Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

17.3. Національне багатство


Всі показники системи національних рахунків відображають поточний обсяг виробництва, розподілу і споживання, але не накопичене за попередні періоди багатство. У той же час його величина в багатьох відносинах є визначальною для вірної оцінки макроекономічних параметрів економіки.
Національне багатство - це сукупність ресурсів та іншого майна країни, що створює можливість виробництва товарів, надання послуг і забезпечення життя людей. До його складу включається відтворне, невоспроизводимость і нематеріальне майно, а також сальдо майнових зобов'язань і вимог по відношенню до закордонних країнах.

Невоспроизводимость майно - це сільськогосподарські та несільськогосподарські землі, корисні копалини, а також історичні та художні пам'ятки і твори.
Відтворне майно включає виробничі активи (основний і оборотний капітал) і невиробничі активи (майно та запаси домогосподарств і некомерційних організацій).
Нематеріальне майно - це насамперед інтелектуальна власність (патенти, торгові марки, об'єкти авторського права тощо), а також інтелектуальний потенціал нації.
Національне багатство, таким чином, являє собою мірило результатів економічного розвитку за багато цикли виробництва ВВП.

Фахівці Світового банку реконструкції і розвитку (МБРР), підкреслюючи важливість цього показника, запропонували оцінювати рейтинг країн за показником «національне багатство на душу населення» на відміну від традиційної оцінки за показниками розміру ВВП, доходу на душу населення, темпів зростання виробництва та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17.3. Національне багатство"
 1. 5. Національне багатство
  національного надбання в рамках тієї чи іншої держави. Воно є основою визначення можливостей для здійснення тривалого і масштабного розширеного відтворення і поліпшення матеріальних і соціально-культурних умов життя
 2. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального виробництва благ - товарів і послуг.
 3. Національна економіка
  національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 4. 6. Національне багатство: структура і способи вимірювання.
  Національного багатства відповідно до рекомендацій статистичної служби ООН використовуються поняття «активи» і «пасиви». Активами є об'єкти власності, щодо яких інституційні одиниці здійснюють свої права власності та від володіння і використання яких вони отримують економічну вигоду. До активів відносяться будівлі, машини та обладнання, земля, акції, облігації,
 5. Національне багатство
  національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику
 6. Питання 36. Статистика національного багатства. Баланс активів і пасивів
  національного багатства в значній мірі відповідає методології балансу національного господарства (БНХ), а не концепції системи національних рахунків (СНР). Національне багатство (НБ) у рамках балансу національного господарства - це сукупність накопичених матеріальних благ, якими володіє суспільство в даний момент часу. Національне багатство в рамках системи національних рахунків
 7. 10. Національне багатство
  національного багатства є те, що в ньому: - враховуються всі наявні в країні економічні блага за станом на певну дату, а не створені за певний період; - значну частину складають природні блага (земля, корисні копалини і т. п.), які не є результатом господарської діяльності людини. Незважаючи на «нерукотворний» характер цих багатств, їх вартість
 8. 1. Предмет економіки як науки
  національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику
 9. 2. ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ
  багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) центральне поняття класичної політичної
 10. Речовий багатство
  національного багатства - речовий багатство, представлене всією сукупністю накопичених матеріальних цінностей. Однак значна частина результатів людської праці не знаходить свого вираження в речової формі. Це насамперед ступінь майстерності населення, накопичених виробничого досвіду і знань, досягнутого рівня як загальної, так і виробничої культури, а також духовного,
 11. 2. Теорія вартості
  багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт, щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) - центральне поняття класичної політичної
© 2014-2022  epi.cc.ua