Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

18.2. Кредит: сутність, функції, форми


Логіка виробництва така, що гроші постійно повинні знаходитися в обороті. При цьому у одних фірм в якийсь момент грошові кошти тимчасово вивільняються, а в цей же час інші фірми відчувають потребу в грошах, яких не мають.
Це протиріччя дозволяється за допомогою кредиту. Основу кредиту становить особливий тип угоди, званий позикою.
У широкому сенсі кредит (лат. creditum - позика, борг) - це угода між економічними партнерами, приймаюча форму позики, тобто надання майна або грошей іншій особі (фізичній або юридичній) на умовах відстрочки повернення і з сплатою відсотка.
Слід звернути увагу на те, що широке розуміння кредиту передбачає не тільки грошову, а й майнову позику.
Кредит виник у період занепаду первісної общини. Спочатку він надавався в натуральній формі (зерно, худобу і т. д.), а в міру розвитку обміну - у грошовій. Довгий час кредит виступав у формі лихварського, відсоток якого був дуже великий. Нарождавшаяся торгово-промислова буржуазія вела боротьбу проти лихварства і високого відсотка, який поглинав значну частину її прибутків. Капіталізм переміг лихварство, коли створив свою систему кредиту.
Кредит у вузькому сенсі слова - це рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах терміновості, зворотності і платності.
Вузьке розуміння кредиту передбачає тільки грошову позику. Плата за позику є ціною позики і має форму відсотка.
Джерелами кредиту є внутрішні засоби фірми, що вивільняються в процесі кругообігу.
Розглянемо їх.
У процесі кругообігу основного капіталу відбувається поступове накопичення його вартості в амортизаційний фонд. До придбання нових засобів виробництва він може бути наданий у кредит.
Частина оборотного капіталу вивільняється в грошовій формі в зв'язку з розбіжністю часу продажу виготовленої продукції та покупки нової сировини.
Вона теж може бути використана в якості позики.
Тимчасово вільним грошовим капіталом можуть стати гроші, призначені для виплати заробітної плати, поки термін виплати не настав.
Для розширення виробництва, тобто капіталізації прибутку, потрібно накопичити її в достатній кількості, а до цього вона може бути віддана в позику.
Кредит виконує дві важливі функції.
За допомогою кредиту відбувається перерозподіл грошових коштів між фірмами, районами і галузями. Реалізація цієї функції дозволяє продуктивно використовувати тимчасово вільні грошові кошти.
Кредит дає можливість замінити в обігу дійсні гроші кредитними грошима (банкнотами) і кредитними операціями (безготівковими розрахунками) і цим скоротити витрати обігу.
Залежно від способу кредитування, а також просторово-часових характеристик процесу кредитування кредит класифікують за різноманітним формам.
За способом кредитування розрізняють натуральний і грошовий кредити.
При натуральному кредиті об'єктами кредиту можуть бути інвестиційні товари, споживчі товари, сировина, ресурси, предмети виробничого споживання.
Об'єктами грошового кредиту виступають грошові купівельні засоби, грошовий капітал, акції, векселі, облігації та інші боргові зобов'язання.
По терміну кредитування розрізняють:
короткостроковий кредит, при якому позика видається на термін до 1 року;
середньостроковий з терміном від 2 до 5 років;
довгостроковий - від 6 до 10 років;
довгостроковий спеціальний - від 20 до 40 років.
За характером кредитного простору кредит може бути міждержавним, державним, банківським, комерційним, споживчим, іпотечним.
Міждержавний (міжнародний) кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Він має або товарну, або грошову (валютну) форму.
Кредиторами і позичальниками можуть бути уряди, банки, приватні фірми.
Державний кредит передбачає позику, яку надає держава населенню та приватному бізнесу. Джерелом коштів державного кредиту є облігації держпозик.
Банківський кредит надають кредитно-фінансові установи (банки, фонди і т. д.) будь-яким господарюючим суб'єктам (фірмам, приватним підприємцям і т. д.) у вигляді грошових позик. Це кредит судного капіталу, його об'єкт - гроші.
Комерційний кредит - це кредит, що надається одними господарюючими суб'єктами (фірмами, організаціями і т. д.) іншим у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Це кредит товарами. Його об'єкт - товарний капітал. Він прискорює процес товарного обігу, скорочує грошову масу, необхідну для обігу.
Споживчий кредит - це кредит, який надається приватним особам на певний термін (від 1 року до 3 років) під певний, найчастіше високий, відсоток (до 30%). Цей кредит виступає або у формі продажу товарів з відстрочкою платежу через роздрібні магазини, або у формі надання банківської позики.
Іпотечний кредит надається у формі іпотеки, тобто грошової позики, що видається банками приватним особам під заставу нерухомості. Джерелом для цього кредиту служать іпотечні облігації, що випускаються банками і підприємствами.
Суб'єктами кредитних відносин виступають і держави, і підприємства, і домашні господарства, і банки, і страхові компанії, і різні фонди, і церква, і т. д. Між ними складаються кредитні відносини. Вони можуть бути ефективними лише на основі матеріальної зацікавленості всіх учасників кредиту, яка передбачає високі відсотки і за позикою і за депозитами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. Кредит: сутність, функції, форми "
 1. Практикум по темі лекції 18
  кредитна система: структура та функції. Цінні папери та їх різновиди. Ринок цінних паперів. Інфляція: сутність, форми, причини, наслідки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Проаналізуйте рівняння обміну Фішера. Які реальні ситуації можуть бути описані за допомогою цього рівняння? Що, на ваш погляд, є принципово новим у підході Дж. Кейнса до аналізу
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  кредитного та інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, на думку фахівців INTERFINANCE - новий вид бізнесу, який на сьогоднішній день отримує активне поширення. Враховуючи все зростаючий інтерес наших клієнтів до залучених з поза засобам на розвиток бізнесу, виникла об'єктивна необхідність для розвитку такого виду послуг як
 3. Сутність і функції ринку
  кредит об'єктивну інформацію про попиті і пропозиції товарів і послуг на ринку. Сучасний ринок перетворюється на гігантський комп'ютер, збирає й обробляє величезні обсяги інформації і видає узагальнені дані про стан ринку і умови реалізації товарів і послуг. Функція економічності передбачає скорочення витрат обігу в сфері споживання (витрат покупців на покупку
 4. Процентна ставка
  кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник власнику капіталу, називається позичковим відсотком, що залишилася, - підприємницьким доходом.
 5. Форми скарбів
  кредит і поза сфери товарного обігу: - при виплаті заробітної плати; - при виплаті всякого роду фінансових зобов'язань (позики, податки і т.д.) . З функції грошей як засобу платежу виникають кредитні гроші - векселі, банкноти, чеки. Найпростіший вид кредитних грошей - вексель. Вексель - письмове боргове зобов'язання строго встановленої форми, що дає його власнику
 6. Кредит, його сутність, функції та види
  кредиту виступає позика. Зазвичай під кредитом у вузькому сенсі слова розуміється рух позичкового капіталу, здійснюваного на умовах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості. Плата за одержувану в позику певну суму грошей є ціною позики і називається нормою відсотка, яка визначається як відношення суми відсотка до величини позичкового капіталу. Необхідність
 7. Висновки
  кредитні, електронні. 2. Функції грошей, що виражають сутність грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші. Від функції міра вартості слід відрізняти масштаб цін - фіксоване законом вагова кількість золота, прийняте в якості одиниці. 3. Грошовий ринок - це ринок грошових коштів, на
 8. Запитання для самоперевірки
  кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти
 9. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  кредитними і паперовими грошима, дав цілком наукову теорію паперових грошей. Показавши роль окремих ви-дів грошей, Маркс тим самим дав закінчену картину грошово-го обігу. Це має величезне значення для * розуміння інфляції. Тут можна нагадати, до яких серйозних ошиб-кам прийшов Рікардо, ототожнюючи закони обігу золотих грошей з законами обігу паперових грошей. Говорячи про книгу
 10. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  кредитних грошей): Сьогодні в розвинених країнах виконання грошима функцій засобу обігу обмежується переважно сферою роздрібної торгівлі, оплати послуг та міжнародної торгівлі. Третя функція грошей тісно пов'язана з попередньою і полягає в тому, що вони вилучаються з обміну, переривають свій обіг і перетворюються на багатство, засіб накопичення, тому що за них завжди можна купити
 11. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  кредит;? - Сума платежів за борговими зобов'язаннями; Вп - сума взаимопогашающихся безготівкових платежів; Шо - середня кількість обертів грошової одиниці (як засобу обігу та платежу). На перший погляд може здатися, що для виконання грошима функції засобу платежу необхідно їх додаткову кількість. Це не зовсім так. Справа в тому, що частина товарів продається в кредит і
 12. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  кредитній сфері. В їх основі лежить концентрація і централізація капіталу промислового. Це обумовлено тим, що, по-перше, від розмірів промислових підприємств залежить маса присваиваемой ними прибутку, а значить, і величина грошових капіталів, які у них звільняються і потім зосереджуються в банках. По-друге, у великих підприємств зростає потреба у великих масштабах банківських
 13. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  кредити, надання позик, субсидій, державні закупівлі товарів і послуг, контроль за якістю продукції, умовами праці, заробітною платою і капіталовкладеннями та ін Вплив на розподіл доходів здійснюється через механізм трансферних витрат, контроль за цінами, заробітною платою, дивідендами, розподілом сировини, споживчим кредитом та ін Деякі з цих важелів прямо
 14. § 27. Підприємства та їх основні види
  кредити та сплачуючи відсотки по них. Крім того, на підприємстві відбувається одиничний поділ праці. Залежно від технологічного процесу виробництва, розміру підприємства на ньому функціонують основні, допоміжні цехи, дільниці, різні служби, відділи. Такий поділ праці здійснюється за професіями, спеціальностями. Підприємство вступає у відносини кооперації, спеціалізації,
© 2014-2022  epi.cc.ua