Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

17.3. Росія на світовому ринку капіталів


Розглядаючи роль і місце Росії на світовому ринку капіталів, слід окремо проаналізувати особливості вивезення капітал з Росії та особливості ввезення іноземного капіталу в Росію.
Вивіз капіталу з Росії. Вивіз капіталу з Росії здійснюється двома шляхами: законним (на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 18 травня 1989 «Про розвиток господарської діяльності радянських організацій за кордоном») і незаконними способами, які прийняли форму «втечі капіталу».
Офіційно з Росії вивозиться щорічно 9-10 млрд. дол Для порівняння: аналогічні інвестиції США наближаються до 1 трлн дол, а у Японії і Великобританії вони становлять сотні мільярдів доларів.
Легальний вивіз капіталу з Росії відбувається переважно у вигляді зростання закордонних активів російських комерційних банків і купівлі іноземних цінних паперів. Вивіз підприємницького капіталу з Росії невеликий, хоча тут намітилася деяка позитивна тенденція. Так, в 1997 р. розмір прямих російських інвестицій досяг 2,5 млрд. дол Російські підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснювали масштабні капіталовкладення, пов'язані з будівництвом газо-і нафтопроводів за кордоном, видобутком мінеральних ресурсів.
Нелегальний вивіз капіталу з Росії за розрахунками фахівців у 1996 р. досяг 33 млрд. дол і складався з неперекладених за кордону експортної виручки і передоплати непоступівшей імпорту, контрабандного експорту, заниження експортних та підвищення імпортних цін і т.п.
«Втеча капіталу» дуже негативно відбивається на стані російської економіки: погіршується платіжний баланс країни, скорочується обсяг внутрішніх інвестицій, посилюється дефіцит бюджету, так як вивозиться капітал іде від податків. Уряд Росії намагається обмежити, взяти під контроль процес витоку капіталу.
Ввезення капіталу в Росію регулюється законом «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р., який визначає правові та економічні засади здійснення іноземних інвестицій на території РРФСР і спрямований на залучення та ефективне використання в народному господарстві Російської Федерації іноземних матеріальних і фінансових ресурсів, передової зарубіжної техніки і технологій, управлінського досвіду.
Здійснення необхідної структурної перебудови, перехід від однієї господарської системи до іншої вимагають величезних інвестиційних вкладень.
При обмеженості внутрішніх джерел особливого значення набувають іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції можуть з'явитися важливим фактором освоєння досягнень НТР, оновлення та модернізації виробничого апарату, прискорення економічного розвитку країни.
Інвестиційний інтерес до Росії з боку іноземного приватного капіталу обумовлюють: відсутність ефективної конкуренції серед вітчизняних виробників; наявність кваліфікованої, здатної до швидкого відтворення новітніх технологій і дешевої робочої сили; відносно недорогий ємний ринок сировини; неосяжний споживчий ринок ; можливість отримання значно вищої норми прибутку в порівнянні з розвиненими країнами; можливість участі іноземних інвесторів у приватизації.
Хоча Росія і має всі необхідні умови для залучення іноземних інвесторів, фактичне участь іноземного капіталу в розвитку економіки Росії явно недостатньо.
Ввозиться до Росії капітал по перевазі це державний капітал і капітал міжнародних організацій (хоча має місце ввезення та приватного та змішаного капіталу). Отримувані Урядом Росії міжнародні кредити становлять близько 2/3 сукупного припливу капіталу. Найбільшими інвесторами в російську економіку є: США, Швейцарія, Великобританія, Нідерланди, Німеччина. Так, наприклад, в 1996 р. 26% всіх іноземних інвестицій до Росії припадали на частку США, 20% - на частку Швейцарії, 15% становили інвестиції з Нідерландів.
У 1997 р. іноземні інвестиції в економіку Росії склали 12,2 млрд. дол, з них: 43,4% - прямі інвестиції, 5,5% - портфельні інвестиції та 51,1% - торговельні та інші кредити, банківські вклади і т.п.
Велика частина іноземних інвестицій спрямовувалася в сферу фінансів, кредиту, страхування - 38,7% усіх інвестицій. Інтерес до фінансово-кредитній сфері був обумовлений рішенням центробанку про допуск з 1996 р. нерезидентів на ринок цінних паперів. Навпаки, рішення центробанку про призупинення операцій з ДЦП, продовження терміну погашення зобов'язань за ними (вересень 1998 р.) підірвало довіру іноземних інвесторів до Росії, іноземні інвестиції в економіку різко скоротилися, почався відтік іноземного капіталу.
Що стосується галузевої структури прямих іноземних інвестицій, то в 1997 р.
вона виглядала наступним чином (у% до підсумку):
Паливно-енергетичний комплекс 49,5
Торгівля і громадське харчування 9,8
Будівництво 5,6
Машинобудування і металообробка 2 , 1
Інші галузі 26,3
Слід відразу зазначити, що галузева спрямованість іноземних інвестицій не відповідає інтересам структурної перебудови Росії. Основний потік іноземних інвестицій повинен йти на розвиток імпортозамінних галузей і експортоорієнтованих виробництв, в оборонні підприємства, які здійснюють конверсію, в потужності з переробки та зберігання продовольства та ін
Недостатні масштаби прямих іноземних інвестицій, що не відповідають інтересам Росії форми ввезення капіталу та їх галузева спрямованість, зумовлені низкою негативних чинників, що знижують привабливість ввезення капіталу в Росію. До числа цих негативних факторів можна віднести:
- нестабільність економічної і політичної обстановки;
- недосконалість і нестабільність правової бази, що забезпечує умови максимально ефективного захисту інтересів інвесторів;
- відсутність надійних структур по залученню іноземних інвестицій;
- недосконалість податкового законодавства;
- нерозвиненість комунікаційних структур, банківської та іншої інфраструктури;
- відсутність ряду виробництв, необхідних для нормальної цивільної економіки тощо;
- високий рівень злочинності і корумпованості.
У силу всіх цих причин Росія залишається країною високого інвестиційного ризику. Ця обставина є найважливішою причиною стримування потоків іноземних інвестицій до Росії.
Хоча уряд і вживає різноманітні заходи для залучення іноземного капіталу в Росію, в цілому державне регулювання іноземних інвестицій залишається недостатньо продуманим, суперечливим і малоефективним. Одна з причин цього - відсутність чітко визначеної концепції національних інтересів, позначених пріоритетів розвитку економіки, без яких неможливо створити сприятливе інвестиційне середовище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3. Росія на світовому ринку капіталів "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. Тіньова економіка
  світовий ВВП в 1999 р. склав 39 трлн дол Можна стверджувати, що з урахуванням тіньового сектора ще як мінімум 8 трлн дол доданої вартості щорічно виробляється економікою (неофіційної, не потрапляючи в бухгалтерські звіти підприємств і Офіційну статистику як окремих держав, так і міжнародних підприємств. Таким чином, за своїми розмірами глобальна тіньова економіка порівнянна з
 3. Фактори економічного зростання
  світовому господарству. Росія на світовому ринку продовжує виступати як постачальник сировини та імпортер готової продукції. Відсутність припливу капіталів, технологій, управлінського досвіду уповільнюють її економічний розвиток. Тим часом іноземні інвестиції могли б стати для Росії каталізатором економічного
 4. Становлення світової економіки
  світове господарство почало складатися дуже давно, остаточно воно склалося близько ста років тому. Все почалося з міжнародної (світової) торгівлі, тобто руху товарів і послуг між країнами. Мешканці першого в світі держави - Єгипту - ще п'ять тисяч років тому назад торгували з сусідніми племенами, купуючи у них деревину, метали, худобу в обмін на продукти єгипетського ремесла і
 5. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  росіянина і девізний курс - для власника доларів. Обмінний курс багато в чому залежить від співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку. Від чого, в свою чергу, залежить попит і пропозиція, можна розглянути на прикладі валютного курсу, що визначає пропорції обміну рублів на долари. Так, попит на рублі на валютному ринку в основному залежить від обсягу російського експорту в США і від припливу
 6. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ У РОСІЇ
  росіян, з осмисленням ними особливостей російської цивілізації, її історії та культури, шляхів розвитку вітчизняної економічної науки. Вельми важливо зробити попереднє зауваження про предмет обговорюваних питань. Автор намагається чітко розмежувати економічну теорію і масове, типове економічне мислення, що б поведінка мас, а також підготовку і прийняття найважливіших рішень. В
 7. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  світовій економіці. За останні десятиліття в світі відбулися істотні зміни в розстановці економічних сил, простежувалася тенденція до багатополюсного будовою світового господарства. Нині світова економіка вийшла на етап глобалізації, і міжнародні економічні відносини стали відігравати більш важливу роль в загальній системі економічних відносин. У цих умовах тенденції
 8. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  світового господарства виникає необхідність у валютних відносинах. Отже, валютні відносини є похідними від міжнародних торгово-економічних відносин. Під валютою насамперед розуміється будь-яка національна грошова одиниця, якщо вона розглядається не у вузьких рамках національної економіки, а з позиції засоби обслуговування міжнародних торгово-економічних відносин.
 9. 6.1. Сутність і типи економічного зростання
  світовому господарстві. Економічне зростання становить основу підвищення добробуту населення, його рівня життя. У найзагальнішому вигляді економічний ріст означає кількісна і якісна зміна результатів виробництва і його чинників. Своє вираження економічний ріст знаходить у збільшенні реального валового внутрішнього продукту (ВВП) або валового національного доходу (ВНД), а також у зростанні
 10. Тести
  світова економіка »: а) зосередження виробництва певних продуктів в економіці окремих країн з метою подальшого вигідного продажу на світовому ринку; б) сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система, в) процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків
© 2014-2022  epi.cc.ua