Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

18.1. Сукупний попит і фактори, що його визначають


Рух реального (товарного) і грошового потоків в економіці призводить до двох станів: рівноважного і нерівноважному.
Макроекономічна рівновага має місце за умови рівності сукупних витрат домашніх господарств, фірм, держави, зовнішнього світу сукупним обсягом проізодства (тобто за умови збалансованості потоками товарів, послуг, факторів виробництва). Нерівновага означає відсутність збалансованості. Це веде до таких явищ, як скорочення обсягу випуску, безробіття, інфляція, зниження реальних доходів і т.д. З метою попередження цих явищ економісти використовують моделі, висновки з яких служать для вироблення відповідної макроекономічної політики.
Модель AD-AS (сукупний попит - сукупна пропозиція) є базовою макроекономічної моделлю для вивчення коливань обсягу виробництва і рівня цін в економіці.
Під сукупним попитом розуміються всі витрати на кінцеві товари і послуги, вироблені в економіці. Він відображає зв'язок між обсягом сукупного випуску продукції, на який пред'явлено попит економічними агентами, і загальним рівнем цін в економіці.
Відповідно до закону попиту при інших рівних умовах сукупний попит тим вище, чим нижче рівень цін (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Крива сукупного попиту


У структурі сукупного попиту виділяють наступні складові попиту:
- на споживчі товари і послуги (здійснюваний домашніми господарствами);
- на інвестиційні товари, що формується секторів бізнесу;
- на товари та послуги з боку держави;
- на товари та послуги з боку іноземців (чистий експорт).

Крива сукупного попиту показує кількість кінцевих товарів і послуг, яку споживачі готові придбати при кожному можливому рівні цін.
Спрямованість кривої сукупного попиту пояснюється дією трьох цінових факторів:
1. Ефект процентної ставки діє таким чином: підвищення рівня цін призводить до підвищення попиту на гроші, тому що для забезпечення колишнього рівня споживання всім суб'єктам економіки буде потрібно більше коштів. В результаті підвищується процентна ставка як ціна використання грошового капіталу.
Це діє на дві складові сукупного попиту: споживчі та інвестиційні витрати. У нормально функціонуючої ринкової економіки наявні доходи домашніх господарств діляться на дві частини: споживання і заощадження. Підвищення процентної ставки робить відносно більш привабливими заощадження, в результаті чого скорочується поточне споживання і, отже, сукупний попит.
У нерозвиненою економіці при низькому рівні доходів підвищення рівня цін може і не привести до збільшення заощаджень, оскільки весь дохід буде «проїдати». Але відсутність заощаджень неминуче веде до відсутності інвестицій.
Фірми, оцінюючи доцільність інвестиційних витрат, зіставляють очікувані від інвестицій прибутку з доходами або витратами, пов'язаними з використанням грошового капіталу. Чим вища відсоткова ставка, тим менше фірм будуть здійснювати інвестиції.

2 Ефект багатства (реальних касових залишків).
При аналізі сукупного попиту в конкретному аналізованому періоді під багатством розуміється не наявність раніше придбаних товарів, а накопичені фінансові активи з фіксованою вартістю (облігації, термінові рахунки і т.д.). При підвищенні рівня цін їх купівельна спроможність знизиться, отже, зменшиться сукупний попит.
3. Ефект імпортних закупівель.
При підвищенні рівня цін у національній економіці для її суб'єктів привабливішими стають відносно подешевшали імпортні товари. Скорочується чистий експорт (може стати негативним) і весь сукупний попит.
Крім цінових факторів, що обумовлюють зміну величини сукупного попиту, на нього впливає цілий ряд нецінових факторів, що зміщують криву вправо або вліво. До них відноситься все, що впливає на споживчі витрати домашніх господарств, інвестиційні витрати фірм, державні закупівлі товарів і послуг, а також чистий експорт: добробут споживачів, їх очікування, заборгованість споживачів, податки, процентні ставки, субсидії і пільгові режими інвесторам, коливання валютних курсів і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Сукупний попит і фактори, що його визначають "
 1. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг
 2. Зсув кривої попиту
  сукупного попиту. Як видно з рис. 26.4, наслідки збільшення сукупного попиту залежать від того, на якому відрізку кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка. Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 3. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 4. Частина 6. Сукупний попит і фактори, що його визначають
  попит і фактори, його
 5. 2. Сукупний попит
  сукупний попит. Звернемося до рис. 26.1, на якому зображена крива сукупного попиту (СС), а на горизонтальної та вертикальної осях відкладаються відповідно реальний обсяг суспільного виробництва (Q) і рівень цін (Ц?). Рис. 26.1. Криві сукупного попиту {foto128} На графіку добре видно зворотний залежність між рівнем цін і реальним обсягом виробництва: «негативний»
 6. Держава і сукупний попит
  сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче
 7. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%, а сукупний дохід - на 2%, то до яких наслідків це повинно привести? Що
 8. Тренувальні завдання до теми 9
  сукупної пропозиції представлена горизонтальною лінією при рівні цін, рівному 120 д. е., чому дорівнює рівноважний ВНП? {Foto95} 2. У таблицю включені нецінові фактори, які впливають на динаміку основних компонентів сукупного попиту. Заповніть таблицю. У другій колонці вкажіть відповідний компонент сукупного попиту, в третій - характер його зміни: «+» - зростання або
 9. 14.1. Сукупний попит і його крива
  сукупний попит домогосподарств; i - попит на капітальне обладнання; g - попит на товари і послуги з боку держави; x - чистий експорт, різниця між попитом іноземців на вітчизняні товари і вітчизняним попитом на іноземні товари. Фактори, що визначають AD, можна умовно розділити на дві групи. До першої належать ті, які визначають попит на окремий товар: - дохід
 10. Регулююча роль грошей
  сукупний попит зумовлюється грошовою масою, тобто кількістю грошей і їх купівельною спроможністю, від яких залежить реалізація реального обсягу виробництва (рис. 27.1). Можна врахувати і швидкість обігу грошей. Але для простоти аналізу абстрагуємося від останнього фактора. Величина сукупної пропозиції має фіксований характер, зумовлюваний масштабами наявних у суспільстві
 11. Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень
  сукупний попит. Збільшення запропонованого-вання грошей призводить до зниження рівноважної процентної ставки для кожного даного рів-ня цін. Так як низька процентна ставка стимулює інвестиційні витрати, крива сукупного попиту зрушується вправо. Напр-тив, зменшення пропозиції грошей предопре-деляет підвищення рівноважної процентної ставки для будь-якого даного рівня цін і зміщення ня
 12. Функція сукупного попиту
  совокупногоспроса, що показує планований рівень расхо -дов на товари та послуги при кожному з рівнів дохо-доа Щоб побудувати функцію сукупного попиту, почнемо з наведеної на рис 25-4 функції потреб-лення, до якої на кожному з рівнів доходовпрібавім величину попиту на інвестиційні това-ри з рис 25 - 6. У підсумку отримуємо загальний (сукупність-ний) попит на товари, або, іншими словами,
 13. 2.1. Сукупний попит
  сукупного випуску, на який пред'являється попит при кожному значенні рівня цін. Складові частини сукупного попиту: - споживчий попит домашніх господарств (С); - інвестиційний попит підприємців (I); - державні закупівлі товарів і послуг (G); - чистий експорт (NX). Графічне зображення сукупного попиту представлено на рис. 2.1 - крива AD. {Foto15} Рис.2.1.
 14. ЕФЕКТ ІМПОРТНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
  сукупного попиту через співвідношення цін на іноземні та вітчизняні товари. Візьмемо як приклад випадок підвищення рівня цін на вітчизняні товари. Зростання цін на вітчизняні товари призведе до зростання імпорту. Усередині даної країни буде купуватися більше іноземних товарів як більш дешевих, це призведе до скорочення експорту. Зростання імпорту і скорочення експорту призведуть до зменшення
 15. 3. Сукупний попит
  совокупногодохода. Це загальне визначення справедливо і при введе-нии в аналіз держави і зовнішнього світу В нашейупрощенной моделі без держави і международ-ної торгівлі сукупний попит дорівнює сумі планованих споживчих витрат домашніх господарств і планованих інвестиційних расходовфірм, так, як це показано в рівнянні
 16. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  попиту на товари і послуги в країні, який визначається як сумарний попит споживача на споживчі товари плюс послуги підприємств, фірм, підприємців, а також на інвестиційні товари. Сукупний попит залежить насамперед від доходів населення і
 17. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 18. Терміни і поняття
  сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства
 19. 11.Макроекономіческое рівновагу між реальним обсягом виробництва і рівнем цін (аналіз моделі AD - AS).
  Сукупного попиту та сукупної пропозиції з урахуванням факторів, їх визначальних. Сукупний попит показує реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Характер кривої сукупного попиту (AD) визначається трьома факторами:-ефектом процентної ставки;-ефектом багатства, або реальних касових
© 2014-2022  epi.cc.ua