин і цементу, на другому - з випуску телевізорів і видобутку вугілля, на третє - з виробництва сірчаної кислоти і хімічних добрив, па четверте - по виплавці сталі.
Були створені нові галузі промисловості: виробництво металургійного та шахтного обладнання, авіаційна, автомобільна, верстатобудування, кольорова металургія, ядерна та космічна енергетика, виробництво схем і ЕОМ. Питома вага промисловості у валовому національному продукті збільшився з 25,2% в 1949 р. до 53,7% в 1985 р.
При цьому залишилася незмінною чільна роль держави. Воно контролювало запаси найважливіших для народного господарства товарів, здійснювало єдині заходи з постачання міських та сільських ринків всієї країни, координувало відносини між різними сферами торгівлі, здійснювало розподіл товарів між населеними пунктами.
Активно проводилася політика розширення зв'язків із зарубіжними країнами. Почала проводитися політика відкритих дверей. Були відкриті 14 морських портів.
З 1979 р. економіка соціалістичного Китаю розвивалася приголомшуючими темпами, приростаючи в середньому більш ніж на 10%, а в окремі періоди - на 13 - 14% щорічно, що вимагало навіть проведення спеціальної політики та підтягування тилів інфраструктури і деякого зниження приросту вало-ваго внутрішнього продукту (ВВП) для «зменшення перегріву економіки».
За два десятиліття політики реформ і відкритості ВВП збільшився порівняно з 1978 р. в 5,92 рази (!), Що практично означає майже шестиразове збільшення за 20 років економічного потенціалу країни. У 7 разів вдалося підвищити продуктивність праці в землеробстві, а річне виробництво зерна довести до 500 мільйонів тонн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30.4. Економіка соціалістіческіхстран на четвертому етапі (1970 - середина 80-х рр..) "
 1. Досвід будівництва соціалізму в країнах Східної Європи
  економіці (націоналізація промисловості, транспорту і зв'язку, надр землі, лісів і вод, фінансово-кредитної системи, зовнішньої та оптової внутрішньої торгівлі, а також здебільшого роздрібної торгівлі); індустріалізація; перетворення дрібної селянської власності в кооперативну, тобто створення великого усуспільненого виробництва; культурна революція. У розвитку економіки більшості країн
 2. ВЗГЛЯД ВПЕРЕД
  економіки, але у них були чудові системи освіти. СРСР був суспільством високої науки, де було більше інженерів і вчених, ніж у будь-якій країні, крім Сполучених Штатів. Китай здатний швидко зробити сотні мільйонів робітників середньої кваліфікації. Кінець комунізму і успіхи «маленьких тигрів» в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні спонукали країни третього світу виробляти другосортні
 3. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  економіки раптом починає швидко підніматися або падати. Негативне зростання в 1946 і 1954 р. був викликаний скороченням військових замовлень після Другої світової війни і війни в Кореї. Спад 1958 пішов за нестійким бумом продажі автомобілів в попередні роки, коли їх купували люди, які не мали можливість це зробити в 30-і рр.. або не мали на це права під час Другої світової війни і
 4. Сильніші фінансових потрясінь
    економіка переміщує за рік. А в дні напруженої ділової активності світові ринки капіталу можуть перемістити набагато більше, ніж 1,3 трильйона доларів. Брокер з середньою освітою, що представляв англійська інвестиційний банк (Баринг) в Сінгапурі, вклав 29 мільярдів доларів в ставку на японській фондовій біржі (7 мільярдів доларів за те, що курс акцій підніметься, і 22 мільярди
 5. Лекція 16-я Каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    економіки. Ця помилкова концепція лягла і в основу каутскіанской теорії імперіалізму. Каутський, як відомо, визначав импе-ріалізм як особливого роду політику промислового капіталу, спрямовану до підпорядкування, до захоплення аграрних країн. Суть імперіалізму вбачалася їм у тому, що недастаток сільсько-господарського сировини лімітує розвиток промисловості, звідси випливає необхідність
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
    економіки. Змішана економіка - економіка країни, в якій поєднуються риси ринкової та централізованої економічної систем. {Foto50} Головними цілями уряду в цей період виступали за-безпечення повної зайнятості, скорочення нерівності заробітної плати та загальне підвищення добробуту людей. У плані економічної кон'юнктури були розроблені антициклічні методи фіскально-го і
 7. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
    економіку представники класичної політекономії розглядали як саморегулюючу систему, найбільш ефективно розподіляє ресурси. Згідно висновку А. Сміта, ринковій економіці необхідна найбільша економічна свобода. Зацікавленість в прибутку в умовах конкуренції забезпечує найкращий результат для всіх. На думку А. Сміта, держава не повинна втручатися (або може
 8. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
    економіки є космонавтика, освоєння космічного простору. Вже сьогодні без неї неможливі супутникові зв'язки, точна метеорологія, навігація. У космосі отримані вчинені кристали для напівпровідникової промисловості, біологічно активні та чисті препарати. Саме в космосі в майбутньому буде виготовлятися все більше чистих і специфічних продуктів, проводиться екологічний
 9. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
    економіці того чи іншого народу. Так, у стародавніх греків роль загального еквівалента виконував худобу, у скандинавських народів - хутро і шкіра, в Монголії - чай, в Судані й Абіссінії - сіль. У Київській Русі тривалий час загальним еквівалентом були хутра (шкурки куниці або білки називали куной), а грошова система існувала у формі «кунніх грошей». Таким чином, гроші - це особливий товар, який служить
 10. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
    економіки Причини виникнення та існування - монополій. Ринок і ринкова економіка мають як позитивні, так і негативні сторони. До числа негативних відноситься породження ринком монополій і монополістичних тенденцій в економічній системі. Окремі форми і ознаки прояву монополізму відзначаються навіть у тих економічних системах, де монополії не займають панівного становища.
© 2014-2021  epi.cc.ua