Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

15.5. Ринок земельних ресурсів і земельна рента


Перш ніж звернутися до дослідження ринку землі та земельної ренти як факторного доходу, важливо визначити такі категорії як землеволодіння та землекористування.
Землеволодіння означає визнання права фізичної або юридичної особи на певну ділянку землі на історично сформованих підставах. Найчастіше під землеволодінням мається на увазі право власності на землю.
Землекористування - це користування землею в установленому звичаєм або законом порядку. Користувач землі не обов'язково є її власником. У реальному господарському житті суб'єктів землеволодіння та землекористування нерідко уособлюють різні фізичні або юридичні особи. Як і на ринках праці і капіталу при аналізі земельного ринку слід розрізняти поняття «земля» і «послуга землі».
Земля як фактор виробництва відрізняється такими особливостями:
- має необмежений термін служби і невідтворна за бажанням (на відміну від інших факторів виробництва);
- за своїм походженням вона природний фактор, а не продукт людської праці;
- земля не передається переміщенню, вільному переведенню з однієї галузі в іншу, з одного підприємства на інше, тобто вона нерухома;
- земля, яка використовується в сільському господарстві, при раціональній експлуатації не тільки не зношується, а й підвищує свою продуктивність.
Важливою умовою при поясненні категорії земельної ренти є факт обмеженості пропозиції землі. Кількість землі - фіксована величина. Подібної обмеженості не спостерігається при формуванні пропозиції інших факторів виробництва, оскільки вони є вільно відтворюваними. Саме обмеженість, абсолютна нееластичність пропозиції землі є найважливішою причиною особливостей ціноутворення на земельному ринку.

Водночас земельна рента як факторний дохід, як і ціни інших факторів виробництва (відсоток і заробітна плата), може бути розглянута на основі концепції граничних продуктів. Рента - це форма, в якій земельна власність реалізується економічно, тобто приносить дохід.
Розрізняються класична і неокласична трактування земельної ренти.
Незважаючи на відмінності концептуального підходу, всі економісти виходять з обмеженості землі та неоднорідності якості земельних ділянок. У класиків (Д. Рікардо і К. Маркс) рента виражає відносини між трьома економічними суб'єктами: землевласником, фермером-орендарем та найманим сільськогосподарським працівником. Основний момент теорії Рікардо: рента заснована на рідкості (обмеженості) хороших земель і необхідності вдаватися до використання відносно гірших земель. В результаті розрізняються витрати виробництва на ділянках землі різної якості. Щоб зацікавити фермера-підприємця обробляти відносно гірші ділянки землі, на ринку повинна встановитися ціна продукту, виробленого на цих ділянках, що забезпечує повне покриття витрат виробництва та отримання як мінімум нормального прибутку. Оскільки однорідні продукти на ринку реалізуються за однією ціною, а витрати виробництва на кращих землях нижче, фермери, які обробляють ці землі, отримають додатковий прибуток. Однак, оскільки отримання цього прибутку обумовлене не їх підприємницькими здібностями, а більш високою якістю наданої в їх використання землі, ця додаткова прибуток виплачується власнику землі і приймає форму диференціальної земельної ренти. Іноді власник землі і фермер виступають в одній особі, але і в цьому випадку формально прибуток може бути розділена на ці складові.

Таким чином, невоспроизводимость (обмеженість) кращих земель та їх неперемещаемость об'єктивно формують особливий тип монополії в суспільстві - монополію на землю як об'єкт господарювання. Теорія Д. Рікардо не дає відповіді на питання, з яких джерел і в якому розмірі виплачується рента за використання найгірших ділянок землі. Ця проблема була розроблена К. Марксом в теорії абсолютної ренти. Абсолютна рента має в своїй основі монополію на землю як на об'єкт приватної власності.
У неокласичної теорії рентою є дохід, одержаний будь-яким власником благ, природно або штучно обмежених порівняно з попитом. Для вираження цього явища використовується категорія економічної ренти. Земельна рента розглядається як окремий випадок, насамперед як форма, в якій земельна власність реалізується економічно, тобто приносить дохід.
За основу пояснення походження земельної ренти як ціни використання землі неокласики взяли аналіз попиту та пропозиції. Але й вони базуються на положенні про унікальність землі як фактора виробництва, обумовленому її обмеженістю, нерухомістю, неперемещаемость. Пропозиція землі розглядається, таким чином, як абсолютно нееластичне за ціною. Отже, ціни на землю та її використання визначаються попитом на неї.
Слід розрізняти категорії ціни землі і земельної ренти. Рента являє собою ціну послуг землі як фактора виробництва. Ціна ж земельної ділянки визначається на основі капіталізації ренти, тобто представляє собою дисконтовану вартість рентних платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.5. Ринок земельних ресурсів і земельна рента "
 1. Рента
  земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від громадських, так і від природних умов. У сільському господарстві величина ренти тим більше, чим плодороднее земля, краще географічне розташування і облаштованість внаслідок проведення відповідних заходів на орендованій ділянці землі. Таким
 2. Терміни і поняття
  ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 3. РЕНТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА
  земельної ренти у вигляді додаткового доходу, отримуваного землевласником за рахунок більшої родючості землі на його земельній ділянці і більш високої ефективності
 4. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
  земельного законодавства. Встановлює види власності на землю, визначає компетенцію адміністративних органів в області вилучення та надання земельних ділянок, право їх використання, а також права власників землі, принципи ведення земельного кадастру, вирішення земельних спорів і
 5. Терміни і поняття
  рента на землю Земельна рента Абсолютна рента Диференціальна рента I і II Крива пропозиції землі Крива попиту на землю Якість землі (за родючістю і місцем розташування) Ціна землі Капіталізована рента Орендна
 6. ГЛАВА 22. ФІРМА І РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. ОРЕНДА. ЦІНА ЗЕМЛІ
  земельна рента? Чим вона відрізняється від орендної плати? Чи завжди орендна плата більше земельної ренти? 2. Які види земельної ренти вам відомі? Що таке монополія на землю як на об'єкт господарства? З якою рентою вона пов'язана? Яку з диференціальних рент легше отримати: 1 або 2? У чому їх відмінності? 3. Монополія приватної власності на землю? це благо чи зло? З якою рентою вона пов'язана:
 7. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  ринок: діагностика та
 8. § 2. Земельна рента: її особливості та причини утворення
  рента: її особливості і причини
 9. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР (франц. cadastre)
  земельних угіддях ; ведеться з давніх часів. У земельному кадастрі приводиться опис земельних угідь, ділянок, вказується їх площу і місце розташування, конфігурація, якість, оцінка вартості. Вказується також, хто є власником даної землі. У Росії черговий земельний кадастр став складатися на початку 90-х
 10. РЕНТА ЗЕМЕЛЬНА
  земельних
 11. 23. РИНОК ЗЕМЛІ. РЕНТА
  земельна рента - це ціна, що сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, кількість (запаси) яких суворо обмежена. Пропозиція землі залишається незмінним, бо її кількість обмежена. На відміну від всіх звичайних засобів виробництва, які під впливом попиту виготовляються в потрібній кількості, земля не створюється людьми. Попит виступає єдиним
© 2014-2022  epi.cc.ua