Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

18.3. Аналіз асортименту і структури продукції

Значення асортиментної політики підприємства. Фактори зміни асортименту і структури продукції. Методика розрахунку впливу структури виробництва та реалізації продукції на показники роботи підприємства.
Великий вплив на результати господарської діяльності надають асортимент (номенклатура) і структура виробництва і реалізації продукції.
При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого - найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, наявних у його розпорядженні. Система формування асортименту включає в себе такі основні моменти:
визначення поточних і перспективних потреб покупців;
оцінку рівня конкурентоспроможності випущеної чи планованої до випуску продукції;
вивчення життєвого циклу виробів і прийняття своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції та вилучення з виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів;
оцінку економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.
Оцінка виконання плану по асортименту продукції зазвичай проводиться за допомогою однойменного коефіцієнта, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану за асортиментом, на загальний плановий випуск продукції (продукція виготовлена понад план або не передбачена планом, н зараховується у виконання плану за асортиментом). З табл 18.6 видно, що план по асортименту продукції виконано н 95,9% (92 064/96 000 х 100).

Виконання плану за асортиментом продукції


Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. До зовнішніх відносяться кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин. Внутрішні причини - недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан обладнання, його простої, аварії, недолік електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним видам і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.
Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідно при зменшенні частки низькорентабельної продукції.
Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна зробити способом ланцюгової підстановки (табл. 18.7), який дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції:Аналіз структури товарної продукції


Дані графи 5 отримані множенням показника графи 4 за кожним видом продукції на коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству в умовно-натуральних одиницях (К вп):


Якби план виробництва був рівномірно перевиконаний на 102,6025% по всіх видах продукції і не порушилася запланована структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 98 500 млн руб. При фактичній структурі він вище на 2300 млн руб. Це означає, що збільшилася частка дорожчої продукції у загальному її випуску.
Такий же результат можна отримати і більш простим способом, а саме способом відсоткових різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних (Кст) і умовно-натуральних показників (можна в нормо-годинах) (Кн) помножимо на запланований випуск валової продукції у вартісному вираженні):Розрахунок зміни середньої ціни 1туб за рахунок структурного фактора


Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна використовувати також спосіб абсолютних різниць.
Спочатку необхідно визначити, як зміниться середній рівень ціни 1 руб (Цстр) за рахунок структури (табл. 18.8):


Потім, множачи отриманий результат на загальний фактичний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні, дізнаємося зміна обсягу товарної продукції у вартісному вираженні:


Розрахунок впливу структурного фактора на зміну випуску продукції у вартісному вираженні можна провести і за допомогою середньозважених цін (якщо продукція однорідна). Для цього спочатку визначається середньозважена ціна при фактичній структурі продукції, а потім при плановій і різниця між ними збільшується на фактичний загальний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні:


Аналогічним чином визначається вплив структури реалізованої продукції на суму виручки (табл. 18.9).
Наведені дані показують, що за рахунок зміни структури продукції виторг від її реалізації збільшилася на 2185 млн руб. Це свідчить про збільшення питомої ваги більш дорогих виробів С і D в загальному обсязі продажів.

Розрахунок впливу структури реалізованої продукції на суму виручки


Використовуючи описані вище прийоми, можна визначити вплив структури продукції і на інші показники діяльності підприємства: трудомісткість, матеріаломісткість, на загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники, що дозволить комплексно, всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.3. Аналіз асортименту і структури продукції "
 1. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Існує кілька способів розрахунку
 2. 2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
  асортименту своєї
 3. 9. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. SWOT АНАЛІЗ
  аналізу, але можуть вплинути на її стратегію. За ступенем впливу на процеси, що протікають в рамках підприємства, виділяють дві групи зовнішніх факторів: віддаленого впливу, що представляють макросферу (економічні, природні, науково технічні, демографічні та політико правові); безпосереднього впливу ближнього оточення, або галузеві фактори (споживачі, конкуренти,
 4. ~: Чи оцінка фільмів різними кінотеатрами варіюється, практика примусового |=льного асортименту дозволяє
  асортименту дозволяє кіностудії збільшити прибуток шляхом назначе-- ~ \ я об'єднаної ціни, більш близькою до загальної суми, яку готові заплатити: купатель. Примусовий асортимент - спірна практика ведення бізнесу, проте ар-менти Верховного суду про збільшення влади фірми над ринком не переконливим м, принаймні, в їх найпростішої формі. Сучасна економічна теорія -: е здатна
 5. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  аналіз виробничої програми, в якій намічаються можливі в певні періоди часу рівні виробництва. Виробництво продукції оцінюється за допомогою натуральних, вартісних, умовно натуральних показників і в одиницях трудомісткості. Показник обсягу виробництва характеризується валовою і приватної продукцією, а її випуск - готовою і товарною продукцією. Підприємство визначає
 6. 17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції. Недовиконання плану за договорами для підприємства призводить до зменшення виручки, прибутку, виплати штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва . У процесі такого аналізу необхідно також оцінити ризик незатребуваною
 7. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  аналізу забезпеченості та використання матеріальних ресурсів: а) оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання та впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість і інші показники, б) оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів; в) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та розробка конкретних
 8. В від- сутствие підтримки виробника деякі покупці, спокусившись на знижки, можуть придбати
  асортимент. Ще один приклад спірної практики ведення бізнесу - примусовий асортимент продукції. Припустимо, що кіносту-дія «Касовий фільм» зняла два нових фільми - «Зоряні війни» і «Гам-лет». Якщо «Касовий фільм» пропонує кінотеатрам пакет з двох кінокартин фільмів за загальною ціною, а не кожен окремо, кажуть, що кіностудія пропонує примусовий асортимент
 9. Галузева структура господарства
  асортимент машинобудівної продукції все ще залишається обмеженим у порівнянні з промислово розвиненими країнами і не досягає світового рівня (лише 10% продукції машинобудування відповідає світовим стандартам). Швидко росло електротехнічне і транспортне машинобудування, значно збільшився випуск електроніки. Зростання виробництва в електронній промисловості був забезпечений за рахунок
 10. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і негативні фактори, що вплинули на розміри отриманого прибутку, причини їх виникнення та розробляють
 11. 12. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  аналіз ринку збуту, виявлення і визначення потреб покупців; організацію виробництва продукції в необхідному асортименті; організацію реклами і збуту продукції; регулювання цін. Встановлення ціни неможливо без обліку витрат виробництва. Витрати прийнято поділяти на два види: постійні та змінні. Постійні (накладні) витрати - витрати, розмір яких не залежить від
 12. Показники рівня міжнародної спеціалізації отрасл
  асортименту) поставляються на зовнішні ринки товарів. Швидке розширення номенклатури експорту є в цілому свідченням міжнародної деспеціалізації країни, і, навпаки, скорочення номенклатури робить більш чітким експортний профіль. Такий висновок, однак, є занадто загальним і потребує уточнень. Так, якщо розширення номенклатури експорту в цілому відбувається за рахунок
 13. 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ І РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу).
© 2014-2022  epi.cc.ua