Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

18.1. Обсяг і рівень розвитку внутрішніх ринків


1. Масштаби внутрішніх ринків більшості промислово розвинених країн, що визначаються за величиною ВВП, виділяються серед всіх країн світу. Вони входять до числа 50 провідних ринків. Тільки при підрахунку валового продукту на базі купівельної спроможності валют, при якому враховується неринковий сектор країн, що розвиваються, позиції західних держав виглядають дещо слабше. У цьому випадку до числа десяти найбільших економік світу входять тільки шість західних національних господарств.
Відзначаючи величину ВВП як один з показників обсягу внутрішнього ринку, слід зазначити, що цілий ряд малих країн відрізняється високим ступенем інтернаціоналізації їх господарської діяльності. Так, експортна квота Бельгії, Ірландії становить 70% ВВП, у Нідерландів - 56, Австрії, Швейцарії, Данії - 40% ВВП. У цих межах в таких країнах відзначається і імпортна квота. Отже, обсяг внутрішніх ринків малих країн щодо ВВП невеликий, і вони багато в чому залежать від певних секторів світового ринку. У великих розвинених країн іноземний сегмент у виробництві та реалізації ВВП становить 20-30%, а у США і Японії - 10 - 15%.
2. Іншим узагальнюючим показником обсягу і ступеня розвитку внутрішнього ринку служить дохід на душу населення. В цілому цей показник по промислово розвинутим країнам у п'ять разів перевершує середньосвітовий рівень. Всі країни розглянутої підсистеми за даним показником світового господарства входять до числа 30 провідних країн світу. Перші місця за величиною ВВП на душу населення займають Швейцарія, Люксембург, Швеція, Норвегія, Данія, а в нижчу групу входять Греція, Іспанія, Португалія, ПАР.
3. Величина ринку залежить від кількості обслуговуваних споживачів. Чим більше суспільство, на потреби якого розраховане внутрішнє виробництво, тим ширші можливості для його розвитку, хоча певна частина споживачів виступає в якості виробників.
Тому чисельність населення служить певним орієнтиром потребительного і продуктивного потенціалу суспільства, хоча прямого зв'язку між розмірами населення та обсягом внутрішнього ринку немає. Роль числа споживачів зазвичай обернено пропорційна рівню розвитку країни. Більшість індустріально розвинених країн відноситься до числа середніх і малих країн. Тільки у двох держав (США і Японія) чисельність населення перевищує 100 млн осіб, у чотирьох - 50 млн осіб, а у дванадцяти країн вона не перевищує 10 млн, у Ісландії та Люксембургу число споживачів менше 0,5 млн. Невелика чисельність населення поряд з високим рівнем розвитку продуктивних сил сприяє спеціалізації виробництва і активної участі в міжнародному поділі праці, спонукає малі та середні країни до економічної інтеграції.
4. Характерна риса ринків розвинених країн - задоволення попиту майже всього населення товарним виробництвом. Це обумовлено поширенням найманої праці, якісним характером найму. У середньому частка осіб найманої праці становить близько 85% самодіяльного населення, в тому числі в Британії та США - понад 90%. Неформальна діяльність у більшості західних країн грає незначну роль. Певний виняток становлять південно-європейські країни. Відповідно важливою рисою внутрішніх ринків виступає тісний взаємозв'язок сфер виробництва і споживання.
5. Ємність внутрішніх ринків знаходиться в залежності від взаємозв'язку між підрозділами і галузями економіки, від їх попиту на основні елементи кінцевого продукту. У розглянутих країнах внутрішні ринки характеризуються високим рівнем міжгалузевих та внутрішньогалузевих поставок, включають проміжну продукцію і продукцію інвестиційного призначення. Основним фактором міжгалузевих зв'язків виступає вертикальна інтеграція, яка призводить до посилення залежності відтворювальних процесів у кожній галузі від інших галузей по лінії як попиту, так і пропозиції.

6. Одним з найважливіших показників розвитку внутрішніх ринків виступає рівень розвитку грошових відносин ринку, виразником якого може служити відношення кредитних зобов'язань всередині країни до ВВП. Кредити, отримані в провідних західних країнах, перевищували 100% ВВП у порівнянні з 50-60% в - 50-і роки.
7. Поряд із загальною ємністю внутрішніх ринків важливе значення мають склад і характер споживання, яке представляє собою використання споживної вартості. Воно складається з виробничого та споживчого попиту. Виробниче споживання входить у процес виробництва і включає виробництво засобів виробництва (знарядь і предметів праці) і споживання робочої сили, тобто витрачання його фізичної і духовної енергії. Невиробниче споживання відбувається за межами виробництва. У процесі його використовуються або остаточно споживаються предмети споживання. Таким чином, в процесі виробничого споживання продукти створюються, а в процесі невиробничого вони споживаються.
Виробничий попит визначається станом виробничої сфери, а сукупний споживчий попит - грошовими вимогами в основному фізичних осіб.
Споживання (попит) і виробництво (пропозиція) - етапи одного процесу. Цілий ряд дослідників вважає, що ставлення людей до засобів споживання стало більш важливим, ніж відносини до засобів виробництва, забуваючи, що останнє забезпечує доступність першого. У кінцевому рахунку рівень споживання визначається розвитком виробництва, факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Обсяг і рівень розвитку внутрішніх ринків "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  обсягом розрахунків контрагентами. 2. Документи, що підтверджують право користування приміщеннями (склад, офіс, точки продажів). Форми надання документів: Оригінал Копія, завірена організацією / індивідуальним підприємцем Відповідальним співробітником Банку можуть бути додатково затребувані й інші додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про надання
 2. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  обсягу виробництва знадобляться великі витрати. Величина зниження рівня життя залежатиме від дій Федеральної резервної системи. Якщо вона буде як і раніше працювати в режимі боротьби з інфляцією, не допускаючи зменшення безробіття, то зниження рівня життя буде значнішим, ніж якщо вона дозволить нинішнім безробітним і частково безробітним знову взятися за працю. У Японії різко
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  обсяг випуску, виробленого за умови повної зайнятості ресурсів), то в економіці повинен з'явитися додатковий макроекономічний агент, або висуваючи свій власний попит на товари та послуги, або стимулюючий попит приватного сектора і таким чином збільшує сукупний попит. Цим агентом, зрозуміло, має стати держава. Так Кейнс обгрунтовував необхідність державного
 4. Процентна ставка
  обсяг виробництва капітальних товарів протягом певного періоду часу, зазвичай за рік. Чисті інвестиції - це щорічне збільшення основного капіталу. Вони визначаються так: Валові інвестиції - Амортизація=Чисті інвестиції. За динамікою інвестицій можна судити про інвестиційної активності фірми. Структуру інвестицій можна розглядати за наступними напрямками: -
 5. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  рівень цін відповідно на зарубіжному і внутрішньому ринках; е - рублева ціна іноземної валюти (обмінний курс). Реальний валютний курс показує відносний рівень цін. Зростання реального валютного курсу відображає, що ціни на іноземні Ювари в рублях перевищують ціни на аналогічні товари вітчизняного виробництва. Відбувається знецінення реального обмінного курсу. За інших рівних
 6. Висновки
  розвиток світового господарства пов'язано з дією соціально-економічних чинників: міжнародного поділу праці, розвитку засобів транспорту і зв'язку, міграції капіталу (фінансового, людського і ін.) Міжнародний поділ праці (МРТ) - взаємопов'язаний процес спеціалізації окремих країн, об'єднань, підприємств на виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням
 7. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  обсяги виробництва і знижуються витрати на виготовлення продукції, тобто збільшується продуктивність праці. Одночасно з цим зростають витрати на продаж вироблених товарів, їх транспортування, збереження, обслуговування грошових розрахунків і т. д. Отже, ринок розширюється доти, поки зростання витрат на звернення не перевищить економію від збільшення масштабів виробництва.
 8. Висновки
  об'ємом експорту товарів і послуг на душу населення, ставленням іноземних капіталовкладень до ВВП країни, їх часток у її щорічних інвестиціях, часткою іноземної робочої сили в загальному числі зайнятих , часткою іноземних патентів і ліцензій в загальній кількості зареєстрованих в країні патентів і ліцензій. 6. У свою чергу рівень інтернаціоналізації зростає багато в чому в результаті діяльності ТНК,
 9. Глосарій
  обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування
 10. 9.2. Національні програми відродження економіки
  обсязі 20 млрд. дол, в тому числі у вигляді обладнання. Джерела репарацій: - вилучення з національного багатства; - товарні поставки сільськогосподарської продукції; - використання праці військовополонених; - дохід із зон окупації країн-переможців. Основною метою реформування економіки Німеччини стало фор-мування соціально орієнтованого ринкового господарства. Його тео-ретические
© 2014-2022  epi.cc.ua