Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

Глава 1 Витоки проблем якості


Римський імператор Марк Аврелій попереджав: «Ти повинен знати, де бере початок кожна річ ».
Продукція і її якість не існують без потреби.
Задоволення потреби за допомогою певних властивостей якоїсь продукції з мінімальними витратами матеріальних засобів, емоційних і фізичних сил споживача - ось вища мета управління якістю, яка є не що інше, як дієвий і ефективний спосіб організації справи, організації виробництва для досягнення цієї вищої мети!
Для розробки проблематики якості, для організації управління якістю продукції важливо розуміти, що тільки з появою потреби виникає необхідність пошуку або створення продукції, яка мала б властивостями, здатними задовольнити цю потребу: починають активізуватися сили, здатні знайти або створити необхідну продукцію (послугу). Саме з цього моменту виникають проблеми, які множаться і ускладнюються по мірі того, як розвивається поетапний життєвий цикл створення, використання та утилізації продукції. Тому проблеми якості мають своїм джерелом, своїм початком потреби. З цього починається все!
І книгу цю ми починаємо з потреб, їх особливостей, закономірностей розвитку, їх класифікації та інших питань, пов'язаних з цим поняттям. Підкреслимо спочатку дві обставини:
задоволення потреб, тобто використання продукції, її експлуатація входить до сфери управління якістю;
механізм управління якістю, що є поєднанням і взаємодія технічних, організаційних, економічних, правових, соціальних елементів, обов'язково включає вивчення потреб та організацію їх експлуатації, використання.
Розглядаючи діяльність з управління якістю, неважко помітити, що основна увага теоретиків і, природно, практиків здебільшого зосереджується на організаційно-технічної і правової сторони справи, а проблематики потреб, їх змісту, природи і способам задоволення приділяється незаслужено мало уваги.

Звичайно, організаторська робота в сфері якості, яка спирається на хорошу, прогресивну нормативну і законодавчу базу, має дуже важливе значення в управлінні якістю, в підвищенні ефективності господарювання. Однак у міру поглиблення ринкових відносин, розширення сфер їх впливу і масштабів застосування ринкових механізмів, все більш очевидним стає той факт, що традиційно склалися і добре розроблені методи необхідні, але для ефективного управління якістю і перемоги в конкурентній боротьбі тепер їх недостатньо.
У першу чергу, бракує знань про тих, для кого створюється продукція - про споживачів, їх запитах і потребах.
Сьогодні потрібно знати більше і глибше про потреби, про ринкову кон'юнктуру та її динаміці. Потрібні як нові методи і прийоми, що відповідають зміненої економічної середовищі, так і адаптація до нових умов виробничо-господарської діяльності багатьох відомих і добре зарекомендували себе методів.
При цьому модернізацію методології треба здійснювати лише на основі глибокого проникнення в сутність, природу відтворювальних процесів якості продукції, товарів і послуг та в інтересах того, для кого здійснюються ці процеси, тобто носія потреб - людини.
Слід завжди пам'ятати: виробництво продукції і послуг здійснюється заради задоволення потреб, запитів споживачів і ні для чого більше!
Ефективним засобом тут є маркетинг. У той же час на більшості вітчизняних підприємств поки рідко можна зустріти ефективні служби з вивчення потреб. Ні детально розроблених методик, немає кваліфікованих людей.
Маркетингові служби - справа для нас нове, але саме вони повинні вміти точно формулювати характер потреб майбутнього споживача і на цій основі висувати вимоги до якості продукції або послуг, що надаються, не обмежуючись аналізом кон'юнктурних ситуацій ринку.

У дореформений період при високому рівні централізації планування виробництва функція визначення потреб у укрупненої, високо інтегрованої формі належала вищестоящим плановим органам. У формі планових завдань підприємствам встановлювалися обсяги випуску продукції і основні параметри якості. У цих умовах самому підприємству не було необхідності глибоко вивчати потреби, дбати про своєчасне оновлення номенклатури та асортименту продукції, знати економічні можливості споживачів, споживчий попит, місткість ринку. Усе зводилося до своєчасного виконання планових завдань.
Інша річ тепер. Підприємства самостійно шукають місце своєї продукції на широкому ринковому полі, встановлюють вимоги до якості продукції, формують організаційно-технічний рівень, фінансові ресурси свого виробництва.
Діяльність з поліпшення якості продукції, товарів і послуг, у своїй суті, є прагнення гідно служити людям. Вона являє собою високоморальну діяльність, так як, крім усього іншого, акумулює в собі як творче творчість конструкторів, проектувальників, так і сумлінну працю робітників підприємств, працівників торгової мережі, сфери послуг.
Далі ми поведемо мову про те, що таке потреби, як вони формуються, як розвиваються, як впливають на якість. Поговоримо також про ринковий попит, платоспроможності, грошових можливостях споживачів, спробуємо вникнути в діалектику руху і взаємодії цих категорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 1 Витоки проблем якості "
 1. Глава 14
  Мене постійно гризла досада, що до того часу, коли я розірвав зв'язку з Даном Вільямсоном, з ринку були вже зняті всі вершки. Ми з ходу вляпалися в тривалий період безгрошів'я - чотири нескінченно довгих і худих року. З ринку не можна було вичавити ні цента. Як висловився з цього приводу Біллі Хенрік, «це був такий мертвий ринок, що на ньому навіть вонючка не зміг би насмердів». У мене було
 2. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Глава 4
  Ось так я повернувся додому. З першого моменту повернення я твердо знав, що у мене є єдина мета - добути грошей і повернутися на Вулицю, на Уолл-стріт. Це було єдине місце в країні, де я міг торгувати на повну силу. І в один прекрасний день, коли з моєю грою нарешті все буде в порядку, мені це місце знадобиться . Коли чоловік щось може робити як треба, він хоче отримати все,
 5. Глава 9
  Я курсував вздовж берега Флориди. Риболовля була чудовою. Акцій у мене не було. На душі було легко. Я насолоджувався життям. Одного разу, коли я був далеко від Палм-Біч, мене розшукали приятелі, які пересувалися в моторному човні. В одного з них була з собою газета. Я вже кілька днів не бачив ніяких газет і охоче обходився б без них і далі мене не цікавили газетні новини. Але я кинув
 6. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  Ми вже говорили про тому, що меркантилізм як економічна теорія був пануючим напрямком економічної думки протягом майже трьох століть (з початку шістнадцятого до першої половини вісімнадцятого століття). Але не єдиним. Одночасно з ним виникають передумови іншого потужного економічного вчення, згодом отримав назву класичної політичної економії. Родоначальником
 7. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  До кінця 1849 починається період посиленої роботи Марк-са «над питаннями економічної теорії. Період 1850 - 1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса в цій області. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-
 8. Як ми бачили раніше, уряд має можливість інтерна-лизировать зовнішні ефекти за допомогою
  Як ми бачили раніше, уряд має можливість інтерна-лизировать зовнішні ефекти за допомогою оподаткування діяльності яка призводить до негативних екстерналій, і субсидування діяльності опору-вождающейся позитивними зовнішніми ефектами. Податки, що вводяться для коригування впливу негативних зовнішніх ефектів, називаються податками Пігу (економіст Артур Пігу
 9. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення.
© 2014-2022  epi.cc.ua