Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

17.1. Монопольна влада і Парето-ефективність


Прояви монопольної влади? одне з головних перешкод досягнення Парето-оптимального стану економіки. У цьому розділі ми розглянемо лише вплив монопольного виробника на Парето-ефективність структури випуску.
Припустимо, що в двухпродуктовой економіці виробництво блага X монополізовано, тоді як благо Y проводиться абсолютно конкурентної галуззю.
У цьому випадку одночасно виконуються умови:
PX> MCX, PY=MCY
і, отже:
PX / PY> MCX / MCY. (17.1)
Хоча виробництво блага X монополізовано, його виробник залишається абсолютно конкурентним покупцем на ринках факторів виробництва К і L. Значить, обидва підприємства, і те, яке випускає X, і те, яке виробляє Y, набувають (наймають) виробничі ресурси за зовсім конкурентними цінами, і, отже, граничні норми технічного заміщення у виробництві благ X і Y однакові, тобто :
MRTSKLX=MRTSKLY=w / r
Таким чином, умова Парето-ефективності у виробництві виконується, незважаючи на монополізацію виробництва блага X. А ось умова Парето-ефективності структури випуску виявилося порушеним. В силу (17.1) блага X проводитиметься занадто мало, а блага Y? занадто багато:
MRPTXY=MCX / MCY> PX / PY.
(17.2)
Отже, граничні норми заміщення благ X і У для споживачів АТЛ В виявляться меншими, ніж гранична норма їх продуктової трансформації:
MRSAXY=MRSAXY що, очевидно, суперечить умові Парето-ефективності структури випуску (15.30), (16.3). Ситуація, коли виконується нерівність (17.3), представлена на рис. 17.1.
Що проходить через точку дотику (е) кривих байдужості двох суб'єктів пряма а має більший нахил, ніж крива виробничої трансформації ТТ в точці Е, що характеризує структуру випуску (X *, Y *) і поєднаної з нею вершиною OB коробки Еджуорта OAY * OBX *.

Основна претензія до монополістам полягає не в тому, що вони отримують монопольну прибуток, а в тому, що монополія руйнує відповідність між граничною нормою заміщення в споживанні і граничною нормою виробничої трансформації. Монополія породжує Парето-неефективність структури випуску навіть у тому випадку, коли прибуток монополіста мізерно мала через рівності монопольної ціни і середніх витрат. Сенс і мета антимонопольного законодавства в тому, щоб скоротити або ліквідувати розбіжність між граничною нормою заміщення благ у споживанні і граничною нормою продуктової трансформації.

Спотворення структури випуску може мати місце і в умовах досконалої конкуренції, якщо уряд вводить нетоварні податки та / або субсидії. Припустимо, що обидва блага, X і Y, виробляються в умовах досконалої конкуренції, однак на благо X встановлений потоварний податок (акциз), а на благо Y? потоварних субсидія. У цьому випадку, очевидно:
MCX=PX

MCY=PY> P * Y
де PX , PY? ціни, одержувані продавцями товарів X і Y; P * X, P * Y? ціни, за якими товари X і Y купуються споживачами. Очевидно, що в цьому випадку:
MCX / MCY=PX / PY

і, отже:
MRPTXY=MCX / MCY=PX / PY

Таким чином, і тут умова Парето-ефективності структури випуску (16.30), (16.3) не виконується, якщо споживач (А або В) є покупцем і підакцизного і субсидованого товару. Правда, в цьому випадку спотворення структури випуску є наслідком не відмов ринку, а відмов намагається його регулювати уряду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Монопольна влада і Парето-ефективність "
 1. Ефективність за Парето (оптимум Парето)
  ефективності, яку запропонував італійський економіст Вільфредо Парето (1848-1923). Досліджуючи ефективність виробництва і розподілу товарів на ринку при обмеженості ресурсів, Парето дійшов висновку, що це такий стан ринку, при якому ніхто не може поліпшити свій стан, не погіршуючи становища хоча б одного з учасників ринку. Подібне визначення ефективності часто називають
 2. Глава 17 ВІДМОВИ РИНКУ
  монопольної влади на товарних і факторних ринках, зовнішні (по відношенню до ринку) ефекти, наявність загальнодоступних, або, інакше , громадських, благ. У цьому розділі ми розглянемо вплив цих факторів на ефективність ринкової економіки, породжувані ними відмови ринку і можливості їх
 3. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної монополії в усьому світі. Монопольна влада виявляється
 4. 7. Лозаннський ШКОЛА. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНОВАГИ
  ефективності виробництва за В. Парето (оптимум Парето). Розподіл населення за величиною одержуваного
 5. Терміни і поняття
  ефективність Ефективність за Парето (оптимум Парето) Поділ праці
 6. Ключові терміни
  влада (або влада над ринком) Диференціація продукції Монополістична конкуренція Олігополія Граничний дохід Монопольний прибуток Ценопроізводітелі на відміну від ценополучателем Природна монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 7. 1. Ефективне распределеніересурсов
  ефективно розподіляє ресурси »був формально визначений італійським економі-стом Вільфредо Парето (1848-1923 рр..) 2. Економі-сти користуються його визначенням ефективності, званої ефективністю по Парето3. Про Кажуть, що ресурси розподілені оптимально за Парето, коли ніхто не можетулучшіть положення без того, щоб в резуль-Таті для когось воно не погіршилося. У ситуації, оптимальної за
 8. 2.5. Принцип рівноважного аналізу
  монопольної або монопсония влади з боку покупців і виробників, а також спотворень економічних пропорцій внаслідок державного регулювання. Це якісь «утопічні» умови з точки зору сьогоднішнього часу, але присутні на зорі капіталізму і частково збереглися в деяких галузях сучасної економіки. В умовах досконалої конкуренції можливе досягнення
 9. Питання 53Оптімальность по Парето.
  Ефективності розподілу ресурсів розроблена італійським економістом Вільфредо Парето. Відповідно до його концепції, суспільство перебуває в стані загальної економічної рівноваги та соціальної ефективності розподілу ресурсів, яке передбачає оптимальний розподіл у сфері виробництва при мінімальному використанні ресурсів і ефективний розподіл у сфері споживання, яке
 10. Верк що багато фірм володіють деякої монопольною владою.
  Монопольною владою. Однак не мен: справедливо, що їх монопольна влада обмежена. Ми не зробимо боли ^ помилки, вважаючи, що ринки, на яких функціонують такі фірми, являк :: конкурентними, навіть якщо це і не зовсім так. Висновки Монополія - єдиний постачальник на рин-ке. Монополії виникають у тих випадках, коли фірмі вдається опанувати джерелом ключового ресурсу, роздобути у
 11. Монополія і еластичність попиту
  монопольної влади граничний дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є похилій, що дозволяє фірмі, що володіє монопольною владою, отримувати додатковий прибуток. Еластичність попиту на продукцію (навіть у випадку, якщо на ринку присутній тільки один продавець цієї продукції) впливає на ціну, встановлену монополістом. Маючи інформацію про еластичність попиту Ер, а також
 12. Терміни і поняття
  монопольне регулювання Антимонопольне законодавство Закон Шермана Закон Клейтона Акт Келлера -
 13. 44. Концепція загальної економічної рівноваги В. Парето
  Вільфредо Парето (1848-1923) - італійський економіст, який розробив власну концепцію загальної рівноваги. В. Парето піддав аналізу відоме економічній науці «загальна економічна рівновага». Якщо досягнення загальної економічної рівноваги і призводить до максимізації загального економічного ефекту, то це не завжди забезпечує сукупну корисність в умовах, коли економічні
 14. 45. Розвиток ідей Л. Вальраса в роботах В. Парето
  Вільфредо Парето (1848-1923) - італійський економіст, який розвинув вчення Л. Вальраса і розробив власну концепцію загальної рівноваги. Парето піддав аналізу відоме економічній науці «загальна економічна рівновага». Якщо досягнення загальної економічної рівноваги і призводить до максимізації загального економічного ефекту, то це забезпечує сукупну корисність в умовах, коли
 15. Підприємницький дохід
  монопольну ринкову владу. В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу нормального прибутку та економічного прибутку (див. 3.3). До першої відносять як би гарантований дохід підприємця, свого роду його заробітну плату; до другої - плату за ризик, інновації, монопольну владу. Зрозуміло, що величина підприємницького доходу коливається перш
© 2014-2022  epi.cc.ua