Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

15.4. Ринок капіталу і позичковий відсоток


Фірма, яка прагне до отримання максимального прибутку, при використанні капіталу і землі діє у відповідності з тими ж принципами, що і при використанні праці: попит на фактор виробництва повинен відповідати точці перетину кривих граничних витрат фактора і його граничного доходу в грошовому вираженні.
Капітал у сенсі можна визначити як цінність, що потік доходу. З цієї точки зору, капіталом можна назвати і виробничі фонди підприємства, і землю, і цінні папери, і депозит у комерційному банку, і «людський капітал», і т.п. Всі перераховані блага приносять потік доходів у різних формах: орендної плати, земельної ренти, дивідендів по цінних паперах і т.д.
При дослідженні ринку капіталу важливо провести різницю між категоріями запасу і потоку. Капітал як запас - це накопичені блага виробничого призначення на певний момент часу. Інвестиції ж являють собою потік, завдяки якому відбувається примноження існуючого запасу капітальних благ за певний відрізок часу. При дослідженні ринку капіталу необхідно також розрізняти капітал і послуги капіталу. Капітал представляється як запас, а його послуги як потік. Наприклад, цінність верстата виступає як капітальний запас, а послуги, що надаються цим верстатом в процесі його використання, - як потік.
Таким чином, можна говорити про декількох сегментах ринку капіталу: по-перше, про ринок капітальних благ, де продаються і купуються виробничі фонди, по-друге, про ринок послуг капіталу, де ці фонди можуть передаватися в користування за певну плату. А оскільки для покупки або оренди капітальних благ необхідні грошові кошти, то третім сегментом ринку капіталу є ринок позикових коштів, або позичкового капіталу. Дохід, породжуваний позичковим капіталом, називається відсотком.
Ці три сегменти жорстко пов'язані між собою. Так, процентна ставка виявляється, перш за все, на ринку позичкового капіталу як результат взаємодії попиту і пропозиції капіталу в грошовій формі. У той же час на інших сегментах ринку підприємець, оцінюючи доцільність придбання або використання капітальних благ, завжди порівнює очікуваний рівень доходу на капітал (у процентному вираженні) з поточною ринковою ставкою відсотка за позиками. Порівняння рівня доходу на інвестиції з відсотковою ставкою - це один з основних способів обгрунтування ефективності інвестиційних проектів. При цьому важливо враховувати відмінність номінальної та реальної процентної ставки.
Номінальна процентна ставка - це поточна ринкова ставка, не враховує рівня інфляції.
Реальна ставка відсотка - це номінальна ставка за винятком очікуваних темпів інфляції.
Саме вона показує, як зміниться реальна купівельна спроможність грошових коштів. Оцінюючи доцільність інвестиційних проектів, порівняння слід проводити з реальною, а не номінальною ставкою.
Крім цього, при оцінці інвестиційного проекту слід пам'ятати, що дохід, одержуваний від його реалізації, розтягнутий в часі. Зіставляти доводиться величину сьогоднішніх витрат і майбутніх доходів. Але ми повинні враховувати, що рубль, витрачений сьогодні, може значно відрізнятися по купівельній спроможності від рубля, який буде отриманий через кілька років. Не можна також забувати про можливість альтернативного використання капіталу, наприклад, можливості покласти його в банк під певний відсоток.
Спеціальний прийом для порівняння поточної (сьогоднішньої) і майбутньої цінності грошових сум називається дисконтуванням. Це процедура, зворотна нарахуванню складних відсотків. Здійснюється вона за формулою:
PV=? FV / (1 + r) t, (15.6)
де PV - сьогоднішня цінність майбутньої суми грошей;
FV - очікуваний потік доходів від сьогоднішніх капіталовкладень;
r - ставка відсотка;
t - кількість років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.4. Ринок капіталу і позичковий відсоток "
 1. Терміни і поняття
  ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна ставка Інвестиції: валові і чисті Структура інвестицій
 2. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ
  капіталу, здатного приносити такі доходи або прибуток при нормі прибутку (відношення прибутку до вартості капіталу підприємства), рівний середньому позичковим відсотку. Наприклад, підприємство здатне приносити в рік 2 млн. доларів прибутку. Приймаючи норму прибутку, рівний позичковим відсотку, а позичковий відсоток, рівний 10%, отримуємо оцінку вартості 2 млн. дол х (100% / 10%)=20 млн. дол; 2) витрачання
 3. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
  капіталу, здатного приносити такі доходи або прибуток при нормі прибутку (відношення прибутку до вартості капіталу підприємства), що дорівнює середньому позичковому відсотку. Наприклад, підприємство здатне приносити в рік 2 млн. доларів прибутку. Приймаючи норму прибутку, рівний позичковим відсотку, а позичковий відсоток, рівний 10%, отримуємо оцінку вартості 2 млн. дол х (100% / 10%)=20 млн. дол; 2) витрачання
 4. 7.2.2. Ринок капіталу і прибуток
  капітал, який виступає у двох основних формах: 1) у формі продуктивного капіталу, використовуваного для створення то-варною вартості; 2) у формі грошового, як правило, позичкового капіталу, що віддається під тимчасове користування іншим особам з метою отримання доходу у вигляді відсотка; може виступати також засобом купівлі-продажу на ринку цінних паперів. Розглянемо дві форми капіталу, і, відповідно,
 5. РИНОК КАПІТАЛІВ
  капіталів, де формується попит і пропозиція на середньо-і довгостроковий позичковий
 6. 21. РИНОК КАПІТАЛУ І ВІДСОТКОВА СТАВКА
  ринок, на якому об'єктом угоди виступає наданий у позику грошовий капітал і де формується попит і пропозиція на нього. Функції ринку позикових капіталів полягають в наступному: - в акумулюванні вільних грошових коштів; - перерозподілі вільних грошових коштів між окремими галузями; - встановленні цін на позичковий капітал на основі рівноваги між попитом і
 7. Глава 24. Фінансовий ринок
  ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає в
 8. Питання 31 Позичковий капітал і позичковий відсоток
  капітал - тимчасово вільні грошові кошти, що віддаються в позичку і приносять власнику відсоток. Позичковий капітал є відокремилися частина промислового капіталу. Відокремлення відбувається наступним чином. Кругообіг промислового капіталу супроводжується утворенням тимчасово вільних грошових коштів, що передаються функціонуючим підприємцям на поворотній основі. Виникнення
 9. ГЛАВА 21. ФІРМА І РИНОК ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ. Ставки позичкового відсотка
  капітал відрізняється від реального (фізичного) капіталу (верстати, машини, устаткування і т. д.)? Чи можна сказати, що тільки своєю натуральною формою? Яка ж природа реального (фізичного) капіталу і чим вона відрізняється від природи позичкового капіталу? 2. Що таке позичковий відсоток? Чим він відрізняється від підприємницького доходу? Що фірму привертає більше: позичковий відсоток або
 10. ХЕДЖ ЧИСТИЙ
  позичковий відсоток і таким чином застрахуватися від можливого падіння ставки позичкового
 11. Запитання для повторення
  капіталу? 1. Які форми вивозу капіталу Ви знаєте? 2. Чому будь-яка держава зацікавлена в припливі іноземних інвестицій, аніж позичкового капіталу? 3. Що таке інвестиційний клімат. Які елементи він включає? 4. Чому імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами? 5. Від яких
 12. 2. Світовий ринок позичкового капіталу
  ринок позикового
 13. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  капіталу). Розглянувши першу частину цієї проблеми, а саме загальні закономірності процесу ціноутворення, ми можемо тепер познайомитися з їх особливостями на ринках факторів виробництва, власниками яких є працівник, землевласник, підприємець, власник грошового капіталу, які отримують у формі доходу заробітну плату, земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток. Для вирішення
 14. Тест
  капіталу з Росії частіше здійснюється в наступних напрямках: а) організація офшорних компаній; б) виробництво товарів і послуг за кордоном; в) втеча? 4. Розмежуйте причини експорту та імпорту капіталу: а) стимулювання збуту продукції; б) прагнення отримати доступ до природних ресурсів; в) створення нових робочих місць; г) прагнення інтегруватися в світову економіку; д)
 15. декурсівних спосіб нарахування відсотків
  капіталу. Відповідно декурсівних процентна ставка, або, що те ж, позичковий відсоток, являє собою виражене у відсотках відношення суми нарахованого за певний інтервал доходу до суми, наявної на початок даного
 16. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ
  капітал, що надається у вигляді позики на умовах повернення з виплатою позичкового
© 2014-2022  epi.cc.ua