Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

15.2. Рівновага фірми на ринках факторів виробництва


Ринки ресурсів і ринки готової продукції мають багато спільного в принципах їх організації та встановлення рівноваги. Однак є й деякі відмінності, зумовлені перерахованими вище особливостями цих ринків.
Як і криві попиту на продукти виробництва, криві попиту для факторів виробництва мають спадний (негативний) нахил. Однак на відміну від споживчого попиту на товари і послуги, попит на фактори виробництва є похідним попитом: залежить від рівня виробництва фірми і витрат на фактори виробництва.
Фірми, що формують попит на фактори виробництва, прагнуть максимізувати свій прибуток і, отже, будуть набувати лише ті ресурси, які забезпечать їм отримання або збільшення прибутку. Купуючи додаткові ресурси, фірми одночасно збільшують і обсяг продукції, що випускається, і витрати виробництва. У тих випадках, коли дохід від реалізації додаткового обсягу продукції більше, ніж витрати на придбання ресурсів, що забезпечили цей додатковий обсяг, прибуток буде збільшуватися, в іншому випадку - прибуток буде зменшуватися або будуть рости збитки. Звідси правило: додаткові одиниці ресурсів має сенс використовувати лише в тому випадку, якщо додатковий дохід, обумовлений їх застосуванням, більше або дорівнює витратам на їх придбання.

Додатковий продукт, отриманий від використання додаткової одиниці ресурсу за умови, що кількість інших ресурсів залишилося незмінним, називається граничним продуктом МР. Приріст доходу фірми від реалізації граничного продукту називається граничним продуктом в грошовому вираженні MRP, або граничною продуктивністю ресурсу. MRP розраховується за формулою:
MRP=MP х MR, (15.1)
де MP - граничний продукт фактора виробництва;
MR - граничний дохід від продажу додаткової одиниці продукції.
Витрати на придбання кожної додаткової одиниці фактора виробництва отримали назву граничних витрат ресурсу MRС.
Отже, умовою максимізації прибутку фірми буде рівність граничної продуктивності ресурсу та граничних витрат: MRP=MRС. Ця закономірність виконується стосовно будь-якого ресурсу.
При аналізі поведінки фірм на ринку факторів виробництва слід враховувати, що для кожної з них різні фактори виробництва служать одночасно і взаимозаменяющими, і взаємодоповнюючими товарами. Практично будь-який продукт виробництва може бути проведений з використанням різних сполучень ресурсів, тобто різних технологій.
Отже, зміна ціни будь-якого з ресурсів супроводжується зміною попиту на кожен з них. Вибираючи найбільш вигідне поєднання ресурсів, фірма для кожного з них зіставляє граничні витрати з граничною продуктивністю при сформованих ринкових цінах як на готову продукцію, так і на фактори виробництва. Причому, ресурси має сенс купувати до тих пір, гранична продуктивність ресурсу не менше, ніж витрати на його придбання (граничний продукт в грошовому вираженні). Максимізуючи прибуток поєднання ресурсів буде забезпечено за таких умов:
MRP1/Р1=MRP2/Р2=MRP3/Р3=1, (15.2)
де MRPi - граничний продукт i-того ресурсу в грошовому вираженні;
Pi - ціна додаткової одиниці i-того ресурсу.
Найважливішими факторами виробництва є праця, капітал, земля і підприємницькі здібності. Кожен з ресурсів володіє своїми особливостями, що накладає відбиток як на специфіку попиту та пропозиції ресурсу, так і на форму доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.2. Рівновага фірми на ринках факторів виробництва "
 1. Висновки з моделі Вальраса
  рівноважних цін одночасно на всіх ринках доводиться математично. До цього рівноваги в силу властивого їй механізму прагне ринкова економіка. З теоретично досяжного економічної рівноваги випливає висновок про відносну стійкість системи ринкових відносин. Встановлення («намацування») рівноважних цін відбувається на всіх ринках і, в кінцевому рахунку, призводить до рівноваги попиту
 2. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 3. Макроекономічна рівновага в економіці
  рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли в учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновага досягається за допомогою або обмеження потреб
 4. 41. Концепція загальної економічної рівноваги Л. Вальраса
  рівноваги, у якій прагнув зрозуміти загальні принципи, на яких функціонує ринкова економіка. Основна ідея теорії полягає в наступному: сьогодні власники факторів виробництва (землі, праці, капіталу) продають їх підприємцям, виступаючим в ролі покупців, завтра підприємці продають, а власники факторів виробництва набувають споживчі товари. Усі витрати
 5. 36. Які висновки можна зробити виходячи з моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?
  Рівноважного обміну між ними. З моделі Вальраса випливають такі висновки: 1. Існує взаємозв'язок і взаємозумовленість цін (регулюючого інструменту) не тільки на ринку товарів, а й на всіх інших ринках. Ціни на споживчі товари встановлюються у взаємозв'язку і взаємодії з цінами на фактори виробництва, ціни на робочу силу - з урахуванням і під впливом цін на продукти і
 6. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Фірми-продавці) і на ринках факторів виробництва (фірми-покупці, домашні господарства-продавці). Глава 2. Думайте як економіст Домашні господарства та фірми взаємодіють на двох основних ринках. На ринку товарів і послуг домашні господарства виступають у ролі покупців, а фірми - продавців; домашні господарства купують товари та послуги, які виробляють фірми. На ринку факторів
 7. РОЗДІЛ II МІКРОЕКОНОМІКА
  рівноваги.
 8. Поняття витрат і прибутку
  фірми) важливо визначити не тільки свої доходи, а й свої витрати з виробництва продукції (насамперед витрати на придбання ресурсів на ринках). Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.),
 9. Модель рівноваги Вальраса
  равновесности »або ринковий механізм діє у зворотному напрямку? Чи є це рівновага (якщо воно досяжно) стійким? Вальрас виходив з того, що вирішення проблеми може бути досягнуто за допомогою використання математичного апарату. Весь економічний світ він розділив на дві великі групи: фірми і домогосподарства. Фірми виступають на ринку факторів як покупці і на ринку
 10. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 11. 72. ВАРІАНТИ РІВНОВАГИ ФІРМИ в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ
  рівновагою попиту та пропозиції. Рівновага фірми в короткостроковому періоді. В умовах досконалої конкуренції фірма не може впливати на ціни реалізованого товару. Єдиною її можливістю пристосуватися до змін ринку є зміна обсягу виробництва продукції. У короткостроковому періоді кількість окремих факторів виробництва залишається незмінним. Тому стійкість фірми на
 12. 6.3. Ціноутворення на фактори виробництва
  рівноваги між його ціною і ціною одержуваного від його застосування граничного продукту. Це означає, що процеси заміщення в сфері безпосереднього виробництва викликані рівнем ринкових цін ресурсів. У той же час на що витісняються зі сфери виробництва дорогі фактори починається зниження цін через те, що фірми скорочують на них попит. Але коливання цін на цьому не закінчується: на
 13. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та
 14. Питання 43 Галузеве рівновагу. Стійкість і нестійкість рівноваги. Паутинообразная модель
  рівновага - це така ситуація, коли у фірм не існує тенденції вступати в галузь, виходити з неї або змінювати свій розмір. Різні галузі мають різні криві пропозиції. Галузь з незмінними витратами - це галузь, де ціни на фактори виробництва незалежні від обсягу випуску. Довгострокова крива пропозиції для такої галузі - горизонтальна лінія. Оскільки ціни на фактори
 15. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 16. РІВНОВАГУ ЕКОНОМІЧНЕ
  рівноваги попиту та пропозиції, виробництва і споживання, доходів і витрат. Рівновага може бути нестійким, короткочасним, і стійким,
 17. Тема 14. ПОВЕДІНКА ФІРМИ НА РИНКАХ недосконалої конкуренції
  Тема 14. ПОВЕДІНКА ФІРМИ НА РИНКАХ НЕДОСКОНАЛОЇ
© 2014-2022  epi.cc.ua